Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Søk kunngjøring

Velkommen til Doffin 

Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. Nettsiden skal hjelpe oppdragsgivere med å lage og publisere kunngjøringer i samsvar med regelverket, og gjøre det enkelt for leverandører å finne relevante konkurranser i offentlig sektor. Tilbudsfristen må forlenges ved ikke direkte tilgang til konkurransegrunnlag

Nærings- og fiskeridepartementet har oppdatert veiledningen til reglene om offentlige anskaffelser. Den nye teksten i veiledningen finnes på side 150, og ser slik ut (fotnote-henvisningene er utelatt):
Det er innført et krav om at oppdragsgiveren skal gi gratis, direkte og ubegrenset elektronisk tilgang til konkurransegrunnlaget. At det skal gis gratis tilgang innebærer at det ikke er tillatt å ta betalt for at leverandørene skal få adgang til noen del av konkurransegrunnlaget. At tilgangen må være direkte og ubegrenset innebærer at det ikke må etableres noen skranker eller hindringer for leverandørenes tilgang til eller muligheter til å laste ned konkurransegrunnlaget.

Det vil ikke være tillatt å stille noen form for krav om registrering. Oppdragsgiveren kan imidlertid gi interesserte leverandører anledning til å registrere en epostadresse for å få tilsendt rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget, jf. punkt 19.5. Kunngjøringen skal inneholde internettadressen der konkurransegrunnlaget er gratis, direkte og ubegrenset tilgjengelig.Nye spørsmål om samfunnsansvar i kunngjøringsskjemaene på Doffin

Nå kan offentlige oppdragsgivere svare på om de har stilt krav til miljø og sosiale hensyn ved kunngjøring på Doffin. Dette vil gi statistikk over andelen innkjøpere som stiller slike krav, samt gi Difi informasjon om hvordan tilpasse sitt arbeid for å gjøre offentlige anskaffelser mer samfunnsansvarlige. Endringen ble lagt inn i kunngjøringsskjemaene i midten av august.
I kunngjøringen, under overskriften «Nasjonal tilleggsinformasjon» vil du nå ved hjelp av noen helt enkle ja/nei spørsmål opplyse både om du har stilt krav til samfunnsansvar ved bruk av kvalifikasjonskrav, kravspesifikasjoner og tildelingskriterium.

Innsikt gir mer presise krav og kriterier

– For Difi er dette en mulighet til å samle inn data som kan bidra til større innsikt i bruk av krav om miljøhensyn og sosiale hensyn. Med bedre innsikt kan vi lære om hvor det kan være behov for mer veiledning, verktøy og konkrete miljøkrav, sier seksjonssjef Marit Holter Sørensen i Difi.
På sikt ønsker Difi også å publisere statistikk på nett slik at offentlige oppdragsgivere kan få en oversikt over utviklingen innenfor grønne offentlige anskaffelser.
– Dette kan også være av interesse for leverandører som ønsker å dra nytte av, eller utvikle sin grønne konkurransekraft for å kunne levere til offentlige virksomheter, sier Holter-Sørensen.

Difi ønsker tilbakemeldinger
Gi gjerne tilbakemeldinger om de nye spørsmålene og informasjonen knyttet til dem. Du kan sende forslag til forbedringer eller kommentarer til gronne.anskaffelser@difi.no. Ny bruker på Doffin? Klikk på linken Leverandører for å registrere din virksomhet som leverandør.Doffin brukertilfredshetsundersøkelse 2018

Gi dine tilbakemeldinger på hvordan du opplever Doffin og eventuelt hva du ønsker av forbedringer!

Undersøkelsen tar kun et par minutter å gjennomføre og er en viktig tilbakemelding i arbeidet vårt med å kontinuerlig forbedre Doffin. Vennligst besvar undersøkelsen ved å følge lenken under – vi setter stor pris på dine innspill. Tusen takk!

Til Brukerundersøkelsen

Driftstatus