Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Definisjoner og forkortelser

DefinisjonerBeskrivelse
Bruker Fellesbetegnelse på oppdragsgivere, leverandør og øvrige, herunder andre systemløsninger, som drar nytte av hele eller deler av tjenestetilbudet på Doffin
Brukerstøtte Betjent brukerstøtte hos Operatøren
Brukerveiledning Veiledningstekster, hjelpetekster, manualer osv tilgjengelig for brukere på Doffin
CPV og CPC CPV-numrene viser til EU-kommisjonens produkt- og tjenestekoder. CPV-numrene blir brukt i kunngjøringene i databasene Doffin og Ted. Ved å gruppere anskaffelser etter ulike CPV numre, blir det enklere for leverandørene å søke etter relevante kunngjøringer i databasene. Se også http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/konkurransepolitikk/Offentlige-anskaffelser/offentlige-anskaffelser-cpv-og-cpc.html?id=439150
Difi Direktoratet for forvaltning og IKT og forvalter av doffin.no.
Doffin Database for offentlige innkjøp; den nasjonale kunngjøringsbasen i Norge.
ESPD Det europeiske egenerklæringsskjema (ESPD - European Single Procurement Document)
EU-Supply Operatør av doffin.no
Anskaffelsesforskriften Forskrift om offentlige anskaffelser (FOR-2016-08-12-974)
Forsyningsforskriften Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (FOR-2016-08-12-975)
Konsesjonskontraktsforskriften Forskrift om konsesjonskontrakter (FOR-2016-08-12-976)
FOSA Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (FOR-2013-10-04-1185)
Hendelser Et ikke- planlagt avbrudd i tjenesten, eller en reduksjon i kvaliteten til tjenesten. Svikt i prosedyrer, systemløsning eller tilsvarende som enda ikke har hatt noen påvirkning på tjenesten, er også en hendelse
KGV Konkurransegjennomføringsverktøy
Kunngjøring En kunngjøring er en melding som inneholder informasjon om en anskaffelse, konkurranse eller konsesjon. Konkurransegrunnlag, dokumenter, meldinger og annen informasjon som legges ut på Doffin og gjøres tilgjengelig i forbindelse med en kunngjøring, er ikke å anse som en del av kunngjøringen, men er tilleggsinformasjon på lik linje med møter, e-poster og tilsvarende informasjonsutveksling oppdragsgiver utøver i forbindelse med en kunngjøring.
Kunngjøringsskjema Et kunngjøringsskjema er en samling av spørsmål og informasjonsfelt som skal besvares og fylles ut av den som kunngjør.
Leverandør Brukere som benytter Doffin til å finne kunngjøringer
LOA Lov om offentlige anskaffelser(LOV-2016-06-17-73)
Nettstedet www.doffin.no
NFD Nærings- og fiskeridepartementet
OJ/TED Official Journal/Tender Electronic Daily, http://ted.europa.eu
Operatør Virksomheten som har blitt tildelt oppdraget med å etablere, drifte og videreutvikle Doffin; EU-Supply.
OPOCE Publications Office of the European Union (Office des Publications Officielles des Communautés Européenne)
Oppdragsgiver Virksomhetene som benytter Doffin for kunngjøring av informasjon knyttet til en eller flere konkurranser/oppdrag. Dekker også konsesjonshavere som kunngjør.
Publications Office Publications office of the European Union
Systemløsning Infrastruktur og programvare som benyttes for å levere tjenesten.
Tjenesten Samlebetegnelse på det som skal leveres av Operatøren av Doffin
Tredjeparter Aktører som ønsker å avgi informasjon elektronisk til Doffin gjennom integrasjon, eller som ønsker å bruke/hente ut informasjon fra Doffin (lisensiering)