Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nyttige lenker

Regjeringen.no

Veileder til regelverket om offentlige anskaffelser.

Lovdata

Lovdatas nettsted på internett som omfatter lover, sentrale og lokale forskrifter.

Anskaffelsesforskrift

Forsyningsforskriften

Konsesjonskontraktforskriften

Forskrift om klagenemd for offentlige anskaffelser

Endringsforskrift til forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser

Anskaffelser.no

Gjennom fagportalen Anskaffelser.no tilbyr Difi kunnskap, veiledning og praktiske verktøy til innkjøpere, ledere og leverandører. Du finner informasjon om anskaffelsesprosessen steg for steg, anskaffelser innen bygg, anlegg og eiendom, og om elektronisk handel. Du kan også se hvordan du ivaretar miljøkrav, sosialt ansvar og innovasjon i offentlige anskaffelser.

WTO/GPA-avtale

Offentlige anskaffelser underlagt WTO/GPA-avtalen.

CPV og CPC koder

Oversikt over CPV-nomenklaturet. CPV-numrene viser til EU-kommisjonens produkt- og tjenestekoder. CPC-numrene viser til de forente nasjoners sentrale produktnomenklatur.

EØS terskelverdier

Gjeldende terskelverdier for kunngjøringsplikt nasjonalt og i TED

KOFA

Klagenemnda for offentlige Anskaffelser.

TED

EUs database for offentlige Anskaffelser.

Offentleglova

Lov om rett til til innsyn i offentlig verksemd

DIFI

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).