Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Brukerbetingelser for oppdragsgivere

Innledning

Oppdragsgiver er virksomheter som benytter Doffin for kunngjøring av anskaffelser, jf lov om offentlige anskaffelser § 2. Enhver oppdragsgiver har rett til å benytte Doffin. For å registrere seg som oppdragsgiver i Doffin ta kontakt med brukerstøtte.

Drift

EU-Supply er ansvarlig for at tjenestene på Doffin fungerer etter hensikten og på en mest mulige optimal måte.

Planlagt nedetid og/eller endringer i tjenesten vil bli varslet i god tid før endringer trer i kraft på www.doffin.no.

Tjenesten drives alle dager døgnet rundt. Garanterte responstider gjelder i perioden 08.00 – 17.00 alle arbeidsdager.

Klager på tjenester rettes til postmottak@difi.no

Tilbake til toppen

Kunngjøring i Doffin

Oppdragsgiver er ansvarlig for at den publiserte kunngjøring er korrekt.

Kun registrerte brukere kan opprette kunngjøringer i Doffin.

Kunngjøringer som ikke er i henhold til gjeldende krav, vil kunne bli avvist. Dersom det er feil eller mangler i en kunngjøring levert av Oppdragsgiver vil ikke ledetidene starte før EU-Supply mottar nødvendige informasjon for å rette opp feilen eller mangelen. EU-Supply vil ikke endre informasjon som Oppdragsgivere legger ut.

Følgende ledetider gjelder:

Frivilling nasjonal kunngjøring vil bli publisert innen førstkommende arbeidsdag.

Kunngjøringer etter del II (nasjonal kunngjøring) skal være publisert innen 2 arbeidsdager.

Kunngjøringer etter del III (over EØS-terskelverdiene) skal være publisert innen 3 arbeidsdager etter at kunngjøring er mottatt. Tid forbundet med eventuelle oversettelser og tilhørende kvalitetskontroll av oversettelsen kommer i tillegg.

Dersom feil hos Operatør medfører at innlagte kunngjøringer enten ikke blir publiserte, eller blir publiserte for sent, er Operatør ansvarlig for det dokumenterte tap som Oppdragsgiver blir påført grunnet feilen.

Innlegging av kunngjøringer skjer ved bruk av de til enhver tid tilgjengelige skjemaer på Doffin. Publisering av kunngjøring er gratis, med unntak av oversettelse til engelsk.

Tilbake til toppen

TED - Tenders Electronic Daily

Dersom oppdragsgiver har oppgitt at kunngjøringen skal publiseres i EUs database, TED (Tenders Electronic Daily), er Doffin ansvarlig for at kunngjøringen blir oversatt til engelsk og at den blir korrekt overført. Oversettelse av kunngjøring kan bestilles hos Doffin (se pris under). Oppdragsgiver vil bli varslet med en melding i systemet når oversettelsen ligger klar for godkjenning. Dersom ikke oppdragsgiver responderer på oversettelsen innen 24 timer, anses oversettelsen som godkjent og kunngjøringen vil bli sendt til TED.

Kunngjøringen vil bli overført TED kort tid etter at godkjenning av oversettelsen er mottatt fra oppdragsgiver, eller etter 24 timer dersom slik godkjenning mangler. Oppdragsgiver kan selv velge å oversette kunngjøringen, eller få dette utført av Doffin.

Oversetting av kunngjøring koster 260 NOK, eksklusiv MVA. Oppdragsgiver kan bestille en "pakkeoversettelse" (dvs. Veiledende kunngjøring , kunngjøring om konkurranse og kontraktstildeling). For dette belastes en fast avgift pålydende 300 NOK pr. pakke, eksklusiv MVA.

Klikk her for å åpne bestillingsskjema for kunngjøringspakke. Denne bestillingen må signeres, skannes og sendes som e-post til support@doffin.no. Faktura blir sendt ved slutten av måneden, når den første oversettelsen er ferdig. Betalingsfrist er pr. 30 dager fra fakturadato.

Tilbake til toppen

Brukerstøtte

Spørsmål som ikke dekkes i denne veiledningen for oppdragsgivere, kan bli besvart ved å kontakte brukerstøtte hos EU-Supply

  • Telefon 23 96 09 01. Denne telefonen vil være betjent alle arbeidsdager mellom kl. 08.00 og 17.00.

Brukerstøtten vil kunne gi alle Oppdragsgivere veiledning i korrekt utfylling av en ny kunngjøring. Veiledningen vil ha logisk sammenheng med kunngjøringen.

EU-Supply påtar seg å håndtere all mottatt informasjon innen 2 timer fra mottak, men garantert tid vil være i løpet av neste arbeidsdag etter mottak.

Tilbake til toppen

Ansvar

EU-Supply har ikke ansvar for riktigheten av informasjon som andre har lagt inn på databasen.

Tilbake til toppen

Opphavsrett, tredjeparts rettigheter mv.

Alt materiale som er tilgjengelig på Doffin er beskyttet av opphavsrettslige regler. Ved å legge ut materiale i Doffin, gir bruker samtidig Difi og den Difi utpeker til å drifte Doffin, vederlagsfri rett til å bruke, kopiere og tilgjengeliggjøre slikt materiale, så langt det er nødvendig for å oppfylle formålet med portalen og tilknyttede formål. Bruker står ansvarlig for å erverve samtlige rettigheter til alt materiale, herunder tekst, bilder og dokumenter, som gjøres tilgjengelig på Doffin. EU-Supply og Nærings- og fiskeridepartementet fraskriver seg alt ansvar overfor brukerne av portalen for eventuelle krav fra tredjepart knyttet til slikt materiale.

Difi forbeholder seg retten til å fjerne eller begrense tilgangen til dokumenter eller opplysninger som etter Difi's vurdering krenker tedjeparts rettigheter. Difi vil, så langt det er mulig, varsle bruker før slik fjerning eller begrensning iverksettes.

Tilbake til toppen

Garanti

Alle tjenester som ytes til oppdragssøkere er tilgjengelige som et resultat av oppfyllelse av følgende punkter relatert til oppdragsgivere:

- Tilgjengeligheten for tjenesten på informasjonsportalen og oppfylling av våre ytelseskrav for oppdragsgiver.

De ovenstående punkter er definert som følgende for oppdragsgivere:

Basistjenester og tilleggstjenester er vanligvis tilgjengelige 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.

All ledetider blir beregnet fra det tidspunkt EU-Supply mottar informasjonen, forutsatt at dette er mellom 08:00 og 17:00 alle ukedager, unntatt fridager og andre dager med redusert åpningstid som blir bestemt i samarbeid med Kontraktsforvalteren. Informasjon om dager med redusert åpningstid eller når Doffin-tjenesten er stengt blir publisert på www.doffin.no.

Dersom det er feil eller mangler i en kunngjøring levert av en Oppdragsgiver, vil ikke ledetidene starte før EU-Supply mottar informasjon nødvendig for å rette opp feilen eller mangelen.

EU-Supply påtar seg å håndtere all mottatt informasjon innen 2 timer fra mottak, men garantert tid er i løpet av neste arbeidsdag.

EU-Supply endrer ikke informasjon som Oppdragsgivere legger ut ved hjelp av online-skjema. Feil eller endringer vil bli rapportert tilbake til opprinnelig utgiver for korrigering.

Informasjon mottatt via e-post, skjema eller tredjepartsintegrasjon vil vanligvis bli behandlet innen 2 timer, og garantert i løpet av neste arbeidsdag.

Tilbake til toppen