Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Brukerbetingelser for Leverandører

Innledning

Leverandører kan søke på all tilgjengelig informasjon publisert i Doffin uten å være registrert. Leverandører må registrere seg dersom de ønsker å ‘melde interesse’ eller laste ned dokumenter fra Doffin. En slik registrering gir oppdragsgivere oversikt over hvem som har meldt sin interesse og lastet ned dokumenter knyttet til den enkelte kunngjøring, og brukes blant annet til å informere om eventuelle endringer som blir gjort i en kunngjøring og vedlagte dokumenter.

Dersom leverandører ønsker å motta varsel om aktuelle kunngjøringer på Doffin kan de etablere en avtale om e-postvarsling med EU-Supply. Dette er en tilleggstjeneste.

Drift

EU-Supply er ansvarlig for at kunngjøringstjenesten til enhver tid fungerer som avtalt på mest mulige optimale måte. EU-Supply skal kontinuerlig overvåke kunngjøringstjenesten og iverksette nødvendige tiltak dersom den avtalte ytelse ikke oppnås.

Ved feil blir det lagt ut informasjon på www.doffin.no om status på tjenesten og når tjenesten forventes å bli gjenopprettet med avalt funksjonalitet.

Brukerstøtte

Operatøren skal håndtere brukerstøtte for alle brukere av Doffin.

Brukerveiledning er tilgjengelig for nedlasting i pdf-format fra www.doffin.no, og er tilpasset hver enkelt bruker. Veiledningen forklarer enkelt de forskjellige funksjonene på nettsiden. Kontakt vår brukerstøtte for spørsmål som ikke ble besvart i veiledningen:

  • Telefon 23 96 09 01. Denne telefonen vil være betjent alle arbeidsdager mellom kl. 08.00 og 17.00.

Brukerstøtte vil kunne gi alle leverandører veiledning om de forskjellige funksjonene på nettsiden.

EU-Supply påtar seg håndtering av all mottatt informasjon innen 2 timer fra mottak, men garantert tid vil være i løpet av neste arbeidsdag etter mottak.

Tilbake til toppen

Ansvar

EU-Supply har ikke ansvar for riktigheten av informasjon som andre har lagt inn på databasen.

Tilbake til toppen

Opphavsrett mv

Alt materiale som er tilgjengelig på Doffin er beskyttet av opphavsrettslige regler. Om ikke annet er angitt tilhører rettighetene enten EU-Supply eller eller Nærings- og fiskeridepartementet. Rettighetene til alle kunngjøringene som er publisert på Doffin er overført til Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Tilbake til toppen

Garanti

Alle tjenester som ytes til Oppdragssøkere er tilgjengelige som et resultat av oppfyllelse av følgende punkter relatert til oppdragsgivere:

Tilgjengeligheten av tjenesten i portalen og oppfylling av krav overfor brukere.

Basistjenester og tilleggstjenester er vanligvis tilgjengelige 24 timer i døgnet, 7 dager i uka.

Alle ledetider blir beregnet fra det tidspunktet EU-Supply mottar informasjonen, forutsatt at dette er mellom 08:00 og 17:00 alle ukedager, unntatt fridager og andre dager med redusert åpningstid som blir bestemt i samarbeid med Kontraktsforvalteren. Informasjon om dager med redusert åpningstid eller når Doffin-tjenesten ikke er tilgjengelig blir publisert på www.doffin.no.

Dersom det er feil eller mangler i en kunngjøring levert av en Oppdragsgiver, vil ikke ledetidene starte før EU-Supply mottar den nødvendige informasjonen for å rette opp feilen eller mangelen.

EU-Supply påtar seg å håndtere all mottatt informasjon innen 2 timer fra mottak, men garantert tid er i løpet av neste arbeidsdag.

EU-Supply vil ikke endre informasjonen som Oppdragsgivere legger ut ved hjelp av online-skjema. Feil eller endringer vil bli rapportert tilbake til personen som opprettet kunngjøringen.

Informasjon mottatt på e-post eller tredjepartsintegrasjon vil vanligvis bli behandlet innen 2 timer, og garantert i løpet av neste arbeidsdag.

Tilbake til toppen