Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Forsyningssektoren

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 403 del I og II

Vareleveranse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Mikro- og Minikraft AS
Kjørkvollen 1,
7290  Støren
NO
Kontaktperson: Ann-Elin Rømma Helset
Telefon: 72 43 80 46
E-post: aerhelset@mikrominikraft.no
Faks: n/a
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: www.mikrominikraft.no
Nettsted kjøperprofil: http://www.doffin.no/notice/AuthProfile.aspx?ID=AA21869
Ytterligere informasjon kan fås her:
Mikro- og Minikraft AS
Kjørkvollen 1
7290  Støren
NO
Kontaktperson: Sølvi Eide
Telefon: 72 43 80 48
E-post: solvieide@mikrominikraft.no
Faks: n/a
Nettsted:
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:
Mikro- og Minikraft AS
Kjørkvollen 1
7290  Støren
NO
Kontaktperson: Sølvi Eide
Telefon: 72 43 80 48
E-post: solvieide@mikrominikraft.no
Faks: n/a
Nettsted:
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til:
Mikro- og Minikraft AS
Kjørkvollen 1
7290  Støren
NO
Kontaktperson: Sølvi Eide
Telefon: 72 43 80 48
E-post: solvieide@mikrominikraft.no
Faks: n/a
Nettsted:
I.2)

Hovedaktivitet

  • Elektrisitet

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1.)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Gaula Kraftverk, rørgate
II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Vareleveranse
Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:
Gaula Kraftverk i Gaula sør for Reitan i Holtålen kommune i Sør-Trøndelag
II.1.3)

Kunngjøringen gjelder inngåelse av

Dynamisk innkjøpsordning
II.1.4)

Kort beskrivelse

På vegne av Gauldal Energi AS ber vi om pris på glassfiberarmert polyesterrør (GRP) i forbindelse med oppgradering av Gaula Kraftverk. Gaula Kraftverk ligger i øvre del av Gaulavassdraget i Holtålen kommune. Inntaket er plassert på kote 550 og avløpet er på kote 467.8. Eksisterende vannvei består av en 1136 m lang rørgate med en øvre del på 305 m glassfiberarmert polyesterrør, med indre diameter på 1340 mm. Videre er det 630 m trerør med indre diameter på 860 mm, og de nederste 201 m er stålrør med indre diameter tilsvarende 600 mm.

Det ble utført omfattende rehabiliteringsarbeid ved inntaksdammen senest i 1997. I 1991 ble øvre del av rørgaten, tilsvarende 305 m, utskiftet og rørtverrsnittet ble da økt for å legge til rette for en større installasjon. De øverste 305 m av rørgaten, som ble utskiftet i 1991, er nedgravd. Resten av rørgaten ligger på bukker i dagen. Følgelig gjenstår det å skifte ut den resterende delen av rørgaten på omtrent 831 m som også skal graves ned. Det skal i denne sammenheng påpekes at forgreiningsrøret inn til de to aggregatene skal leveres av turbinleverandør.

Merk: Ytterligere informasjon relatert til denne kunngjøringen kan være tilgjengelig på Doffin nettsiden på http://www.doffin.no/Search/Search_Switch.aspx?ID=90521.

II.1.5)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
45251120   Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Vannkraftanlegg
Tilleggsvokabular
25212000  
II.1.6)

Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
II.2)

Leveransens mengde eller omfang

II.2.1)

Totalleveransens mengde eller omfang:

Omlag 830 m GRP-rør ( Ø 1400 mm) i trykklasse PN6 og PN10, Teekay-kobling, bend i trykklasse PN6 og PN10, overgangsrør fra Ø1340 mm til Ø 1400 mm, ribber for feste til betongfundament.

II.2.2)

Opplysninger om opsjoner

Opsjoner: Nei

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

III.1)

Betingelser i kontrakten

III.1.1)

Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves:

Ved eventuell utbetaling av forskudd før levering, må godkjent bankgaranti stilles i henhold til norsk standard. Det blir stilt krav til gjennomføringsgaranti i henhold til norsk standard.

III.1.2)

De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser

Betaling i henhold til fremdrift, se konkurransegrunnlaget.

III.1.3)

Andre særlige vilkår

Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
III.2)

Kvalifikasjonskrav

III.2.1)

Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

(1) Firmaattest

III.2.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

(1) Erklæring om foretakets omsetning de siste årene med relevans til denne kontrakten

III.2.3)

Tekniske og faglige kvalifikasjoner

(1) Bemanning for dette oppdraget (organisasjonsplan) med navn og CV for nøkkelpersoner som skal utføre oppdraget (gjelder tjeneste-, og bygge- og anleggskontrakter)

(2) Foretakets viktigste leveranser de siste 3 årene, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker (gjelder vare- og tjeneste kontrakter)

(3) Prøver, beskrivelser og/eller prospekter av produktene som skal leveres mottaker (gjelder varekontrakter)

(4) Kopi av systemsertifikat utstedt av akkrediterte sertifiseringsorgan eller tilsvarende dokumentasjon (gjelder tjeneste-, og bygge- og anleggskontrakter)

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Type prosedyre

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.2)

Tildelingskriterier

IV.2.1)

Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
IV.2.2)

Opplysninger om elektronisk auksjon

IV.3)

Administrative opplysninger

IV.3.1)

Vilkår for adgang til spesifikasjoner og ytterligere dokumenter

Frist for å be om tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument: 23.04.2007 -
IV.3.2)

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

18.05.2007 - 12:00
IV.3.3)

Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

EngelskSvensk
Annet: Norsk
IV.3.4)

Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.

Inntil: 02082007

Del VI: Supplerende opplysninger

VI.1)

Tilleggsinformasjon:

(NT Ref:90521)

VI.2)

Prosedyre for klagebehandling

VI.2.1)

Kontaktpunkt til instans som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Gauldal Energi AS
Kjørkvollen 1
7290  Støren
NO
Telefon: 72438000
E-post: post@gauldalenergi.no
Faks: 72438050
 

Tvisteløsningsorgan

Gauldal Energi AS
Kjørkvollen 1
7290  Støren
NO
Telefon: 72438000
E-post: post@gauldalenergi.no
Faks: 72438050
VI.2.2)

Innsendelse av klager

Informasjon vedrørende tidsfrist(er) for innsendelse av klage: 14 dager etter offentligjøring av kontraktspart.
VI.2.3)

Kontaktpunkt for å innhente informasjon om klagebehandling og prosess for innsendelse av klager

Gauldal Energi AS
Kjørkvollen 1
7290  Støren
NO
Telefon: 72438000
E-post: post@gauldalenergi.no
Faks: 72438050
VI.3)

Dato for publisering av denne kunngjøring:

03.04.2007

Du forlater nå Doffin

for et annet system