Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Forsyningssektoren

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 403 del I og II

Vareleveranse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Mikro- og Minikraft AS
Kjørkvollen 1,
7290  Støren
NO
Kontaktperson: Ann-Elin Rømma Helset
Telefon: 72 43 80 46
E-post: aerhelset@mikrominikraft.no
Faks: n/a
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: http://www.mikrominikraft.no
Nettsted kjøperprofil: http://www.doffin.no/notice/AuthProfile.aspx?ID=AA21869
Ytterligere informasjon kan fås her:
Mikro- og Minikraft AS
Kjørkvollen 1
7290  Støren
NO
Kontaktperson: Sølvi Eide
Telefon: 72 43 80 48
E-post: solvieide@mikrominikraft.no
Faks: n/a
Nettsted:
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:
Mikro- og Minikraft AS
Kjørkvollen 1
7290  Støren
NO
Kontaktperson: Sølvi Eide
Telefon: 72 43 80 48
E-post: solvieide@mikrominikraft.no
Faks: n/a
Nettsted:
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Hovedaktivitet

  • Elektrisitet

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1.)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Oppgradering av Gaula Kraftverk
II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Vareleveranse
Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:
Gaula Kraftverk i Gaula sør for Reitan i Holtålen kommune i Sør-Trøndelag fylke
II.1.3)

Kunngjøringen gjelder inngåelse av

Dynamisk innkjøpsordning
II.1.4)

Kort beskrivelse

På vegne av Gauldal Energi ber vi om tilbud på levering av to komplette turbinaggregat i forbindelse med oppgradering av Gaula kraftverk i Holtålen kommune. I denne leveransen skal det inngå turbin, innløpsrør, innløpsventil, løftekran, hydraulikkanlegg, synkron generator, hovedtransformator, stasjonstransformator og kontrollanlegg for to stk aggregat. Leveransen skal dekke alt utstyr fra og med klemmebrett generator til 22 kV-nettilkobling, det vil si fra klemmebrett generator til stasjonsvegg. Følgelig ønsker man en pris på komplett leveranse som inkluderer det utstyr man trenger både for lavspent- og høyspentgrensesnittet.

Merk: Ytterligere informasjon relatert til denne kunngjøringen kan være tilgjengelig på Doffin nettsiden på http://www.doffin.no/Search/Search_Switch.aspx?ID=90467.

II.1.5)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
45251120   Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Vannkraftanlegg
II.1.6)

Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
II.2)

Leveransens mengde eller omfang

II.2.1)

Totalleveransens mengde eller omfang:

Turbin, innløpsrør, innløpsventil, løftekran, hydraulikkanlegg, synkron generator, hovedtransformator, stasjonstransformator og kontrollanlegg for to stk aggregater. Det skal understrekes at man etterspør pris for to stk hoved-transformatorer, en for hver turbin. Men som opsjon etterspør vi også pris på en stk hovedtransformator for de to aggregatene.

II.2.2)

Opplysninger om opsjoner

Opsjoner: Ja
Beskriv disse opsjonene:

Det skal understrekes at man etterspør pris for to stk hoved-transformatorer, en for hver turbin. Men som opsjon etterspør vi også pris på en stk hovedtransformator for de to aggregatene.

oppgi foreløpig tidsramme for anvendelse av disse opsjonene:
antall måneder: ()

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

III.1)

Betingelser i kontrakten

III.1.1)

Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves:

Ved eventuell utbetaling av forskudd før levering, må godkjent bankgaranti stilles i henhold til norsk standard. Det stilles også krav til gjennomføringsgaranti i henhold til norsk standard.

III.1.2)

De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser

Betaling i henhold til fremdrift, se konkurransegrunnlaget.

III.1.3)

Andre særlige vilkår

Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Ja
beskriv disse særlige vilkårene: 

Det vil bli stilt krav til virkningsgradsgaranti over driftsområdet, og dersom virkningsgradsgarantien ikke overholdes blir leverandør belastet med bot.

III.2)

Kvalifikasjonskrav

III.2.1)

Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

(1) Firmaattest

III.2.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

(1) Erklæring om foretakets omsetning de siste årene med relevans til denne kontrakten

III.2.3)

Tekniske og faglige kvalifikasjoner

(1) Bemanning for dette oppdraget (organisasjonsplan) med navn og CV for nøkkelpersoner som skal utføre oppdraget (gjelder tjeneste-, og bygge- og anleggskontrakter)

(2) Foretakets viktigste leveranser de siste 3 årene, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker (gjelder vare- og tjeneste kontrakter)

(3) Prøver, beskrivelser og/eller prospekter av produktene som skal leveres mottaker (gjelder varekontrakter)

(4) Kopi av systemsertifikat utstedt av akkrediterte sertifiseringsorgan eller tilsvarende dokumentasjon (gjelder tjeneste-, og bygge- og anleggskontrakter)

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Type prosedyre

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.2)

Tildelingskriterier

IV.2.1)

Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
IV.2.2)

Opplysninger om elektronisk auksjon

IV.3)

Administrative opplysninger

IV.3.1)

Vilkår for adgang til spesifikasjoner og ytterligere dokumenter

Frist for å be om tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument: 23.04.2007 -
IV.3.2)

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

18.05.2007 - 12:00
IV.3.3)

Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

EngelskSvensk
Annet: Norsk
IV.3.4)

Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.

Inntil: 02072007

Del VI: Supplerende opplysninger

VI.1)

Tilleggsinformasjon:

(NT Ref:90467)

VI.2)

Prosedyre for klagebehandling

VI.2.1)

Kontaktpunkt til instans som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Gauldal Energi AS
Kjørkvollen 1
7290  Støren
NO
Telefon: 72438000
E-post: post@gauldalenergi.no
Faks: 72438050
 

Tvisteløsningsorgan

Gauldal Energi AS
Kjørkvollen 1
7290  Støren
NO
Telefon: 72438000
E-post: post@gauldalenergi.no
Faks: 72438050
VI.2.2)

Innsendelse av klager

Informasjon vedrørende tidsfrist(er) for innsendelse av klage: 14 dager etter offentliggjøring av kontraktspart.
VI.2.3)

Kontaktpunkt for å innhente informasjon om klagebehandling og prosess for innsendelse av klager

Gauldal Energi AS
Kjørkvollen 1
7290  Støren
NO
Telefon: 72438050
E-post: post@gauldalenergi.no
Faks: 72438050
VI.3)

Dato for publisering av denne kunngjøring:

03.04.2007

Du forlater nå Doffin

for et annet system