Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Tjenesteytelse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Vestviken Kollektivtrafikk AS
Jernbanegt 2, Postboks 8 sentrum
3101  Tønsberg
NO
Kontaktperson: Wenche Fougner
Telefon: 33300100
E-post: anbud.telemark@vkt.no
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: www.vkt.no
Nettsted kjøperprofil: http://www.doffin.no/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA17410
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:
Vestviken Kollektivtrafikk AS
Jernbanegt 2, Postboks 8 sentrum
3101  Tønsberg
NO
Kontaktperson: Wenche Fougner
Telefon: 33 30 01 00
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Andre fylkeskommunale/kommunale virksomheter
I.3)

Hovedaktivitet

  • Annet: Kollektivtrafikk

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1.)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Anbud kollektivtrafikk i Telemark
II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Tjenesteytelse
Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:
Anbudsområdet omfatter det lokale rutenettet i Grenland og Kragerø
II.1.3)

Kunngjøringen gjelder inngåelse av

Kontrakt
II.1.4)

Kort beskrivelse

Anbudet gjelder kjøp av kollektivtransport i Grenland og Kragerø med oppstart 28.06.2010. Antall rutekm pr år er ca. 4,2 millioner.

Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk Doffin nettsiden http://www.doffin.no/Search/Search_Switch.aspx?ID=175248.

II.1.5)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
60100000   Veitransporttjenester
II.1.6)

Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
II.1.7)

Delkontrakter

Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Nei
II.2)

Leveransens mengde eller omfang

II.2.1)

Totalleveransens mengde eller omfang:

Anbudet gjelder ca. 4,2 millioner rutekilometer.

II.2.2)

Opplysninger om opsjoner

Opsjoner: Ja
Beskriv disse opsjonene:

Kontraktsperioden er 6 år. Om begge parter ønsker det kan kontrakten forlenges i opptil 3 år.

oppgi foreløpig tidsramme for anvendelse av disse opsjonene:
II.3)

Kontraktens varighet

Planlagt startdato  28. 06. 2010  Planlagt ferdigstillelsesdato  27. 06. 2016

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

III.1)

Betingelser i kontrakten

III.1.1)

Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves:

Se konkurransegrunnlaget

III.1.2)

De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser

Se konkurransegrunnlaget

III.1.3)

Krav til foretaksform for eventuell leverandørgruppering kontrakten tildeles:

Se konkurransegrunnlaget

III.1.4)

Andre særlige vilkår

Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Ja
beskriv disse særlige vilkårene: 

Se konkurransegrunnlaget

III.2)

Kvalifikasjonskrav

III.2.1)

Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

(1) Annet (vennligst presiser dokumentasjonskrav under):

Se konkurransegrunnlaget

III.2.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

(1) Annet (vennligst presiser dokumentasjonskrav under):

Se konkurransegrunnlaget

Eventuelle minste standardnivåer:
III.2.3)

Tekniske og faglige kvalifikasjoner

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

(1) Annet (vennligst presiser dokumentasjonskrav under):

Se konkurransegrunnlaget

III.3)

Særskilte betingelser i forbindelse med tjenestekontrakter

III.3.1)

Opplysninger om en bestemt profesjon

Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Ja
referanse til gjeldende lov, forskrifter eller bestemmelse:

Se konkurransegrunnlaget

III.3.2)

Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Type prosedyre

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.2)

Begrensning av antall leverandører som vil bli invitert til å delta

IV.2)

Tildelingskriterier

IV.2.1)

Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
IV.2.2)

Opplysninger om elektronisk auksjon

Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
IV.3)

Administrative opplysninger

IV.3.1)

Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

Frist for å be om tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument: 25.09.2009 -
Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Ja
Pris: 1000 NOK
Betalingsvilkår og betalingsmetode:

De offisielle anbudsdokumentene i papirformat fås utlevert eller tilsendt ved henvendelse til oppdragsgiver mot et depositum på kr. 1000. Depositumet betales tilbake ved innlevering av anbud innen anbudsfristen. Anbudsdokumentene kan også fritt hentes ut fra oppdragsgivers hjemmesider på adressen www.vkt.no/anbud telemark

IV.3.2)

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

25.09.2009 - 12:00
IV.3.3)

Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

Annet: Norsk
IV.3.4)

Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.

Inntil: 25.12.2009
IV.3.5)

Tilbudsåpning

Dato: 25.09.2009 - 13:00
Sted:  Lukket anbudsåpning

Del VI: Supplerende opplysninger

VI.1)

Tilleggsinformasjon:

Ved nedlasting av anbudsdokumentene fra Doffin, må vedlegg 1 - Rutetabeller pga.størrelsesbegrensning i Doffin lastes ned fra www.vkt.no/anbud telemark.

Anbudsdokumentene kan lastes ned fra www.vkt.no/anbud telemark fra fredag 10.07.2009.Papirutgaven utleveres fra mandag 13.07.2009. Adresse: Vestviken Kollektivtrafikk AS, Pb.8 sentrum, 3101 Tønsberg. Besøksadresse: Jernbanegaten 2 Tønsberg.

(NT Ref:175248)

VI.2)

Dato for publisering av denne kunngjøring:

10.07.2009

Du forlater nå Doffin

for et annet system