Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og II

Bygge- og anleggsarbeid

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Opplysningsvesenets Fond
Rådhusgata 1-3, Postboks 535 Sentrum
0105  Oslo
NO
Kontaktperson: Jan Knutsen
Telefon: n/a
Faks: n/a
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: www.ovf.no
Nettsted kjøperprofil: http://www.doffin.no/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA4061
Ytterligere informasjon kan fås her:
Amlies Arkitektkontor AS
Strandgata 22
3936  Stathelle
NO
Kontaktperson: Berit Sundre
Telefon: 35960933
E-post: poat@amlie.no
Faks: n/a
Nettsted: www.ovf.no
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:
Amlies Arkitektkontor as
Strandgata 22
3936  Stathelle
NO
Kontaktperson: Berit Sundre
Telefon: 35960933
E-post: post@amlie.no
Faks: n/a
Nettsted: www.ovf.no
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til:
Amlies Arkitektkontor AS
Strandgata 22
3936  Stathelle
NO
Kontaktperson: Berit Sundre
Telefon: 35960933
E-post: post@amlie.no
Faks: n/a
Nettsted: www.ovf.no
I.2)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.3)

Hovedaktivitet

  • Bolig og nærmiljø

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1.)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Siljan prestebolig
II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Bygge- og anleggsarbeid
Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:
Siljan kommune
II.1.3)

Kunngjøringen gjelder inngåelse av

Kontrakt
II.1.4)

Kort beskrivelse

Oppussning og ombygging - innvendige arbeider - sv Siljan prestegård.

Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk Doffin nettsiden http://www.doffin.no/Search/Search_Switch.aspx?ID=181927.

II.1.5)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
45210000   Byggearbeid
II.1.6)

Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
II.1.7)

Opplysninger om alternative tilbud

Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning:  Ja
II.2)

Leveransens mengde eller omfang

II.2.1)

Totalleveransens mengde eller omfang:

i hht konkurransegrunnlag

II.2.2)

Opplysninger om opsjoner

Opsjoner: Nei
II.3)

Kontraktens varighet

Planlagt startdato  01. 02. 2010  Planlagt ferdigstillelsesdato  31. 05. 2010

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

III.1)

Betingelser i kontrakten

III.1.1)

Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves:

Bankgaranti

III.1.2)

De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser

Betaling i henhold til framdrift

III.1.3)

Andre særlige vilkår

Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
III.2)

Kvalifikasjonskrav

III.2.1)

Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

(1) Firmaattest

(2) Attester for registrering i faglig register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandør er etablert

(3) Krav til å fremlegge skatteattest for merverdiavgift (Nasjonale krav)

(4) Krav til å fremlegge skatteattest for skatt (Nasjonale krav)

(5) Krav til å fremlegge egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 2 om HMS (Nasjonale krav)

III.2.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

(1) Foretakets siste års beretning, samt nyere opplysninger som har relevans til foretakets regnskapstall

(2) Framleggelse av foretakets årsregnskap eller utdrag fra dette

Eventuelle minste standardnivåer:
III.2.3)

Tekniske og faglige kvalifikasjoner

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

(1) Oversikt over foretakets totale bemanning

(2) Bemanning for dette oppdraget (organisasjonsplan) med navn og CV for nøkkelpersoner som skal utføre oppdraget (gjelder tjeneste-, og bygge- og anleggskontrakter)

(3) Kopi av systemsertifikat utstedt av akkrediterte sertifiseringsorgan eller tilsvarende dokumentasjon (gjelder tjeneste-, og bygge- og anleggskontrakter)

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Type prosedyre

IV.1.1)

Type prosedyre

Konkurranse med forhandling
Er tilbyderne i forhandlet prosedyre allerede blitt utvalgt:  Nei
IV.1.2)

Begrensning av antall leverandører som vil bli invitert til å delta

Planlagt minimum  3  og  maks antall 
IV.2)

Tildelingskriterier

IV.2.1)

Tildelingskriterier

Laveste pris
IV.2.2)

Opplysninger om elektronisk auksjon

IV.3)

Administrative opplysninger

IV.3.1)

Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

Frist for å be om tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument: 21.10.2009 -
IV.3.2)

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

14.12.2009 - 12:00
IV.3.3)

Dato for utsendelse til utvalgte kandidater av invitasjon til å levere inn tilbud eller å delta

21.12.2009
IV.3.4)

Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

Annet: Norsk
IV.3.5)

Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.

Inntil: 15.03.2010

Del VI: Supplerende opplysninger

VI.1)

Tilleggsinformasjon:

(NT Ref:181927)

VI.2)

Prosedyre for klagebehandling

VI.2.1)

Kontaktpunkt til instans som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Opplysningsvesenets fond
Postboks 535
0105  Oslo
NO
E-post: kja@ovf.no
Nettsted:
 

Tvisteløsningsorgan

VI.2.2)

Innsendelse av klager

Informasjon vedrørende tidsfrist(er) for innsendelse av klage:
VI.2.3)

Kontaktpunkt for å innhente informasjon om klagebehandling og prosess for innsendelse av klager

VI.3)

Dato for publisering av denne kunngjøring:

08.10.2009

Du forlater nå Doffin

for et annet system