Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Tjenesteytelse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune
Erlings Skakkes gate 14,
7004  Trondheim
NO
Kontaktpunkt: Byplankontoret
Kontaktperson: Sivilarkitekt Are Risto Øyasæter
Telefon: 72542726
E-post: are-risto.oyaseter@trondheim.kommune.no
Ytterligere informasjon kan fås her:
Norske Arkitekters Landsforbund
Josefinesgate 34
0351  Oslo
NO
Kontaktperson: Konkurransesekretær Per Rygh eller Christian Dahle
Telefon: 23332500 / 08
E-post: per@arkitektur.no
Faks: 23332501
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til:
Trondheim kommune
Postboks 2300, Sluppen
7004  Trondheim
NO
Kontaktpunkt: Byplankontoret
Kontaktperson: Sivilarkitekt Are Risto Øyasæter
Telefon: 72542726
E-post: are-risto.oyaseter@trondheim.kommune.no
Nettsted:
I.2)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.3)

Hovedaktivitet

  • Annet: Byutvikling

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1.)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Parallelloppdrag Byutvikling Brøset
II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Tjenesteytelse
Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:
Trondheim
II.1.3)

Kunngjøringen gjelder inngåelse av

Kontrakt
II.1.4)

Kort beskrivelse

Anskaffelsen dreier seg om å delta i et honorert parallelloppdrag vedr. ideutvikling som grunnlag for videre planlegging av den klimanøytrale bydelen Brøset i Trondheim

Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk Doffin nettsiden http://www.doffin.no/Search/Search_Switch.aspx?ID=204955.

II.1.5)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
71200000   Arkitekt- og relaterte tjenester
II.1.6)

Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
II.1.7)

Delkontrakter

Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Nei
II.2)

Leveransens mengde eller omfang

II.2.1)

Totalleveransens mengde eller omfang:

Hver av de deltakende 4 teamene vil bli honorert med NOK 450.000 eks. mva.

II.2.2)

Opplysninger om opsjoner

Opsjoner: Nei
II.3)

Kontraktens varighet

Varighet i måned(er): 3 ()

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

III.1)

Betingelser i kontrakten

III.1.1)

Andre særlige vilkår

Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
III.2)

Kvalifikasjonskrav

III.2.1)

Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

(1) Firmaattest

(2) Krav til å fremlegge skatteattest for merverdiavgift (Nasjonale krav)

(3) Krav til å fremlegge skatteattest for skatt (Nasjonale krav)

(4) Krav til å fremlegge egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 2 om HMS (Nasjonale krav)

III.2.2)

Tekniske og faglige kvalifikasjoner

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

(1) Bemanning for dette oppdraget (organisasjonsplan) med navn og CV for nøkkelpersoner som skal utføre oppdraget (gjelder tjeneste-, og bygge- og anleggskontrakter)

(2) Foretakets viktigste leveranser de siste 3 årene, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker (gjelder vare- og tjeneste kontrakter)

Se konkurransegrunnlaget

III.3)

Særskilte betingelser i forbindelse med tjenestekontrakter

III.3.1)

Opplysninger om en bestemt profesjon

Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Ja
referanse til gjeldende lov, forskrifter eller bestemmelse:

Teamene forutsettes å ha bred og relevant tverrfaglig sammensetning, men som minimum forutsettes at et arkitekt- eller landskapsarkitektfirma er med i teamet.

Den tilbudte teamsammensetning vil være et av tildelingskriteriene for å bli utvalgt til å delta i parallelloppdraget.

III.3.2)

Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen

Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Ja

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Type prosedyre

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.2)

Begrensning av antall leverandører som vil bli invitert til å delta

IV.2)

Tildelingskriterier

IV.2.1)

Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
IV.2.2)

Opplysninger om elektronisk auksjon

Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
IV.3)

Administrative opplysninger

IV.3.1)

Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

Frist for å be om tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument: 09.09.2010 -
IV.3.2)

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

09.09.2010 - 14:00
IV.3.3)

Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

Dansk, Svensk
Annet: Norsk
IV.3.4)

Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.

Varighet i måned(er): 3 (fra dato og klokkeslett fastsatt for mottak av tilbud)
IV.3.5)

Tilbudsåpning

Dato: 10.09.2010 - 12:00
Sted:  Trondheim

Del VI: Supplerende opplysninger

VI.1)

Tilleggsinformasjon:

Tilbudene kan utformes på norsk, svensk eller dansk.

All kommunikasjon i forbindelse med gjennomføring av parallelloppdraget vil fra oppdragsgivers side foregå på norsk.

Deltakerne må være foreberedt på å mestre dette.

Det faglige produkt som presenteres som resultatet av parallelloppdraget skal også være utformet på norsk, svensk eller dansk.

(NT Ref:204955)

VI.2)

Dato for publisering av denne kunngjøring:

10.08.2010

Du forlater nå Doffin

for et annet system