Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Forsyningssektoren

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 403 del I og II

Tjenesteytelse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

AtB AS
Kongensgt 34,
7012  Trondheim
NO
Kontaktperson: Harald Storrønning
Telefon: 47 31 09 23
Faks: n/a
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: www.atb.no
Nettsted kjøperprofil: http://www.doffin.no//search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA33477
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Hovedaktivitet

  • Transport med bybane, sporvogn, trolleybuss eller buss

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1.)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag
II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Tjenesteytelse
Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:
Sør-Trøndelag
II.1.3)

Kunngjøringen gjelder inngåelse av

Kontrakt
II.1.4)

Kort beskrivelse

Dette oppdraget omfatter rutegående kollektivtrafikk og skoleskyss med rutebuss i kommunene utenfor Trondheimsregionen i Sør-Trøndelag. Konkurransen omfatter tre ruteområder som alle vil ha oppstart av rutekjøring 19.august 2013.

Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk Doffin nettsiden http://www.doffin.no/Search/Search_Switch.aspx?ID=244894.

II.1.5)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
60000000   Transporttjenester (bortsett fra avfallstransport)
Tilleggsvokabular
60100000   Veitransporttjenester
II.1.6)

Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
II.2)

Leveransens mengde eller omfang

II.2.1)

Totalleveransens mengde eller omfang:

Ruteområde 1: ca. 1.252.200 rutekm.

Ruteområde 2: ca. 2.902.700 rutekm.

Ruteområde 3: ca. 646.000 rutekm.

II.2.2)

Opplysninger om opsjoner

Opsjoner: Ja
Beskriv disse opsjonene:

Oppdragsgiver har en ensidig opsjon på å forlenge kontrakten med inntil to år (1+1 år).

oppgi foreløpig tidsramme for anvendelse av disse opsjonene:
antall måneder: ()

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

III.1)

Betingelser i kontrakten

III.1.1)

Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves:

Se konkurransegrunnlaget.

III.1.2)

De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser

Se konkurransegrunnlaget.

III.1.3)

Krav til foretaksform for eventuell leverandørgruppering kontrakten tildeles:

Se konkurransegrunnlaget.

III.1.4)

Andre særlige vilkår

Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Ja
beskriv disse særlige vilkårene: 

Se konkurransegrunnlaget.

III.2)

Kvalifikasjonskrav

III.2.1)

Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

(1) Firmaattest

(2) Krav til å fremlegge skatteattest for merverdiavgift (Nasjonale krav)

(3) Krav til å fremlegge skatteattest for skatt (Nasjonale krav)

(4) Krav til å fremlegge egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 2 om HMS (Nasjonale krav)

III.2.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

(1) Annet (vennligst presiser dokumentasjonskrav under):

Bekreftelse fra bank eller kredittinstitusjon i Norge for at garanti vil bli stilt, i henhold til kontraktbestemmelsene pkt. 15, samt bekreftelse fra forsikringsselskap på at dekkende forsikringsavtale vil bli inngått, jfr kontraktbestemmelsene pkt.16.

Se konkurransegrunnlaget pkt. 3.3.

III.2.3)

Tekniske og faglige kvalifikasjoner

(1) Redegjørelse vedrørende foretakets kvalitetssikringssystem/kvalitetsstyringssystem

(2) Annet (vennligst presiser dokumentasjonskrav under):

Den dokumentasjon som kreves etter Yrkestransportforskriften § 4 og §§ 6-8, jf. § 10 for å få utstedt turvognløyve. For tilbydere som allerede har nødvendig løyve for å utføre oppdraget, godtas kopi av løyvet som dokumentasjon.

For utenlandske tilbydere gjelder yrkestransportforskriften § 9.

Beskrivelse av foretakets miljøstyringssystem. Legg eventuelt ved kopi av sertifikater utstedt av kvalitetskontrollinstitusjon.

Se konkurransegrunnlaget pkt. 3.4.

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Type prosedyre

IV.1.1)

Type prosedyre

Konkurranse med forhandling
Er tilbyderne i forhandlet prosedyre allerede blitt utvalgt:  Nei
IV.2)

Tildelingskriterier

IV.2.1)

Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
IV.2.2)

Opplysninger om elektronisk auksjon

IV.3)

Administrative opplysninger

IV.3.1)

Saksnummer hos oppdragsgiver

10/00047
IV.3.2)

Vilkår for adgang til spesifikasjoner og ytterligere dokumenter

IV.3.3)

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

11.04.2012 - 17:00
IV.3.4)

Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

Annet: Norsk

Del VI: Supplerende opplysninger

VI.1)

Tilleggsinformasjon:

Konkurransegrunnlaget er tilgjengelig på følgende nettadresse: www.atb.no Rettelser, suppleringer eller endringer vil bli publisert på www.atb.no/anbud tirsdag og torsdag kl. 12:00.

(NT Ref:244894)

VI.2)

Dato for publisering av denne kunngjøring:

13.12.2011

Du forlater nå Doffin

for et annet system