Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og II

Bygge- og anleggsarbeid

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Melhus kirkelige fellesråd
Rådhusvegen 2,
7224  Melhus
NO
Kontaktperson: Kurt Rylandsholm
Telefon: +47 72858621
E-post: kurt.rylandsholm@melhus.kommune.no
Faks: n/a
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: www.kirken.melhus.no
Nettsted kjøperprofil: http://www.doffin.no//search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA6128
Ytterligere informasjon kan fås her:
Melhus kirkelige fellesråd
Rådhusvegen 2
7224  Melhus
NO
Kontaktperson: Bjørn Vevang
Telefon: +47 72858621
E-post: bjorn.vevang@melhus.kommune.no
Faks: n/a
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:
Melhus kirkelige fellesråd
Rådhusvegen 2
7224  Melhus
NO
Kontaktperson: Kurt Rylandsholm
Telefon: +47 72858621
E-post: kurt.rylandsholm@melhus.kommune.no
Faks: n/a
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til:
Melhus kirkelige fellesråd
Rådhusvegen 2
7224  Melhus
NO
Kontaktperson: Kurt Rylandsholm
Telefon: +47 72858621
E-post: kurt.rylandsholm@melhus.kommune.no
Faks: n/a
I.2)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.3)

Hovedaktivitet

  • Fritid, kultur og religion

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1.)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Nytt orgel Melhus kirke
II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Bygge- og anleggsarbeid
Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:
Melhus kirke, Melhus kommune
II.1.3)

Kunngjøringen gjelder inngåelse av

Kontrakt
II.1.4)

Kort beskrivelse

Anskaffelsen gjelder nytt pipeorgel til Melhus kirke. Orgelkomiteen for Melhus kirke har gått inn for at Melhus kirkes originale orgelfasade (August Nilsen, 1892) skal være veiledende for den arkitektoniske utformingen av ny fasade.

Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk Doffin nettsiden http://www.doffin.no/Search/Search_Switch.aspx?ID=246419.

II.1.5)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
37311300   Orgler
II.1.6)

Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
II.2)

Leveransens mengde eller omfang

II.2.1)

Totalleveransens mengde eller omfang:

Se konkurransegrunnlaget.

Anslå totalverdi eksklusiv MVA: 5 600 000,-  NOK
II.2.2)

Opplysninger om opsjoner

Opsjoner: Nei
II.3)

Kontraktens varighet

Planlagt startdato  01. 04. 2012  Planlagt ferdigstillelsesdato  30. 11. 2014

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

III.1)

Betingelser i kontrakten

III.1.1)

Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves:

Se konkurransegrunnlaget.

III.1.2)

De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser

Se konkurransegrunnlaget.

III.1.3)

Andre særlige vilkår

Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
III.2)

Kvalifikasjonskrav

III.2.1)

Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

(1) Attester for registrering i faglig register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandør er etablert

(2) Krav til å fremlegge skatteattest for merverdiavgift (Nasjonale krav)

(3) Krav til å fremlegge skatteattest for skatt (Nasjonale krav)

(4) Krav til å fremlegge egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 2 om HMS (Nasjonale krav)

III.2.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:
Eventuelle minste standardnivåer:

Se konkurransegrunnlaget.

III.2.3)

Tekniske og faglige kvalifikasjoner

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

(1) Foretakets viktigste leveranser de siste 5 årene, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker (gjelder bygge- og anleggskontrakter)

Eventuelle minste standardnivåer:

Se konkurransegrunnlaget.

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Type prosedyre

IV.1.1)

Type prosedyre

konkurransepreget dialog
IV.1.2)

Begrensning av antall leverandører som vil bli invitert til å delta

Planlagt minimum  3  og  maks antall 
List opp kriteriene som vil bli benyttet for å begrense antall tilbydere: 

Se konkurransegrunnlaget.

IV.2)

Tildelingskriterier

IV.2.1)

Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
IV.2.2)

Opplysninger om elektronisk auksjon

IV.3)

Administrative opplysninger

IV.3.1)

Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

IV.3.2)

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

13.01.2012 - 12:00
IV.3.3)

Dato for utsendelse til utvalgte kandidater av invitasjon til å levere inn tilbud eller å delta

16.01.2012
IV.3.4)

Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

Engelsk
Annet: Norsk

Del VI: Supplerende opplysninger

VI.1)

Tilleggsinformasjon:

(NT Ref:246419)

VI.2)

Dato for publisering av denne kunngjøring:

21.12.2011

Du forlater nå Doffin

for et annet system