Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og II

Tjenesteytelse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

AtB AS
Kongensgt 34,
7012  Trondheim
NO
Kontaktperson: Kjell W. Utvaag
Telefon: +4791830852
E-post: kjell.wilhelm.utvaag@atb.no
Faks: n/a
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: www.atb.no
Nettsted kjøperprofil: http://www.doffin.no//search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA33477
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Andre fylkeskommunale/kommunale virksomheter
I.3)

Hovedaktivitet

  • Annet: Samferdsel

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1.)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Rutetransport Frøya - Øyrekken
II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Tjenesteytelse
Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:
Sør-Trøndelag
II.1.3)

Kunngjøringen gjelder inngåelse av

Kontrakt
II.1.4)

Kort beskrivelse

AtB AS ønsker tilbud på Rutetransport, Frøya - Øyrekken i Sør Trøndelag Fylke for en periode på 7,5 år.

Leveransen omfatter følgende rute:

Dyrøy – Mausundvær – Sula – Øyrekken

Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk Doffin nettsiden http://www.doffin.no/Search/Search_Switch.aspx?ID=221629.

II.1.5)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
60600000   Sjøtransport
Tilleggsvokabular
60610000   Fergetransport
II.2)

Leveransens mengde eller omfang

II.2.1)

Totalleveransens mengde eller omfang:

Anslå totalverdi eksklusiv MVA
mellom 100000000  og 130000000  NOK
II.2.2)

Opplysninger om opsjoner

Opsjoner: Nei
II.3)

Kontraktens varighet

Planlagt startdato  01. 07. 2012  Planlagt ferdigstillelsesdato  31. 12. 2019

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

III.1)

Betingelser i kontrakten

III.1.1)

Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves:

Se kokurransegrunnlag.

III.1.2)

De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser

Se konkurransegrunnlag.

III.1.3)

Krav til foretaksform for eventuell leverandørgruppering kontrakten tildeles:

Se konkurransegrunlag.

III.1.4)

Andre særlige vilkår

Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Ja
beskriv disse særlige vilkårene: 

Se konkurransegrunnlag.

III.2)

Kvalifikasjonskrav

III.2.1)

Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

(1) Firmaattest

(2) Krav til å fremlegge skatteattest for merverdiavgift (Nasjonale krav)

(3) Krav til å fremlegge skatteattest for skatt (Nasjonale krav)

(4) Krav til å fremlegge egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 2 om HMS (Nasjonale krav)

(5) Annet (vennligst presiser dokumentasjonskrav under):

Se konkurransegrunnlag.

III.2.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

(1) Framleggelse av foretakets årsregnskap eller utdrag fra dette

(2) Annet (vennligst presiser dokumentasjonskrav under):

Se konkurransegrunnlag.

Eventuelle minste standardnivåer:
III.2.3)

Tekniske og faglige kvalifikasjoner

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

(1) Foretakets viktigste leveranser de siste 3 årene, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker (gjelder vare- og tjeneste kontrakter)

(2) Redegjørelse vedrørende foretakets kvalitetssikringssystem/kvalitetsstyringssystem

(3) Annet (vennligst presiser dokumentasjonskrav under):

Se konkurransegrunnlag.

Eventuelle minste standardnivåer:

Se konkurransegrunnlag.

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Type prosedyre

IV.1.1)

Type prosedyre

Single step negotiated
IV.1.2)

Begrensning av antall leverandører som vil bli invitert til å delta

IV.2)

Tildelingskriterier

IV.2.1)

Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
IV.2.2)

Opplysninger om elektronisk auksjon

IV.3)

Administrative opplysninger

IV.3.1)

Saksnummer hos oppdragsgiver

11/00018
IV.3.2)

Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

Frist for å be om tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument: 01.04.2011 -
IV.3.3)

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

08.04.2011 - 12:00
IV.3.4)

Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

Annet: Norsk
IV.3.5)

Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.

Varighet i måned(er): 4 (fra dato og klokkeslett fastsatt for mottak av tilbud)
IV.3.6)

Tilbudsåpning

Del VI: Supplerende opplysninger

VI.1)

Tilleggsinformasjon:

(NT Ref:221629)

VI.2)

Dato for publisering av denne kunngjøring:

18.01.2011

Du forlater nå Doffin

for et annet system