Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om supplerende opplysninger, uavsluttet prosedyre eller feil

1.

Kunngjøring som denne publisering refererer til

2.

Kunngjøringen omfatter:

Endring
3.

Endring av opprinnelige informasjon:

Supplering pkt. II.1.5.
Beskrivelse: Det skal leveres et pipeorgel til Melhus kirke. Budsjettet er satt til NOK 5.600.000,- eksklusive MVA. Dette inkluderer alle kostnader, blant annet planlegging, forsendelse, montasje og intonasjon, samt kost og losji. Det må fremgå av tilbudet hvilke materialer som tenkes anvendt i orgelet. Dersom kunststoff tenkes benyttet, må tilbudet gi en detaljert beskrivelse av hvilket kunststoff dette er. Det må også gis beskrivelse av hvor i orgelet kunststoff vil bli benyttet, samt en begrunnelse for dette materialvalget. Plasseringen av orgelet er planlagt i eget orgelhus lengst frem på vestre galleri (hovedgalleri). Orgelets plassering kan være gjenstand for diskusjon, avhengig av leverandørens tekniske løsninger og oppstillingsforslag. Med henhold til detaljutforming, må orgelbygger samarbeide med konsulentgruppe. Oppdragsgiver ber om tilbud på et sløyfeladeorgel med tre manualer og pedal, elektrisk traktur og registratur, samt fast spillebord på galleri og flyttbart spillebord nede/foran i kirken. Orgelet skal bygges i engelsk romantisk stil og tradisjon. Byggherren besitter pipemateriell fra et 1902 Abbott & Smith / 1956 J. W. Walker & Sons orgel fra fhv. Beechgrove Church i Aberdeen, Skottland, samt pipemateriell fra eksisterende orgel i Melhus kirke – J. H. Jørgensen, 1947. Se for øvrig veiledende disposisjonsforslag (vedlagt), utarbeidet av konsulentgruppe. Prosjektet, iht. ovennevnte kriterier, forutsettes gjennomført innenfor de rammer som oppstillingsplass og økonomi setter. Det eksisterende pipemateriell legger sterke føringer for orgelets klanglige profil. Det må være god adkomst til pipeverket for vedlikehold og stemming.
4.

Dato for publisering av denne kunngjøring:

2011-12-21

Du forlater nå Doffin

for et annet system