Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og II

Bygge- og anleggsarbeid

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Arendal kommune
Sam Eydes plass 2,
4809  Arendal
NO
Kontaktperson: Trond Klausen
Telefon: 37 01 30 00 / 94 50 83 82
E-post: Trond.Klausen@arendal.kommune.no
Faks: n/a
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:
Feste Grenland as
Postboks 120
3901  Porsgrunn
NO
Kontaktperson: Tone Telnes/Jarle Svendsen
Telefon: 35930210
E-post: tt@feste.no
Faks: n/a
Nettsted:
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.3)

Hovedaktivitet

  • Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1.)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Kanalplassen Arendal
II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Bygge- og anleggsarbeid
Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:
Arendal
II.1.3)

Kunngjøringen gjelder inngåelse av

Kontrakt
II.1.4)

Kort beskrivelse

Arendal kommune ønsker å oppgradere Kanalplassen, som er byens ”storstue”.

Første fase av dette arbeidet er bygging av amfi og universelt utformet atkomst til ungdomshuset Kilden.

Det er stor høgdeforskjell fra de sentrale delene av Kanalplassen til det vesle torget oppe foran Kilden. Denne høgdeforskjellen er brukt til å etablere et amfi, som favner Kanalplassen og gir god oversikt over det som skjer på plassen. Bak amfiet blir det plass til ei rampe, som gir en universell tilgjengelighet opp til Kilden med stigning ca. 1:20. Som tillegg til rampa er det til sammen 5 trappeløp som gir tilgjengelighet til amfiet og de bakre områdene fra alle kanter.

Løsningen tar vare på ett av kirsebærtrærne på plassen. Det blir stående i ei bevart grasflate. Langs rampa opp til Kilden er det lagt inn ei ny trerekke.

Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk Doffin nettsiden http://www.doffin.no/Search/Search_Switch.aspx?ID=234521.

II.1.5)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
45211360   Byggningsarbeid i forbindelse med Byutvikling
II.1.6)

Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
II.2)

Leveransens mengde eller omfang

II.2.1)

Totalleveransens mengde eller omfang:

II.2.2)

Opplysninger om opsjoner

Opsjoner: Nei

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

III.1)

Betingelser i kontrakten

III.1.1)

Andre særlige vilkår

Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
III.2)

Kvalifikasjonskrav

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Type prosedyre

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.2)

Begrensning av antall leverandører som vil bli invitert til å delta

IV.2)

Tildelingskriterier

IV.2.1)

Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
IV.2.2)

Opplysninger om elektronisk auksjon

IV.3)

Administrative opplysninger

IV.3.1)

Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

IV.3.2)

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

01.09.2011 - 13:00
IV.3.3)

Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

Annet: Norsk
IV.3.4)

Tilbudsåpning

Del VI: Supplerende opplysninger

VI.1)

Tilleggsinformasjon:

Anbudsbefaring:

10. august kl. 13:00.

Oppmøte ved Kanalplassen, Arendal sentrum

(NT Ref:234521)

VI.2)

Dato for publisering av denne kunngjøring:

01.07.2011

Du forlater nå Doffin

for et annet system