Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Bygge- og anleggsarbeid

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Statsbygg Hovedkontor
Biskop Gunnerusgt. 6, Postboks 8106 Dep
0032  Oslo
NO
Kontaktpunkt: avd Byggherre Kulturbygg
Kontaktperson: Ozren Lozo
Telefon: +47 81555045
E-post: ol@statsbygg.no
Faks: +47 22954001
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: www.statsbygg.no
Nettsted kjøperprofil: http://www.doffin.no//search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA3302
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.3)

Hovedaktivitet

 • Annet: Bygg og anlegg
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

12149 Arkivverkets Sentraldepot K201 Totalentreprise Samspill
II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Bygge- og anleggsarbeid
  Totalentreprise
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:
  Tynset
  II.1.3)

  Kunngjøringen gjelder inngåelse av

  Kontrakt
  II.1.5)

  Kort beskrivelse

  Regjeringen bestemte i juni 2009 å etablere lokaler for Norsk helsearkiv på Tynset. I august 2011 bestemte regjeringen at et sentralmagasin for Arkivverket skal samlokaliseres med Norsk helsearkiv på Tynset. Helse- og omsorgsdepartementet har ansvar for nødvendige lokaler for Norsk helsearkiv på Tynset. Kulturdepartementet har ansvar for nødvendige lokaler for Arkivverkets sentraldepot. Begge arkivenhetene skal organiseres som en del av Arkivverket.

  Sentraldepotets magasiner skal romme 50 000 hyllemeter, hovedsakelig papirarkiver, men også foto og annet spesialmateriale. Helsearkivets magasiner skal romme 33 000 hyllemeter papirarkiver.

  Magasinet skal være sikret mot vannskade, brann, innbrudd og ulovlig adgang, jf. arkivforskriften. Det skal ha stabilt inneklima. Magasinet skal deles opp i mindre arkivrom, og klimaet skal kunne reguleres separat for hvert rom. I tillegg skal det ligge en administrasjonsfløy i bygget

  Det skal ikke benyttes byggevarer som kan ha emisjon av stoffer til inneluft som kan skade arkivmaterialet.

  Prosjektet skal bygges som passivhus med graddagskorrigert energibruk på 122 kWh/m2 (BRA).

  I både prosjekteringsfasen og byggefasen skal BIM verktøy brukes.

  Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk Doffin nettsiden http://www.doffin.no/Search/Search_Switch.aspx?ID=261171.

  II.1.6)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  45210000   Byggearbeid
  Tilleggsvokabular
  45330000   Blikkenslager og rørleggerarbeid
  45332000   Blikkenslager, rørleggerarbeid og dreneringsarbeid
  42520000   Ventilasjonsutstyr
  71321400   Rådgivningstjenester relatert til ventilasjon
  71315210   Rådgivning i forbindelse med bygningsteknikk
  71311000   Rådgivning ingeniørtjenester i forbindelse med bygge- og anleggsarbeid
  45000000   Bygge- og anleggsvirksomhet
  II.1.7)

  Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

  Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
  II.1.8)

  Delkontrakter

  Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Nei
  II.1.9)

  Opplysninger om alternative tilbud

  Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning:  Nei
  II.2)

  Leveransens mengde eller omfang

  II.2.1)

  Totalleveransens mengde eller omfang:

  Sentraldepotets magasiner skal romme 50 000 hyllemeter, hovedsakelig papirarkiver, men også foto og annet spesialmateriale. Helsearkivets magasiner skal romme 33 000 hyllemeter papirarkiver.

  Funksjonskrav

  Arealet i romprogrammet er basert på 20 hyllemeter/m2 betonggulv, som forutsetter en reolløsning med mobilreoler i dobbel høyde m/mesanin (netto høyde i arkivrommet skal da være minimum 6,5 m). Mesaninarealet er ikke medtatt i romprogrammet. En løsning med dobbel reolhøyde bør av tekniske årsaker (nedbøying) kun benyttes på bakkenivå.

  Dersom det velges en løsning med to eller tre magasinetasjer, skal det derfor i 2. og 3. etasje benyttes enkel reolhøyde. Enkel reolhøyde rommer 10 hyllemeter/m2 gulvareal. Arealet for betonggulv vil altså dobles i forhold til romprogrammets areal for arkivrom som ikke plasseres på bakkeplan.

  Magasinet skal være sikret mot vannskade, brann, innbrudd og ulovlig adgang, jf. arkivforskriften. Det skal ha stabilt inneklima. Magasinet skal deles opp i mindre arkivrom, og klimaet skal kunne reguleres separat for hvert rom.

  II.2.2)

  Opplysninger om opsjoner

  Opsjoner: Nei
  II.2.3)

  Opplysninger om forlengelse

  Kontrakten kan forlenges: Nei

  Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

  III.1)

  Betingelser i kontrakten

  III.1.1)

  Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves:

  Bankgaranti

  III.1.2)

  De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser

  Betaling i henhold til fremdrift

  III.1.4)

  Andre særlige vilkår

  Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
  III.2)

  Kvalifikasjonskrav

  III.2.1)

  Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  (1) Firmaattest

  (2) Krav til å fremlegge skatteattest for merverdiavgift (Nasjonale krav)

  (3) Krav til å fremlegge skatteattest for skatt (Nasjonale krav)

  (4) Krav til å fremlegge egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 2 om HMS (Nasjonale krav)

  Det kreves at tilbyder har et lovlig etablert foretak

  III.2.2)

  Økonomisk og finansiell kapasitet

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  (1) Foretakets siste års beretning, samt nyere opplysninger som har relevans til foretakets regnskapstall

  (2) Framleggelse av foretakets årsregnskap eller utdrag fra dette

  Eventuelle minste standardnivåer:

  Det kreves at tilbyder har god økonomi og finasiell gjennomføringsevne

  III.2.3)

  Tekniske og faglige kvalifikasjoner

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  (1) Annet (vennligst presiser dokumentasjonskrav under):

  Eventuelle minste standardnivåer:

  Det kreves tilstrekkelig kapasitet og betryggende gjennomføringsevne

  Det kreves tilstrekkelig erfaring med prosjekter av relevant karakter og størrelse

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Åpen anbudskonkurranse
  IV.1.2)

  Begrensning av antall leverandører som vil bli invitert til å delta

  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av  Kriteriene listet under
  1. Prosjektgjennomføring . Vekting 70
  2. Pris . Vekting 30
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.3)

  Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

  IV.3.4)

  Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

  28.08.2012 - 12:00
  IV.3.6)

  Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

  Annet: Norsk
  IV.3.7)

  Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.

  Varighet i måned(er): 3 (fra dato og klokkeslett fastsatt for mottak av tilbud)
  IV.3.8)

  Tilbudsåpning

  Dato: 28.08.2012 - 13:00
  Sted: 
  Statsbygg, Biskop Gunnerus gt 6, 0155 Oslo
  Vil det være åpen tilbudsåpning: Ja

  alle

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.3)

  Tilleggsinformasjon:

  Ved behov kontakt thore Haugen (thoh@statsbygg.no)for spørsmål

  (NT Ref:261171)

  VI.5)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  04.07.2012

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system