Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Intensjonskunngjøring

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del III

Tjenesteytelse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Finnmark fylkeskommune
Henry Karlsens pl. 1,
9815  Vadsø
NO
Kontaktpunkt: Samferdselsavdelinga
Kontaktperson: Lars Engerengen
Telefon: +47 78962108
E-post: lars.engerengen@ffk.no
Faks: +47 78963001
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: www.ffk.no
Nettsted kjøperprofil: www.doffin.no
I.2)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.3)

Hovedaktivitet

 • Annet: Samferdsel
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Ferjetjenester Øksfjord-Hasvik mv. for 2014 og 2015
II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Tjenesteytelse
  Kategori19:  Transport på vannvei
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:

  Loppa og Hasvik kommuner i Finnmark

  II.1.4)

  Kort beskrivelse

  Drift av ferjesambandet Øksfjord-Hasvik og deler av ferjesambandet Øksfjord-Tverrfjord i perioden 1.1.2014 til 31.12.2015

  II.1.5)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  60610000   Fergetransport
  II.2)

  Kontraktens/kontraktenes samlede verdi

  II.2.1)

  Kontraktens/kontraktenes samlede verdi

  Verdi: 50000000 NOK
  Eksklusiv MVA

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Anskaffelse gjennomført etter del I uten forutgående kunngjøring (jf del 1 i Bilag D4)
  Begrunnelse for at kontrakten tildeles uten forutgående kunngjøring i Den europeiske unions tidende (OJEU):
  Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III
  1) Begrunnelse for bruk av konkurranse med forhandling uten kunngjøring utlysning i TED iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III
  De aktuelle varer skal produseres kun med sikte på forskning, eksperimentering, undersøkelse eller utvikling på de betingelser som er fastsatt i direktivet :  Nei
  Ytelsen kan kun utføres av en bestemt leverandør:
  tekniske grunner
  Det foreligger særlige forhold som ikke skyldes oppdragsgiver og som oppdragsgiver ikke kunne forutse, som gjør det umulig å overholde fristene satt i forskriften: Nei
  Tilleggstjenester, tilleggsarbeider eller tilleggsleveranser i en varekontrakt, forutsatt at dette er bestilt under streng overholdelse av forskriftens videre betingelser: Nei
  Ved tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter for nye arbeider, som er en gjentakelse av lignende arbeider utført i forbindelse med en tidligere kontrakt, forutsatt at dette er bestilt under streng overholdelse av forskriftens videre betingelser: Nei
  Tjenestekontrakt inngått med vinneren eller en av vinnerne av en plan- og designkonkurranse: Nei
  Varene noteres og kjøpes på en varebørs: Nei
  Tilbudene i en forutgående åpen eller begrenset anbudskonkurranse var ukorrekte, eller var uakseptable i henhold til fastsatte krav. I forhandlingene deltok alle som oppfylte kravene for deltakelse i konkurransen, og som i den forutgående konkurransen hadde avgitt tilbud i samsvar med anskaffelsesprosedyrens formelle krav, jf. § 14-4 bokstav a:  Nei
  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.2)

  Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

  Del V: Kontraktstildeling

  Kontraktsnummer:  Delkontraktnummer: - Tittel: Ikke avholdt
  V.1)

  Dato for kontraktstildeling:

  30.11.2012
  V.2)

  Opplysninger om tilbud

  Antall mottatte tilbud: 1
  V.3)

  Navn og adresse til leverandør som er innstilt til å få kontrakten

  Fjord1 Mrf As
  Gotfred Lies Plass 2
  6405  Molde
  NO
  Nettsted: www.fjord1.no
  V.4)

  Opplysninger om kontraktsverdien (eller laveste/høyeste tilbud evaluert)

  Laveste og høyeste tilbud:
  Hvis årlig eller månedlig verdi:
  V.5)

  Opplysninger om underleverandør

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.2)

  Tilleggsinformasjon:

  Dette er en intensjonskunngjøring. Det er ved kunngjøringsdato ikke gjort noen avtaler vedrørende denne perioden, men eksisterende utøver på strekningen bedømmes som den eneste som kan utføre oppdraget for dette korte tidsrommet på en økonomisk bærekraftig måte.

  Nærmere informasjon om begrunnelse og tiltenkt prosedyre kan fås ved henvendelse til larserik.furu@asplanviak.no.

  Eventuelle innsigelser mot intensjonen må være Finnmark fylkeskommune i hende innen 21 dager etter at denne kunngjøringen er publisert.

  (NT Ref:268572)

  VI.3)

  Prosedyre for klagebehandling

  VI.3.1)

  Kontaktpunkt til instans som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

  Finnmark fylkeskommune
  Henry Karlsens pl. 1
  9815  Vadsø
  NO
  Telefon: +47 78963028
  E-post: lars.engerengen@ffk.no
  Nettsted: www.ffk.no
   

  Tvisteløsningsorgan

  VI.3.2)

  Innsendelse av klager

  Informasjon vedrørende tidsfrist(er) for innsendelse av klage:
  VI.3.3)

  Kontaktpunkt for å innhente informasjon om klagebehandling og prosess for innsendelse av klager

  VI.4)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  24.09.2012

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system