Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Forsyningssektoren

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 403 del I og II

Tjenesteytelse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

AtB AS
Kongensgt 34,
7012  Trondheim
NO
Kontaktperson: Harald Storrønning
Telefon: +47 02820
E-post: anbud@atb.no
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: www.atb.no
Nettsted kjøperprofil: http://www.doffin.no//search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA33477
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Hovedaktivitet

 • Transport med bybane, sporvogn, trolleybuss eller buss

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag
II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Tjenesteytelse
  Kategori2:  Landtransport, herunder sikkerhetstransport og kurértjenester, unntatt jernbanetransport som hører inn under kategori 18, og posttransport
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:
  Sør-Trøndelag
  II.1.3)

  Kunngjøringen gjelder inngåelse av

  Kontrakt
  II.1.5)

  Kort beskrivelse

  Oppdraget omfatter lokal kollektivtrafikk i kommunene utenfor Trondheimsregionen i Sør-Trøndelag. Rutetilbudet vil i stor grad dekke behovet for skoleskyss med rutegående transport.

  Dette oppdraget kompletterer anbudet med stor buss i samme område, som ble kunngjort den 9. desember 2011. Oppdraget omfatter ikke individuelt tilrettelagt skoleskyss. Konkurransen omfatter tre ruteområder som alle vil ha oppstart av rutekjøring 19.august 2013.

  Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk Doffin nettsiden http://www.doffin.no/Search/Search_Switch.aspx?ID=268778.

  II.1.6)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  60000000   Transporttjenester (bortsett fra avfallstransport)
  Tilleggsvokabular
  60100000   Veitransporttjenester
  II.1.7)

  Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

  Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
  II.1.8)

  Opplysninger om delkontrakter

  Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Ja
  tilbud skal inngis på (velg kun ett alternativ)  en eller flere delkontrakter
  II.2)

  Leveransens mengde eller omfang

  II.2.1)

  Totalleveransens mengde eller omfang:

  Konkurransen omfatter tre ruteområder, og antall rutekilometer fordeler seg slik:

  Ruteområde 1: ca. 1 011 100 rutekilometer

  Ruteområde 2: ca. 455 000 rutekilometer

  Ruteområde 3: ca. 656 500 rutekilometer

  II.2.2)

  Opplysninger om opsjoner

  Opsjoner: Ja
  Beskriv disse opsjonene:

  Kontrakten gjelder fra signering og frem til oppstart av høst-ruter 2021. Oppdragsgiver har en ensidig opsjon på å forlenge kontrakten med inntil to år (1 +1 år) frem til oppstart av høst-ruter 2023.

  II.2.3)

  Opplysninger om forlengelse

  Kontrakten kan forlenges: Nei

  Opplysninger om delkontrakter

  Delkontraktnummer: 3  Tittel: Ruteområde 3
  1)

  Kort beskrivelse:

  Skoleskyss og lokal kollektivtrafikk følgende kommuner: Ørland, Bjugn, Rissa, Åfjord, Roan og Osen.

  2)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  60000000   Transporttjenester (bortsett fra avfallstransport)
  Tilleggsvokabular
  60100000   Veitransporttjenester
  3)

  Delkontraktens mengde eller omfang:

  Samlet rutekilometer ca: 656 500 km

  4)

  Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

  5)

  Ytterligere informasjon om delkontraken:

  Delkontraktnummer: 2  Tittel: Ruteområde 2
  1)

  Kort beskrivelse:

  Skoleskyss og lokal kollektivtrafikk i følgende kommuner: Agdenes, Hemne, Frøya, Hitra, Snillfjord og Orkdal.

  2)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  60000000   Transporttjenester (bortsett fra avfallstransport)
  Tilleggsvokabular
  60100000   Veitransporttjenester
  3)

  Delkontraktens mengde eller omfang:

  Samlet rutekilometer ca: 455 000 km

  4)

  Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

  5)

  Ytterligere informasjon om delkontraken:

  Delkontraktnummer: 1  Tittel: Ruteområde 1
  1)

  Kort beskrivelse:

  Skoleskyss og lokal kollektivtrafikk i følgende kommuner: Melhus, Skaun, Midtre Gauldal, Selbu, Tydal, Holtålen, Røros, Rennebu, Meldal og Oppdal.

  2)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  60000000   Transporttjenester (bortsett fra avfallstransport)
  Tilleggsvokabular
  60100000   Veitransporttjenester
  3)

  Delkontraktens mengde eller omfang:

  Samlet rutekilometer ca: 1 011 100 km

  4)

  Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

  5)

  Ytterligere informasjon om delkontraken:

  Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

  III.1)

  Betingelser i kontrakten

  III.1.1)

  Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves:

  Se konkurransegrunnlaget

  III.1.2)

  De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser

  Se konkurransegrunnlaget

  III.1.4)

  Andre særlige vilkår

  Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Ja
  beskriv disse særlige vilkårene: 

  Se konkurransegrunnlaget

  III.2)

  Kvalifikasjonskrav

  III.2.1)

  Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  (1) Firmaattest

  (2) Krav til å fremlegge skatteattest for merverdiavgift (Nasjonale krav)

  (3) Krav til å fremlegge skatteattest for skatt (Nasjonale krav)

  (4) Krav til å fremlegge egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 2 om HMS (Nasjonale krav)

  III.2.2)

  Økonomisk og finansiell kapasitet

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  (1) Annet (vennligst presiser dokumentasjonskrav under):

  Se konkurransegrunnlaget

  III.2.3)

  Tekniske og faglige kvalifikasjoner

  (1) Annet (vennligst presiser dokumentasjonskrav under):

  Se konkurransegrunnlaget.

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Konkurranse med forhandling
  Er tilbyderne i forhandlet prosedyre allerede blitt utvalgt:  Nei
  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.3)

  Vilkår for adgang til spesifikasjoner og ytterligere dokumenter

  IV.3.4)

  Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

  03.12.2012 - 12:00
  IV.3.5)

  Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

  Annet: Norsk

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.3)

  Tilleggsinformasjon:

  Arbeidskjøreplaner for den enkelte rute blir kun publisert på www.atb.no/anbud.

  Rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget vil også kun bli publisert på www.atb.no/anbud, og tilbyderne har selv ansvaret for å sørge for å holde seg oppdatert på siste versjon av dokumentene.

  (NT Ref:268778)

  VI.5)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  03.10.2012

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system