Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Tjenesteytelse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Kystverket BarentsWatch
Framsenteret, Hjalmar Johansensgate 15
9007  Tromsø
NO
Kontaktperson: Per-Arne Hoel
Telefon: +47 00007847
E-post: per.arne.hoel@kystverket.no
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: http://www.kystverket.no
Nettsted kjøperprofil: http://www.doffin.no//search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA1293
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighet
I.3)

Hovedaktivitet

 • Alminnelig offentlig tjenesteyting
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Bistandsavtale på konsulenttjenester - BarentsWatch
II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Tjenesteytelse
  Kategori27:  Andre tjenester
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:
  Tromsø
  II.1.3)

  Kunngjøringen gjelder inngåelse av

  Kontrakt
  II.1.5)

  Kort beskrivelse

  Bistandsavtalen skal gi BarentsWatch tilgang til eksterne ressurser og kompetanse under oppbygging av driftsorganisasjonen.

  Arbeidet vil knytte seg til deltakelse og ledelse av delprosjekter for utvikling av nye tjenester, samhandling med partnere og bidrag med kompetanse inn i hovedprosjektet.

  Avtalen skal sikre BarentsWatch nødvendig kompetanse under etablering av driftsorganisasjonen.

  Arbeidet vil kunne innebære følgende aktiviteter:

  • Delprosjektledelse (typisk: ansvar for utvikling av nye tjenester).

  • Kontakt med partnere og leverandører.

  • Deltakelse i intern planlegging og gjennomføring av driftsoppgaver.

  Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk Doffin nettsiden http://www.doffin.no/Search/Search_Switch.aspx?ID=276974.

  II.1.6)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  72220000   Systemtjenester og tekniske konsulenttjenester
  Tilleggsvokabular
  73220000   Konsulentvirksomhet i forbindelse med utvikling
  72227000   Konsulentvirksomhet i forbindelse med integrasjon av programvare
  72220000   Systemtjenester og tekniske konsulenttjenester
  72266000   Konsulentvirksomhet i forbindelse med programvare
  79421000   Prosjektledelse, med unntak av bygge- og anleggsarbeid
  II.1.7)

  Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

  Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
  II.1.8)

  Delkontrakter

  Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Nei
  II.1.9)

  Opplysninger om alternative tilbud

  Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning:  Nei
  II.2)

  Leveransens mengde eller omfang

  II.2.1)

  Totalleveransens mengde eller omfang:

  Ett år, med opsjon på ett år. Kontrakten vil ha et volum på minimum NOK 500 000, estmiert verdi på kontrakten omtrent NOK 1 000 000 basert på tidligere erfaringer.

  II.2.2)

  Opplysninger om opsjoner

  Opsjoner: Ja
  Beskriv disse opsjonene:

  Opsjon på ett år.

  II.2.3)

  Opplysninger om forlengelse

  Kontrakten kan forlenges: Ja
  Hvis kontrakten(e) kan forlenges: forventet tidsramme forpåfølgende kontraktene: 
  antall måneder: 12

  Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

  III.1)

  Betingelser i kontrakten

  III.1.4)

  Andre særlige vilkår

  Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
  III.2)

  Kvalifikasjonskrav

  III.2.1)

  Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  (1) Firmaattest

  (2) Krav til å fremlegge skatteattest for merverdiavgift (Nasjonale krav)

  (3) Krav til å fremlegge skatteattest for skatt (Nasjonale krav)

  (4) Krav til å fremlegge egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 2 om HMS (Nasjonale krav)

  (5) Annet (vennligst presiser dokumentasjonskrav under):

  Det kreves at leverandøren har et lovlig etablert foretak.

  III.2.2)

  Økonomisk og finansiell kapasitet

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  (1) Annet (vennligst presiser dokumentasjonskrav under):

  Kredittvurdering fra godkjent kredittinstitusjon, som for eksempel Dun & Bradstreet, Lindorff eller Experian. Vurderingen skal baseres på sist kjente regnskapstall med en angivelse om hvordan kredittvurderingen har utviklet seg siste to år.

  Eventuelle minste standardnivåer:

  Det kreves at leverandøren har god økonomi med dette menes: Leverandøren skal være kredittverdig, ha tilfredsstillende likviditet og lav konkursrisiko.

  III.2.3)

  Tekniske og faglige kvalifikasjoner

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  (1) Foretakets viktigste leveranser de siste 3 årene, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker (gjelder vare- og tjeneste kontrakter)

  (2) Annet (vennligst presiser dokumentasjonskrav under):

  Det kreves erfaring fra tilsvarende eller relevante oppdrag/leveranser.

  Eventuelle minste standardnivåer:

  Det skal legges ved tilbudet referanseliste til foretakets viktigste relevante leveranser de siste 3 årene, inkludert deres verdi, relevans, tidspunkt og mottaker. Referansene kontrolleres ved behov.

  III.3)

  Særskilte betingelser i forbindelse med tjenestekontrakter

  III.3.1)

  Opplysninger om en bestemt profesjon

  III.3.2)

  Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen

  Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Ja

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Åpen anbudskonkurranse
  IV.1.2)

  Begrensning av antall leverandører som vil bli invitert til å delta

  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.3)

  Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

  IV.3.4)

  Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

  04.02.2013 - 12:00
  IV.3.6)

  Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

  Annet: Norsk
  IV.3.7)

  Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.

  Varighet i måned(er): 3 (fra dato og klokkeslett fastsatt for mottak av tilbud)
  IV.3.8)

  Tilbudsåpning

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.3)

  Tilleggsinformasjon:

  (NT Ref:276974)

  VI.5)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  24.12.2012

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system