Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og II

Bygge- og anleggsarbeid

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Forsvarsbygg Skifte Eiendom Sør
Postboks 405, Sentrum,
0103  Oslo
NO
Kontaktperson: Trond K. Nordby
Telefon: +47 93405587
E-post: trond.nordby@skifte.no
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: www.skifte.no
Nettsted kjøperprofil: http://www.doffin.no//search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA12169
Ytterligere informasjon kan fås her:
Prosjekttjenester AS
Storgt 8
3611  Kongsberg
NO
Kontaktperson: Oddvar Skogheim
Telefon: +47 90940772
E-post: oddvar.skogheim@prosjekttjenester.no
Nettsted:
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:
Prosjekttjenester AS
Storgt 8
3611  Kongsberg
NO
Kontaktperson: Oddvar Skogheim
Telefon: +47 90940772
E-post: oddvar.skogheim@prosjekttjenester.no
Nettsted:
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til:
Prosjekttjenester AS
Storgt 8
3611  Kongsberg
NO
Kontaktperson: Oddvar Skogheim
Telefon: +47 90940772
E-post: oddvar.skogheim@prosjekttjenester.no
Nettsted:
I.2)

Type oppdragsgiver

Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighet
I.3)

Hovedaktivitet

  • Forsvar

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1.)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Miljøsanering og riving på Sola Land
II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Bygge- og anleggsarbeid
Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:
Sola Land, Kjærberget Tankanlegg, Sola flyplass og Soma leir i Sola kommune
II.1.3)

Kunngjøringen gjelder inngåelse av

Kontrakt
II.1.4)

Kort beskrivelse

Forsvarsbygg Skifte Eiendom skal miljøsanere,sikre og rive følgende:

- 4 stk tankanlegg på Sola Land med totalt 12 stk 100m3 og 8 stk 50m3 nedgravde drivstofftanker med tilhørende filter- og pumpehus.

- ca 40stk sperrestillinger/bunkere og 1 bygning som ligger på Sola Land

- ca 10 stk sperrestillinger/bunkere og et vannreservoir som ligger på Sola

flyplass

- Kjærberget tankanlegg i fjell som har 3 større oljetanker

- 2 mindre bygninger i Soma leir.

Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk Doffin nettsiden http://www.doffin.no/Search/Search_Switch.aspx?ID=248832.

II.1.5)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
45110000   Nedrivning av bygninger og jordarbeid
II.1.6)

Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
II.2)

Leveransens mengde eller omfang

II.2.1)

Totalleveransens mengde eller omfang:

Se konkurransegrunnlag

II.2.2)

Opplysninger om opsjoner

Opsjoner: Nei
II.3)

Kontraktens varighet

Planlagt startdato  16. 04. 2012  Planlagt ferdigstillelsesdato  18. 09. 2012

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

III.1)

Betingelser i kontrakten

III.1.1)

Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves:

Se konkurransegrunnlag

III.1.2)

De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser

Se konkurransegrunnlag

III.1.3)

Andre særlige vilkår

Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
III.2)

Kvalifikasjonskrav

III.2.1)

Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

(1) Firmaattest

(2) Krav til å fremlegge skatteattest for merverdiavgift (Nasjonale krav)

(3) Krav til å fremlegge skatteattest for skatt (Nasjonale krav)

(4) Krav til å fremlegge egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 2 om HMS (Nasjonale krav)

(5) Annet (vennligst presiser dokumentasjonskrav under):

Krav til å fremlegge Etisk egenerklæring

III.2.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:
Eventuelle minste standardnivåer:

Leverandøren skal være kredittverdig.

Som dokumentasjon på kravet skal leverandøren levere signert bekreftelse fra finansinstitusjon om at garanti vil bli stilt.

III.2.3)

Tekniske og faglige kvalifikasjoner

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:
Eventuelle minste standardnivåer:

Leverandøren (som firma) skal ha god erfaring og kompetanse med utførelse av arbeider av tilsvarende størrelse og kompleksitet.

Som en del av dette kravet kreves det at leverandøren kan oppnå lokal godkjenning for de områder som omfattes av kontrakten.

Som dokumentasjon på kravet skal entreprenøren levere::

Liste over relevante referanseprosjekter utført de fem siste årene, som gir en kort beskrivelse av prosjektene, deres størrelser, kontaktperson hos byggherren.

Sentral godkjenning eller dokumentasjon som sannsynliggjør at leverandøren vil oppnå nødvendig godkjenning for utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2.

Om nødvendig kan leverandøren fremlegge dokumentasjon fra underentreprenører slik at de i fellesskap oppfyller kravet.

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Type prosedyre

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.2)

Begrensning av antall leverandører som vil bli invitert til å delta

IV.2)

Tildelingskriterier

IV.2.1)

Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
IV.2.2)

Opplysninger om elektronisk auksjon

IV.3)

Administrative opplysninger

IV.3.1)

Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

Frist for å be om tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument: 10.02.2012 -
IV.3.2)

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

15.03.2012 - 14:00
IV.3.3)

Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

Annet: Norsk
IV.3.4)

Tilbudsåpning

Dato: 15.03.2012 - 14:00
Sted:  Skifte Eiendom Sør, Grev Wedels plass 5, Oslo

Del VI: Supplerende opplysninger

VI.1)

Tilleggsinformasjon:

Påmelding skal sendes til Prosjekttjenester AS på angitt epost adresse innen påmeldingsfristens utløp 10.02.2012 kl 1400.

Anbudsbefaring blir avholdt tirsdag 14.02.2012.kl 09.00 med fremmøte ved porten til Sola land. Det blir sendt egen innkalling til anbudsbefaring til alle påmeldte entreprenører med nærmere opplysninger, når påmeldingsfristen er utløpt.

Tilbudsdokumenter blir utsendt på epost senest 24.02.2012.

Forespurt dokumentasjon skal sendes inn sammen med anbudet innen anbudsfristens utløp 15.03.2012 kl 1400.

(NT Ref:248832)

VI.2)

Dato for publisering av denne kunngjøring:

30.01.2012

Du forlater nå Doffin

for et annet system