Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring av konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I

Bygge- og anleggsarbeid

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Ringerike Kommune
Osloveien 1 Rådhuset
3511  HØNEFOSS
NO
Kontaktperson: Håkon Skougstad
Telefon: 41443880
E-post: Hakon.Skougstad@ringerike.kommune.no
Faks:
Nettsted:
I.2)

Type oppdragsgiver

REGIONAL_LOCAL

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1.)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Nytt nødlysanlegg i Ringerikshallen
II.1.2)

Kort beskrivelse

Ringerike kommune er eier av en idrettshall kalt Ringerikshallen satt opp i 1982. Bygget er oppført i betongelementer. Det er nødvendig å bytte ut nødlysanlegget og oppdraget vil være prosjektering, montering og ferdigstillelse av nytt nødlysanlegg  i Ringerikshallen i henhold til gjeldende lover og forskrifter for nødlysanlegg i offentlige bygg. Anlegget skal leveres med ledlys.

Anskaffelsen omfatter også fjerning av alt utstyr knyttet til eksisterende nødlysanlegg, nødvendige kostnader til søknader og andre relevante kostnader.

Plantegninger for alle 3 etasjer er vedlagt.

Ringerike kommune skal forsøke å fremskaffe brannteknisk vurdering av bygget. Dette blir i tilfelle presentert på befaring den 19.06.

Det gjennomføres en tilbudsbefaring i Ringerikshallen den 19.06.12 kl. 1300.

Frist for innlevering av tilbud vil være 26.06.2012 kl 12:00.

Det anbefales leverandører og delta her pga byggets kompleksitet.

Det skal være en ferdigbefaring med oppdragsgiver og lokal tilsynsmyndighet for brann før overtagelse av anlegget. Feil eller mangler som eventuellt fremkommer her skal være rettet før faktura for ansaffelsen effektueres.

Vanlige fakturabetingelser som gjelder for Ringerike kommune er 30 dager.

 

Innlevering av tilbudet;

Alle tilbud skal leveres elektronisk via Mercell-portalen, www.mercell.no, innen tilbudsfristen.

Har du noen spørsmål vedrørende dette anbudet, må disse stilles i kommunikasjonsmodulen i Mercell. Dette fordi all kommunikasjon skal loggføres.

Er du ikke bruker hos Mercell, eller du har spørsmål knyttet til funksjonalitet i vertøyet, eller hvordan du skal gi tilbud, ta kontakt med Mercell Support: support@mercell.com tlf +47 21 01 88 60.

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid før fristens utløp. Skulle det komme tilleggsinformasjon fra innkjøper som fører til at du ønsker endre tilbudet ditt før fristen utgår, kan du gå inn å åpne tilbudet, gjøre eventuelle endringer og levere på nytt helt inntil tilbudsfristen utgår.

For denne anbudsprosessen benytter oppdragsgiver Mercell Sourcing Service. For å melde din interesse på dette anbudet samt få tilgang til dokumenter, skal du klikke på lenken nedenfor eller kopiere og lime inn lenken i din nettleser. http://permalink.mercell.com/33562955.aspx. Følg deretter instruksjoner på nettsiden.

II.2)

Kontraktens varighet

Planlagt startdato 06. 08. 2012  Planlagt ferdigstillelsesdato 01. 10. 2012

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Type prosedyre

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.2)

Administrative opplysninger

IV.2.1)

Saksnummer hos oppdragsgiver

IV.2.2)

Vilkår for adgang til spesifikasjoner og ytterligere dokumenter

IV.2.3)

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato: 26.06.2012
12:00

Del VI: Supplerende opplysninger

VI.1)

Tilleggsinformasjon:

VI.2)

Dato for publisering av denne kunngjøring:

08.06.2012

Du forlater nå Doffin

for et annet system