Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og II

Tjenesteytelse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

AtB AS
Kongensgt 34,
7012  Trondheim
NO
Kontaktperson: Kjell W. Utvaag
Telefon: +47 02820
E-post: kollektiv@atb.no
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: www.atb.no
Nettsted kjøperprofil: http://www.doffin.no//search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA33477
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.3)

Hovedaktivitet

  • Alminnelig offentlig tjenesteyting
  • Annet: Offentlig administrasjonsselskap

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1.)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Rutetransport Sjø 2014
II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Tjenesteytelse
Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:
Sør-Trøndelag
II.1.3)

Kunngjøringen gjelder inngåelse av

Kontrakt
II.1.4)

Kort beskrivelse

Rutetransport med hurtigbåt mellom Trondheim og Kristiansund, Trondheim og Vanvikan, Trondheim og Brekstad samt lokalbåt og ferge mellom Frøya og Øyrekken (Froan), Mausund, Bogøyvær og Sula.

Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk Doffin nettsiden http://www.doffin.no/Search/Search_Switch.aspx?ID=259634.

II.1.5)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
60600000   Sjøtransport
II.1.6)

Delkontrakter

Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Ja
tilbud skal inngis på (velg kun ett alternativ)  en eller flere delkontrakter
II.2)

Leveransens mengde eller omfang

II.2.1)

Totalleveransens mengde eller omfang:

8 års kontrakt med ensidig opsjon på 1 + 1 år.

II.2.2)

Opplysninger om opsjoner

Opsjoner: Ja
Beskriv disse opsjonene:

Kontraktsforlengelse

oppgi foreløpig tidsramme for anvendelse av disse opsjonene:
antall måneder: 12 ()
Kontrakten kan forlenges: Ja
Oppgi antall mulige forlengelser:  2
Oppgi antall mulige forlengelser: 2
II.3)

Kontraktens varighet

Planlagt startdato  01. 01. 2014  Planlagt ferdigstillelsesdato  31. 12. 2021

Opplysninger om delkontrakter

Delkontraktnummer: 1  Tittel: Pakke 1: Dyrøy - Mausundvær - Sula - Øyrekken
1)

Kort beskrivelse:

Rutetransport med bilferge og lokalbåt (kombibåt).

2)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
60600000   Sjøtransport
3)

Delkontraktens mengde eller omfang:

Lokalbåt (kombibåt) med kapasitet på 6 pbe og 70 pax.

Bilferge med kapasitet på 15 pbe og 97 pax.

4)

Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

5)

Ytterligere informasjon om delkontraken:

Delkontraktnummer: 2  Tittel:  Pakke 2: Bygderuten i Osen
1)

Kort beskrivelse:

Rutetransport med hurtigbåt.

2)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
60600000   Sjøtransport
3)

Delkontraktens mengde eller omfang:

Hurtigbåt med kapasitet på 50 pax.

4)

Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

5)

Ytterligere informasjon om delkontraken:

Delkontraktnummer: 3  Tittel: Pakke 2: Fylkeskryssende ruter
1)

Kort beskrivelse:

Rutetransport med hurtigbåt i 3 ruter/samband

2)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
60600000   Sjøtransport
3)

Delkontraktens mengde eller omfang:

Hurtigbåt Trondheim - Vanvikan med kapasitet på 130 pax

Hurtigbåt Trondheim - Brekstad med kapasitet på 130 pax

Hurtigbåt Trondheim - Kristiansund med kapasitet på 275 pax

4)

Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

5)

Ytterligere informasjon om delkontraken:

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

III.1)

Betingelser i kontrakten

III.1.1)

Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves:

Se konkurransegrunnlaget

III.1.2)

De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser

Se konkurransegrunnlaget

III.1.3)

Krav til foretaksform for eventuell leverandørgruppering kontrakten tildeles:

Se konkurransegrunnlaget

III.1.4)

Andre særlige vilkår

Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
III.2)

Kvalifikasjonskrav

III.2.1)

Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

(1) Annet (vennligst presiser dokumentasjonskrav under):

Se konkurransegrunnlaget

III.2.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

(1) Annet (vennligst presiser dokumentasjonskrav under):

Se konkurransegrunnlaget

Eventuelle minste standardnivåer:
III.2.3)

Tekniske og faglige kvalifikasjoner

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

(1) Annet (vennligst presiser dokumentasjonskrav under):

Se konkurransegrunnlaget

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Type prosedyre

IV.1.1)

Type prosedyre

Single step negotiated
IV.1.2)

Begrensning av antall leverandører som vil bli invitert til å delta

IV.2)

Tildelingskriterier

IV.2.1)

Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
IV.2.2)

Opplysninger om elektronisk auksjon

IV.3)

Administrative opplysninger

IV.3.1)

Saksnummer hos oppdragsgiver

12/00042
IV.3.2)

Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

IV.3.3)

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

31.08.2012 - 12:00
IV.3.4)

Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

Annet: Norsk
IV.3.5)

Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.

Varighet i måned(er): 4 (fra dato og klokkeslett fastsatt for mottak av tilbud)

Del VI: Supplerende opplysninger

VI.1)

Tilleggsinformasjon:

(NT Ref:259634)

VI.2)

Dato for publisering av denne kunngjøring:

11.06.2012

Du forlater nå Doffin

for et annet system