Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring av plan - og designkonkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del IV

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Faveo Prosjektledelse AS
Granåsvegen 15,
7048  Trondheim
NO
Kontaktperson: Vigdis Espnes Landheim
Telefon: +47 72597000
E-post: vigdis.espnes.landheim@faveoprosjektledelse.no
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: http://www.faveoprosjektledelse.no
Ytterligere informasjon kan fås her:
Faveo Prosjektledelse AS
Granåsvegen 15
7048  Trondheim
NO
Kontaktperson: Vigdis Espnes Landheim
Telefon: +47 72597000
E-post: vigdis.espnes.landheim@faveoprosjektledelse.no
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter for konkurransepreget dialog og dynamisk innkjøpsordning) fås her:
Faveo Prosjektledelse AS
Granåsvegen 15
7048  Trondheim
NO
Kontaktperson: Vigdis Espnes Landheim
Telefon: +47 72597000
E-post: vigdis.espnes.landheim@faveoprosjektledelse.no
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til:
Faveo Prosjektledelse AS
Granåsvegen 15
7048  Trondheim
NO
Kontaktperson: Vigdis Espnes Landheim
Telefon: +47 72597000
E-post: vigdis.espnes.landheim@faveoprosjektledelse.no
I.2)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.3)

Hovedaktivitet

  • Fritid, kultur og religion
  • Utdanning
  • Annet: Aktivitetsområde for almennheten

Del II: Beskrivelse av plan - og designkonkurransen

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på plankonkurransen gitt av oppdragsgiver:

Prekvalifisering til plan-og designkonkurranse for Røstad aktivitetsområde
II.1.2)

Kort beskrivelse:

Levanger kommune inviterer til prekvalifisering til plan-og designkonkurranse for kontrakt om landskapsarkitekturprosjektering for prosjektet Røstad aktivitetsområde. Plan- og designkonkurransen skal gjennomføres etter del IV i Forskrift om offentlige anskaffelser, § 23-1 for utarbeidelse av løsningsforslag til aktivitetesområde for almennheten ved Røstad ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), Trønderhallen og ny Røstad ungdomsskole. Kontrakt om landskapsarkitektturprosjektering skal også omfatte arkitekturfaglige ytelser.Fagene landskapsarkitekt og arkitekt må levere inn tilbud sammen. Omfang på aktivitetsområdet er ca 50 dekar. Til søknad om prekvalifisering aksepteres svensk, dansk og engelsk språk i tillegg til norsk, men plan- og designkonkurransen og prosjektet gjennomføres på norsk. Konkurransegrunnlaget foreligger kun på norsk og vil bli lagt ut på Doffin i løpet av uke 8.

Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk Doffin nettsiden http://www.doffin.no/Search/Search_Switch.aspx?ID=283990.

II.1.3)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
71420000   Landskapsarkitekturtjenester
Tilleggsvokabular
71200000   Arkitekt- og relaterte tjenester

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

III.1)

Kriterier for utvelgelse av deltagere

Se konkurransegrunnlaget

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Type prosedyre

Åpen
IV.3)

Evalueringskriterier:

Se konkurransegrunnlaget

IV.4)

Administrative opplysninger

IV.4.2)

Vilkår for adgang til kontraktsdokumenter og ytterligere dokumenter

Frist for å be om tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument: 11.03.2013 -
IV.4.3)

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

11.03.2013 - 14:00
IV.4.5)

Språk som skal anvendes

Dansk, Engelsk, Svensk
Annet: Norsk
IV.5)

Premieutdeling og jury

IV.5.1)

Premiering:

Det vil bli utdelt en eller flere premier:  Ja
antall og verdi av premier som skal deles ut: 

Se konkurransegrunnlaget

IV.5.3)

Etterfølgende kontrakter

En eventuell tjenestekontrakt, som tildeles på grunnlag av konkurransen, vil gå til vinneren eller en av vinnerne av konkurransen:  Ja
IV.5.4)

Juryens beslutning:

Juryens beslutning er bindene for oppdragsgiver:  Nei
IV.5.5)

Navn på jurymedlemmene:

1. 

Del VI: Supplerende opplysninger

VI.2)

Tilleggsinformasjon:

Konkurransegrunnlaget vil bli lagt ut uke 8

(NT Ref:283990)

VI.4)

Dato for publisering av denne kunngjøring:

21.02.2013

Du forlater nå Doffin

for et annet system