Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Forsyningssektoren

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 403 del I

Tjenesteytelse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

AtB AS
Kongensgt 34,
7012  Trondheim
NO
Kontaktperson: Kjell W. Utvaag
Telefon: +47 02820
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: www.atb.no
Nettsted kjøperprofil: http://www.doffin.no//search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA33477
Ytterligere informasjon kan fås her:
AtB AS
Kongensgt 34
7012  Trondheim
NO
Kontaktperson: Kjell W. Utvaag
Telefon: +47 02820
E-post: kollektiv@atb.no
Nettsted: www.atb.no
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Hovedaktivitet

  • Transport med bybane, sporvogn, trolleybuss eller buss

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1.)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Rutetransport Ferge 2015
II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Tjenesteytelse
Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:
Sør-Trøndelag
II.1.3)

Kunngjøringen gjelder inngåelse av

Kontrakt
II.1.4)

Kort beskrivelse

Rutetransport med ferge i totalt 4 samband i Sør-Trøndelag.

Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk Doffin nettsiden http://www.doffin.no/Search/Search_Switch.aspx?ID=296679.

II.1.5)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
60000000   Transporttjenester (bortsett fra avfallstransport)
Tilleggsvokabular
60610000   Fergetransport
60600000   Sjøtransport
II.1.6)

Opplysninger om delkontrakter

Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Ja
tilbud skal inngis på (velg kun ett alternativ)  en eller flere delkontrakter
II.2)

Leveransens mengde eller omfang

II.2.1)

Totalleveransens mengde eller omfang:

II.2.2)

Opplysninger om opsjoner

Opsjoner: Ja
Beskriv disse opsjonene:

2 (1+1) års kontraktsforlengelse

oppgi foreløpig tidsramme for anvendelse av disse opsjonene:
antall måneder: 12 ()
Kontrakten kan forlenges: Ja
Oppgi antall mulige forlengelser:  2
Oppgi antall mulige forlengelser: 2
II.3)

Kontraktens varighet

Planlagt startdato  01. 01. 2015  Planlagt ferdigstillelsesdato  31. 12. 2024

Opplysninger om delkontrakter

Delkontraktnummer: 2  Tittel: Rutetransport Ferge 2015, Lokal ruter
1)

Kort beskrivelse:

Fergetransport Dypfest - Tarva

Fergetransport Garten - Storfosna

Fergetransport Garten - Storfosna - Leksa - Værnes

2)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
60610000   Fergetransport
3)

Delkontraktens mengde eller omfang:

Ferge med kapasitet på 15 pbe/97 pax

Ferge med kapasitet på 20 pbe/97 pax

Ferge med kapasitet på 15 pbe/97 pax

4)

Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

5)

Ytterligere informasjon om delkontraken:

Delkontraktnummer: 1  Tittel: Rutetransport Ferge 2015, Brekstad - Valset
1)

Kort beskrivelse:

Fergetransport/passasjertransport Brekstad - Valset

2)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
60610000   Fergetransport
3)

Delkontraktens mengde eller omfang:

Fergetransport/passasjertransport Brekstad - Valset med kapasitet på 2 * 50 pbe/195 pax

4)

Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

5)

Ytterligere informasjon om delkontraken:

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

III.1)

Betingelser i kontrakten

III.1.1)

Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves:

Se konkurransegrunnlag

III.1.2)

De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser

Se konkurransegrunnlag

III.1.3)

Krav til foretaksform for eventuell leverandørgruppering kontrakten tildeles:

Se konkurransegrunnlag

III.1.4)

Andre særlige vilkår

Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
III.2)

Kvalifikasjonskrav

III.2.1)

Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

(1) Firmaattest

(2) Krav til å fremlegge skatteattest for merverdiavgift (Nasjonale krav)

(3) Krav til å fremlegge skatteattest for skatt (Nasjonale krav)

(4) Krav til å fremlegge egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 2 om HMS (Nasjonale krav)

III.2.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

(1) Annet (vennligst presiser dokumentasjonskrav under):

Bekreftelse fra bank eller finansinstitusjon om at garanti vil bli stilt.

III.2.3)

Tekniske og faglige kvalifikasjoner

(1) Annet (vennligst presiser dokumentasjonskrav under):

Se konkurransegrunnlag - "Prosedyreregler" pkt. 3.4

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Type prosedyre

IV.1.1)

Type prosedyre

IV.2)

Tildelingskriterier

IV.2.1)

Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
IV.2.2)

Opplysninger om elektronisk auksjon

IV.3)

Administrative opplysninger

IV.3.1)

Saksnummer hos oppdragsgiver

13/00039
IV.3.2)

Vilkår for adgang til spesifikasjoner og ytterligere dokumenter

IV.3.3)

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

30.09.2013 - 12:00
IV.3.4)

Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

Annet: Norsk
IV.3.5)

Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.

Inntil: 29012014

Del VI: Supplerende opplysninger

VI.1)

Tilleggsinformasjon:

(NT Ref:296679)

VI.2)

Prosedyre for klagebehandling

VI.2.1)

Kontaktpunkt til instans som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

AtB AS
Boks 4308
7417  Trondheim
NO
Telefon: +47 02820
Nettsted: www.atb.no
 

Tvisteløsningsorgan

VI.2.2)

Innsendelse av klager

Informasjon vedrørende tidsfrist(er) for innsendelse av klage:
VI.2.3)

Kontaktpunkt for å innhente informasjon om klagebehandling og prosess for innsendelse av klager

VI.3)

Dato for publisering av denne kunngjøring:

05.06.2013

Du forlater nå Doffin

for et annet system