Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring av plan - og designkonkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del IV

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Bodø kommune
Gjerdåsveien 2, Postboks 319
8001  Bodø
NO
Kontaktpunkt: Eiendomskontoret
Kontaktperson: Siv.ing. Snorre Leivseth
Telefon: +47 755555000
E-post: snorre.leivseth@bodo.kommune.no
Faks: +47 75555018
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: http://radhus.bodo.kommune.no
Ytterligere informasjon kan fås her:
Bodø kommune
Gjerdåsveien 2, Postboks 319
8001  Bodø
NO
Kontaktpunkt: Eiendomskontoret
Kontaktperson: Siv.ing. Snorre Leivseth
Telefon: +47 755555000
E-post: snorre.leivseth@bodo.kommune.no
Faks: +47 75555018
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter for konkurransepreget dialog og dynamisk innkjøpsordning) fås her:
Bodø kommune
Gjerdåsveien 2, Postboks 319
8001  Bodø
NO
Kontaktpunkt: Eiendomskontoret
Kontaktperson: Siv.ing. Snorre Leivseth
Telefon: +47 755555000
E-post: snorre.leivseth@bodo.kommune.no
Faks: +47 75555018
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til:
Bodø kommune
Kongens g. 23, Postboks 319
8006  Bodø
NO
Kontaktperson: Siv.ing. Snorre Leivseth
Telefon: +47 755555000
E-post: snorre.leivseth@bodo.kommune.no
Faks: +47 75555018
I.2)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.3)

Hovedaktivitet

  • Annet: Arkitektkonkurranse Rådhus

Del II: Beskrivelse av plan - og designkonkurransen

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på plankonkurransen gitt av oppdragsgiver:

Åpen plan-og designkonkurranse Nye Bodø Rådhus
II.1.2)

Kort beskrivelse:

Åpen plan- og designkonkurranse for Nye Bodø Rådhus i samarbeid med NAL. Totalt gulvareal ca. 11.000 m2. Prosjektkostnad ca. 506 mill kr. Kommunens administrasjon med 400 ansatte skal samlokaliseres i det nye rådhuset. Rådhuskvartalet består i dag av tre særpregede bygninger. Det er eksisterende rådhus som er tegnet av arkitektene Blakstad og Munthe-Kaas og innviet i 1959, biblioteket som er tegnet av de samme arkitektene og innviet i 1967, samt Banken som er tegnet av arkitekt Kristoffer Lange og innviet i 1950. Eksisterende rådhus og Banken skal renoveres, mens biblioteket tillates fjernet og erstattes med nytt bygg i bakgården. Konkurranseoppgaven er krevende, både i forhold til arkitektonisk utforming, men like mye i forhold til ønsket om at nybygget skal være fleksibelt og ha god funksjonell sammenheng med dagens rådhusbygg. Det er opprettet en egen hjemmeside http://radhus.bodo.kommune.no hvor konkurranseprogrammet med vedlegg kan lastes ned.

Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk Doffin nettsiden http://www.doffin.no/Search/Search_Switch.aspx?ID=297265.

II.1.3)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
71000000   Arkitekt-, konstruksjons-, ingeniør- og inspeksjonstjenester
Tilleggsvokabular
71200000   Arkitekt- og relaterte tjenester
71210000   Arkitektrådgivning
71220000   Arkitektoniske designtjenester
71221000   Arkitekters tjenesteytelser i forbindelse med bygninger
71220000   Arkitektoniske designtjenester
71230000   Organisering av arkitektdesignkonkurranse
71240000   Arkitekt-, ingeniør- og planleggingstjenester

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

III.1)

Kriterier for utvelgelse av deltagere

III.2)

Opplysninger om en bestemt profesjon

Deltagelse er forbeholdt en bestemt profesjon: Ja

Konkurransen er åpen for arkitekter med godkjent eksamen i henhold til EUs arkitektdirektiv. Det betyr at norske arkitekter skal være sivilarkitekter/Master i Arkitektur eller medlem av NAL. Utenlandske deltakere innenfor EU/EØS-området må kunne dokumentere at de har kvalifikasjoner tilsvarende EUs arkitektdirektiv. Andre utenlandske deltakere må kunne dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner. Se forøvrig konkurranseprogrammet.

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Type prosedyre

Åpen
IV.3)

Evalueringskriterier:

Arkitektonisk kvalitet.

Arkitektonisk samspill med dagens rådhus og Banken, samt de omkringliggende byrom.

God funksjonalitet og intern kommunikasjon mellom nytt og gammelt bygg og mellom de ulike avdelinger/funksjoner.

God tilgjengelighet (Universell utforming) for både ansatte og besøkende.

Fleksibilitet i forhold til fremtidige bruksendringer og nye behov.

Arealeffektive løsninger.

Energiøkonomiske løsninger.

Kostnadseffektive løsninger i forhold til angitt budsjett.

Konseptets robusthet og utviklingspotensiale.

IV.4)

Administrative opplysninger

IV.4.3)

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

01.10.2013 - 12:00
IV.4.5)

Språk som skal anvendes

Annet: Norsk
IV.5)

Premieutdeling og jury

IV.5.1)

Premiering:

Det vil bli utdelt en eller flere premier:  Ja
antall og verdi av premier som skal deles ut: 

Samlet premiebeløp er NOK 1 500 000 som fordeles etter juryens skjønn.

IV.5.3)

Etterfølgende kontrakter

En eventuell tjenestekontrakt, som tildeles på grunnlag av konkurransen, vil gå til vinneren eller en av vinnerne av konkurransen:  Ja
IV.5.4)

Juryens beslutning:

Juryens beslutning er bindene for oppdragsgiver:  Ja
IV.5.5)

Navn på jurymedlemmene:

1. Ordfører Ole Hjartøy, Bodø kommune - juryens leder
2. Knut Hernes, Bodø kommune - politisk representant posisjon
3. Kirsten Hasvoll, Bodø kommune - politisk representant opposisjon
4. Siv.ing. Thor-Arne Tobiassen, Bodø kommune - eiendomssjef
5. Ole Christian Erikstad, Bodø kommune, - tillitsvalgtes representant
6. Siv.ark. Gunnhildur Gunnarsdottir, oppnevnt av Bodø Arkitektgruppe
7. Siv.ark. MNAL Cecilie Wille, oppnevnt av NAL
8. Siv.ark. MNAL Jan Olav Jensen, oppnevnt av NAL
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

Del VI: Supplerende opplysninger

VI.2)

Tilleggsinformasjon:

Juryens avgjørelse baserer seg på systematisk evaluering i henhold til konkurransens kriterier for bedømming. Individuell kritikk vil bli gitt til de premierte og innkjøpte forslagene. De øvrige forslagene vil motta generell kritikk.

Juryen bestemmer rangering av de premierte utkastene og fordeling av premiesummen som er til rådighet. Den kan også foreta innkjøp og gi hederlig omtale til andre utkast.

Jurysekretær er siv.ark. MNAL Per Rygh fra NAL.

Konkurranseprogram og vedlegg kan fritt lastes ned fra konkurransens hjemmeside http://radhus.bodo.kommune.no. Dette nettstedet vil bli benyttet som eneste sted for supplerende/løpende informasjon fra jury/byggherre. Alle deltakere plikter selv å sjekke om det er lagt ut ny informasjon.

Det er ingen påmelding, registrering eller gebyr knyttet til deltakelsen.

Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget er 20.08.2013.

(NT Ref:297265)

VI.4)

Dato for publisering av denne kunngjøring:

13.06.2013

Du forlater nå Doffin

for et annet system