Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om kontraktstildeling - forsyning

Forsyningssektoren

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 403 del I og II

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

AtB AS
Kongensgt 34,
7012  Trondheim
NO
Kontaktperson: Harald Storrønning
Telefon: +47 02820
E-post: anbud@atb.no
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: www.atb.no
Nettsted kjøperprofil: http://www.doffin.no//search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA33477
I.2)

Type oppdragsgiver

 • Transport med bybane, sporvogn, trolleybuss eller buss

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag
II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Tjenesteytelse
  Kategori2:  Landtransport, herunder sikkerhetstransport og kurértjenester, unntatt jernbanetransport som hører inn under kategori 18, og posttransport
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:

  Sør-Trøndelag

  II.1.4)

  Kort beskrivelse

  Oppdraget omfatter lokal kollektivtrafikk i kommunene utenfor Trondheimsregionen i Sør-Trøndelag. Rutetilbudet vil i stor grad dekke behovet for skoleskyss med rutegående transport.

  Dette oppdraget kompletterer anbudet med stor buss i samme område, som ble kunngjort den 9. desember 2011. Oppdraget omfatter ikke individuelt tilrettelagt skoleskyss. Konkurransen omfatter tre ruteområder som alle vil ha oppstart av rutekjøring 19.august 2013.

  II.1.5)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  60000000   Transporttjenester (bortsett fra avfallstransport)
  Tilleggsvokabular
  60100000   Veitransporttjenester
  II.1.6)

  Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

  Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
  II.2)

  Kontraktens/kontraktenes samlede verdi

  II.2.1)

  Kontraktens/kontraktenes samlede verdi

  Verdi: 420000000 NOK

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Konkurranse med forhandling
  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.2)

  Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

  Kunngjøring om konkurranse
  Kunngjøringsnummer i TED: 2012/S 193-318022  of 06.10.2012

  Del V: Kontraktstildeling

  V.1)

  Tildeling og kontraktens verdi:

  Kontraktsnummer:
  Delkontraktnummer: - Tittel: Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag, ruteområde 2
  V.1.1)

  Dato for kontraktstildeling:

  13.02.2013
  V.1.2)

  Opplysninger om tilbud

  Antall mottatte tilbud: 3
  V.1.3)

  Navn og adresse til leverandør som er innstilt til å få kontrakten

  Boreal Transport Midt- Norge AS
  Klubbgaten 1
  4013  Stavanger
  NO
  Nettsted:
  V.1.4)

  Opplysninger om kontraktsverdien (eller laveste/høyeste tilbud evaluert)

  Hvis årlig eller månedlig verdi:
  Antall år:
  V.1.5)

  Opplysninger om underleverandør

  Er det sannsynlig at deler av kontrakten vil bli gitt til underleverandør: Ja

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.2)

  Tilleggsinformasjon:

  (NT Ref:300585)

  VI.4)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  11.07.2013

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system