Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Tjenesteytelse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Kystverket
Postboks 1502,
6025  Ålesund
NO
Kontaktpunkt: BarentsWatch
Kontaktperson: Anders Mathisen
Telefon: +47 00007847
E-post: anders.mathisen@barentswatch.no
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: http://www.kystverket.no
Nettsted kjøperprofil: http://www.doffin.no//search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA1293
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighet
I.3)

Hovedaktivitet

 • Alminnelig offentlig tjenesteyting
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

IT-Arkitekt BarentsWatch Etatsnett og Samhandling
II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Tjenesteytelse
  Kategori7:  EDB og beslektede tjenester
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:
  Tromsø
  II.1.3)

  Kunngjøringen gjelder inngåelse av

  Kontrakt
  II.1.5)

  Kort beskrivelse

  BarentsWatch skal etablere et Etatsnettverk og Samhandlingsløsning som knytter sammen tjenester og informasjon på tvers av etats- og faggrenser. Dette stiller krav til en solid fundamentert arkitektur som skal tas frem og implementeres med brukerstyrt utvikling.

  BarentsWatch ønsker å etablere et team med senior ressurser satt sammen av IT Arkitekt fra BarentsWatch sammen med en senior ressurs som anskaffes i denne anskaffelsen.

  Arkitekturteamets arbeidsoppgaver vil være

  • Utarbeide, vedlikeholde og følge opp arkitektur for Etatsnett og Samhandlingsløsning

  • Støtte tjenesteutviklingsprosjektene for å sikre implementasjon ihht. etablert arkitektur

  • Gjennom kontakt med tjenesteutviklingsprosjektene samle inn relevante krav som kravstiller arkitekturen i BarentsWatch

  • Bidra med å etablere anskaffelser av de fire større oppgavene innen Etatsnett og Samhandling

  o Sikkerhet

  o Nettverk

  o Dokumentdeling

  o Tjenestebuss

  • Støtte i leveransene av de fire større oppgavene innen Etatsnett og Samhandling. Herunder både besørge konformitet til arkitektur, samt støtte i integrasjon mellom leveransene og inn i etatene

  o Sikkerhet

  o Nettverk

  o Dokumentdeling

  o Tjenestebuss

  Det vil inngås kontrakt med varighet på ett år, med opsjon på ytterligere ett år. Arkitekturteamet vil møte krevende kunder ute i etatene og må være komfortabel med en slik dialog. Reisevirksomhet må påregnes.

  Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk Doffin nettsiden http://www.doffin.no/Search/Search_Switch.aspx?ID=310540.

  II.1.6)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  72222300   IT-tjenester
  Tilleggsvokabular
  72266000   Konsulentvirksomhet i forbindelse med programvare
  II.1.7)

  Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

  Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
  II.1.8)

  Delkontrakter

  Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Nei
  II.1.9)

  Opplysninger om alternative tilbud

  Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning:  Nei
  II.2)

  Leveransens mengde eller omfang

  II.2.1)

  Totalleveransens mengde eller omfang:

  Kontrakten vil ha varighet på ett år, med opsjon på ytterligere ett år.

  II.2.2)

  Opplysninger om opsjoner

  Opsjoner: Ja
  Beskriv disse opsjonene:

  Opsjon på ytterligere ett år.

  oppgi foreløpig tidsramme for anvendelse av disse opsjonene:
  antall måneder: 12 ()
  II.2.3)

  Opplysninger om forlengelse

  Kontrakten kan forlenges: Nei

  Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

  III.1)

  Betingelser i kontrakten

  III.1.4)

  Andre særlige vilkår

  Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
  III.2)

  Kvalifikasjonskrav

  III.2.1)

  Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  (1) Firmaattest

  (2) Krav til å fremlegge skatteattest for merverdiavgift (Nasjonale krav)

  (3) Krav til å fremlegge skatteattest for skatt (Nasjonale krav)

  (4) Krav til å fremlegge egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 2 om HMS (Nasjonale krav)

  Det kreves at leverandøren har et lovlig etablert foretak.

  Det kreves at leverandøren har betalt sine skatter og avgifter, samt oppfyller minimumskrav til helse, miljø og sikkerhet. Restanser på skatter og avgifter medfører avvisning.

  III.2.2)

  Økonomisk og finansiell kapasitet

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  (1) Annet (vennligst presiser dokumentasjonskrav under):

  Kredittvurdering fra kredittinstitusjon godkjent av Finanstilsynet, som for eksempel Dun & Bradstreet, Lindorff eller Experian. Vurderingen skal baseres på sist kjente regnskapstall med en angivelse om hvordan kredittvurderingen har utviklet seg siste to år.

  Eventuelle minste standardnivåer:

  Det kreves at leverandøren har god økonomi med dette menes: Leverandøren skal være kredittverdig, ha tilfredsstillende likviditet og lav konkursrisiko.

  III.2.3)

  Tekniske og faglige kvalifikasjoner

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  (1) Annet (vennligst presiser dokumentasjonskrav under):

  Det skal legges ved tilbudet referanseliste til foretakets 5 viktigste relevante leveranser de siste 3 årene, inkludert deres verdi, relevans, tidspunkt og mottaker. Referansene kontrolleres ved behov. Referansene skal føres inn på vedlagte skjema.

  Eventuelle minste standardnivåer:

  Det kreves erfaring fra tilsvarende eller relevante oppdrag/leveranser av samme omfang, karakter og kompleksitet.

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Åpen anbudskonkurranse
  IV.1.2)

  Begrensning av antall leverandører som vil bli invitert til å delta

  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.3)

  Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

  IV.3.4)

  Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

  03.01.2014 - 12:00
  IV.3.6)

  Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

  Annet: Norsk
  IV.3.7)

  Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.

  Varighet i måned(er): 3 (fra dato og klokkeslett fastsatt for mottak av tilbud)
  IV.3.8)

  Tilbudsåpning

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.3)

  Tilleggsinformasjon:

  (NT Ref:310540)

  VI.5)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  14.11.2013

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system