Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring av konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I

Tjenesteytelse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8004Dep,
0030  Oslo
NO
Kontaktperson: Christine Hafskjold
Telefon: +47 22240320
E-post: christine.hafskjold@kmd.dep.no
Nettsted: http://www.regjeringen.no
I.2)

Type oppdragsgiver

CENTRAL

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1.)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Analyse i markedet for innovative, digitale betalingsløsninger
II.1.2)

Kort beskrivelse

Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) inviterer til konkurranse med forhandlinger for analyse i markedet for innovative, digitale betalingsløsninger.

KMD har blant annet ansvar for koordinering av regjeringens IKT-politikk. I mars 2013 la daværende Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet fram en melding til Stortinget om vekst og verdiskaping med IKT (Digital agenda for Norge). I agendaen slås det fast at regjeringen vil arbeide for at det skal vokse fram sikre og enkle betalingsløsninger innenfor alle mulige transaksjonssituasjoner. KMD ønsker å gjennomføre en undersøkelse for å kartlegge hvilke ulike betalingsløsninger som finnes i det norske markedet, og i hvilken grad det finnes barrierer i markedet som gjør det vanskelig å etablere nye, innovative betalingsløsninger i dette markedet. Dette omfatter også i hvilken grad det er vanskelig for etablerte utenlandske aktører å komme inn på det norske markedet med nye løsninger.

Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk Doffin nettsiden http://www.doffin.no/Search/Search_Switch.aspx?ID=313912.

II.1.3)

CPV-klassifisering

267 (Diverse tjenester)
II.1.4)

Kontraktstype og utførelsessted

[Municipalities_]
II.2)

Leveransens mengde eller omfang

II.2.1)

Totalleveransens mengde eller omfang:

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Type prosedyre

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.2)

Administrative opplysninger

IV.2.1)

Saksnummer hos oppdragsgiver

Saksnr. 13/3568
IV.2.2)

Vilkår for adgang til spesifikasjoner og ytterligere dokumenter

Frist for å be om tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument: 22. 01. 2014
IV.2.3)

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato: 22.01.2014
12:00

Del VI: Supplerende opplysninger

VI.1)

Tilleggsinformasjon:

1.2 Formål og beskrivelse av leveransenOppdraget skal gi kunnskap om det eksisterende markedet i Norge for elektroniske/digitale betalingsløsninger, og hvorvidt det eksisterer hindringer som gjør det vanskelig for nye aktører å komme inn i markedet.Oppdraget har en øvre økonomisk ramme på 160 000 eks. mva.Fullstendig beskrivelse av leveransen følger av bilag 1 til kontrakt.2.1 AnskaffelsesprosedyreAnskaffelsen gjøres i henhold til gjeldende lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser fastsatt ved kgl.res. 7. april 2006 nr. 402 (FOA), del II § 5 -1. Kontraktstildeling vil bli foretatt etter ett-trinns prosedyren konkurranse med forhandling.Oppdragsgiver vil forhandle med de 2-3 beste tilbydere (tentativt) og foreta en utvelgelse til forhandlinger basert på hvilke tilbydere som anses best kvalifisert.Kun leverandører som er kvalifisert vil få anledning til å delta i konkurransen.Den innledende delen av forhandlingene kan evt. skje skriftlig. Deretter tas det sikte på muntlige forhandlinger med maksimum tre leverandører for å sikre reell konkurranse.---------------------------------------------------------------------------------OBS- OBS - i den perioden Doffin er under omlegging kan konkurransegrunnlaget også fås ved direkte henvendelse på e-post til kontaktpersonen - OBS- OBS(NT Ref:313912)
VI.2)

Documents:

1: Betalingslosninger_konkurransegrunnlag_ (L)(972502)
VI.3)

Dato for publisering av denne kunngjøring:

19.12.2013

Du forlater nå Doffin

for et annet system