Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og II

Tjenesteytelse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Kunst i offentlige rom - KORO
Pb 6994 St Olavs plass,
0130   Oslo
NO
Kontaktperson: Beate Styri
Telefon: +47 22991199
E-post: bst@koro.no
Faks: +47 22991198
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: www.koro.no
Nettsted kjøperprofil: http://www.doffin.no//search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA32414
Ytterligere informasjon kan fås her:
Kunst i offentlige rom - KORO
Pb 6994 St Olavs plass
0130   Oslo
NO
Kontaktperson: Beate Styri
Telefon: +47 22991199
E-post: bst@koro.no
Faks: +47 22991198
Nettsted: www.koro.no
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:
Kunst i offentlige rom - KORO
Pb 6994 St Olavs plass
0130   Oslo
NO
Kontaktperson: Beate Styri
Telefon: +47 22991199
E-post: bst@koro.no
Faks: +47 22991198
Nettsted: www.koro.no
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til:
Kunst i offentlige rom - KORO
Pb 6994 St Olavs plass
0130   Oslo
NO
Kontaktperson: Beate Styri
Telefon: +47 22991199
E-post: bst@koro.no
Faks: +47 22991198
Nettsted: www.koro.no
I.2)

Type oppdragsgiver

Andre statlige eller nasjonale virksomheter
I.3)

Hovedaktivitet

  • Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1.)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Oppgradering av koro.no
II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Tjenesteytelse
Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:
Oslo
II.1.3)

Kunngjøringen gjelder inngåelse av

Kontrakt
II.1.4)

Kort beskrivelse

Koro skal i løpet av 2013-2014 oppgradere sin internett-tjeneste (koro.no) med ny publiseringsløsning, ny struktur (informasjonsarkitektur og interaksjonsdesign), webdesign, nytt innhold og interaktive funksjoner. Se eget prekvalifiseringsdokument.

Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk Doffin nettsiden http://www.doffin.no/Search/Search_Switch.aspx?ID=298176.

II.1.5)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
72420000   Internettutviklingsstjenester
II.2)

Leveransens mengde eller omfang

II.2.1)

Totalleveransens mengde eller omfang:

II.2.2)

Opplysninger om opsjoner

Opsjoner: Nei
II.3)

Kontraktens varighet

Planlagt startdato  14. 10. 2013  Planlagt ferdigstillelsesdato  01. 05. 2014

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

III.1)

Betingelser i kontrakten

III.1.1)

Andre særlige vilkår

Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
III.2)

Kvalifikasjonskrav

III.2.1)

Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

(1) Firmaattest

(2) Erklæring fra foretaket om tilknytning til offentlig godkjente lærlingordninger som gjelder ved kontraktsgjennomføring

(3) Attester for registrering i faglig register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandør er etablert

(4) Krav til å fremlegge skatteattest for merverdiavgift (Nasjonale krav)

(5) Krav til å fremlegge skatteattest for skatt (Nasjonale krav)

(6) Krav til å fremlegge egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 2 om HMS (Nasjonale krav)

III.2.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

(1) Foretakets siste års beretning, samt nyere opplysninger som har relevans til foretakets regnskapstall

(2) Framleggelse av foretakets årsregnskap eller utdrag fra dette

(3) Erklæring om foretakets omsetning de siste årene med relevans til denne kontrakten

Eventuelle minste standardnivåer:
III.2.3)

Tekniske og faglige kvalifikasjoner

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

(1) Annet (vennligst presiser dokumentasjonskrav under):

Som angitt i prekvalifiseringsgrunnlag.

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Type prosedyre

IV.1.1)

Type prosedyre

Konkurranse med forhandling
Er tilbyderne i forhandlet prosedyre allerede blitt utvalgt:  Nei
IV.1.2)

Begrensning av antall leverandører som vil bli invitert til å delta

Planlagt minimum  3  og  maks antall  5
IV.2)

Tildelingskriterier

IV.2.1)

Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
IV.2.2)

Opplysninger om elektronisk auksjon

IV.3)

Administrative opplysninger

IV.3.1)

Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

IV.3.2)

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

08.08.2013 - 12:00
IV.3.3)

Dato for utsendelse til utvalgte kandidater av invitasjon til å levere inn tilbud eller å delta

02.09.2013
IV.3.4)

Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

Annet: Norsk

Del VI: Supplerende opplysninger

VI.1)

Tilleggsinformasjon:

(NT Ref:298176)

VI.2)

Prosedyre for klagebehandling

VI.2.1)

Kontaktpunkt til instans som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Kunst i offentlige rom - KORO
PB 6994 St. Olavs plass
0130  Oslo
NO
Telefon: +47 22991199
E-post: post@koro.no
Nettsted: www.koro.no
 

Tvisteløsningsorgan

VI.2.2)

Innsendelse av klager

Informasjon vedrørende tidsfrist(er) for innsendelse av klage:
VI.2.3)

Kontaktpunkt for å innhente informasjon om klagebehandling og prosess for innsendelse av klager

VI.3)

Dato for publisering av denne kunngjøring:

19.06.2013

Du forlater nå Doffin

for et annet system