Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring av plan - og designkonkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del IV

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Kragerø kommune
Pb. 128
3791  Kragerø
NO
Kontaktpunkt: Enhet for kultur
Kontaktperson: Ole Morten Rokvam
Telefon: +47 48193005
E-post: ole.morten.rokvam@kragero.kommune.no
Nettsteder:
Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/1856
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/118475
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter for konkurransepreget dialog og dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.3)

Hovedaktivitet

  • Alminnelig offentlig tjenesteyting
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Beskrivelse av plan - og designkonkurransen

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på plankonkurransen gitt av oppdragsgiver:

Åpen plan og design konkurranse for Kirkeområdet i Kragerø

II.1.2)

Kort beskrivelse:

Kragerø Kommune ved Enhet for Kultur innbyr til åpen plan og design konkurranse om utforming av Kirkeområdet i Kragerø.

Det ønskes en helhetlig og detaljert plan for området.

I 2009 ble reguleringsplanen for Kirkeområdet vedtatt som en deljustering av Havnefrontplanen. Formålet var å gjøre omgivelsene rundt kirken mer parkmessige og rydde opp i parkeringsforholdene helt oppi kirkeveggene. Det var også et ønske om å legge forhold til rette for et Kirkens hus som et slags tilbygg til kirken.

II.1.3)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
71000000   Arkitekt-, konstruksjons-, ingeniør- og inspeksjonstjenester
Tilleggsvokabular
71400000   Byplanleggings- og landskapsarkitekttjenester
71420000   Landskapsarkitekturtjenester

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

III.1)

Kriterier for utvelgelse av deltagere

Konkurransen er åpen for landskapsarkitekter med godkjent eksamen i henhold til IFLA ERs norm for landskapsarkitektutdanning, samt arkitekter med eksamen i henhold til EUs arkitektdirektiv. Det oppfordres til deltakelse i tverrfaglige team. For å kunne besvare konkurransen kreves prosjekterings- og plankompetanse.

III.2)

Opplysninger om en bestemt profesjon

Deltagelse er forbeholdt en bestemt profesjon: Nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Type prosedyre

Åpen
IV.4)

Administrative opplysninger

IV.4.1)

Saksnummer hos oppdragsgiver

13.06.2014
IV.4.3)

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

01.09.2014 - 12:00
IV.4.5)

Språk som skal anvendes

Dansk, Svensk
Annet: 

Norsk

IV.5)

Premieutdeling og jury

IV.5.1)

Premiering:

Det vil bli utdelt en eller flere premier:  Ja
antall og verdi av premier som skal deles ut: 

Det er avsatt 225 000.- Kr. til premie. Premien skal fordeles på 1-4 plassering

IV.5.2)

Nærmere opplysninger om betaling til alle deltagere:

Premiering. Det er avsatt 225 000.- Kr. til premie. Premien skal fordeles på 1-4 plassering etter juryens anbefaling. Juryen innstiller og rangerer vinner av konkurransen.

IV.5.3)

Etterfølgende kontrakter

En eventuell tjenestekontrakt, som tildeles på grunnlag av konkurransen, vil gå til vinneren eller en av vinnerne av konkurransen:  Ja
IV.5.4)

Juryens beslutning:

Juryens beslutning er bindene for oppdragsgiver:  Nei

Del VI: Supplerende opplysninger

VI.2)

Tilleggsinformasjon:

Bruk av innlevert materiale. Utstilling, publisering, kunngjøring

Kragerø kommune har eiendomsretten til konkurranseforslagene. Konkurranse deltagerne beholder opphavsretten til sine forslag. Innbyder har rett til å benytte ideer og løsninger fra forslagene i videre prosjektering av Kirkeområdet. De innkomne forlag vil bli stilt ut i forbindelse med juryeringen. Kragerø Kommune har rett til å publisere alle innkomne forslag og juryens innstilling og vurdering med navngivelse av deltager. Innkomne forslag vil ikke bli returnert.

VI.4)

Dato for publisering av denne kunngjøring:

13.06.2014

Du forlater nå Doffin

for et annet system