Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om kontraktstildeling

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I

Tjenesteytelse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
971040823
Postboks 364 Sentrum
0102  Oslo
NO
Kontaktpunkt: jan.jorgen.borstad@pbe.oslo.kommune.no
Kontaktperson: Jan Jørgen Børstad
Telefon: +47 02180
E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Nettsteder:
Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/3711
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/120521
I.2)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.3)

Hovedaktivitet

  I.4)

  Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

  Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

  Del II: Kontraktens gjenstand

  II.1)

  Beskrivelse

  II.1.1)

  Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

  Mulighetsstudier for gjenåpning av Trosterudbekken

  II.1.2)

  Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

  Fylke
  Fylke:  Oslo
  Kommune:  Oslo
  Kommune
  Kommune:  Oslo
  II.1.4)

  Kort beskrivelse

  Mulighetsstudie om tekniske forhold knyttet til oppdraget, valg av elvetrase, vurdere økonomiske konsekvenser og evt mulige konfliktområder, samt utarbeide en kostnadskalkylse for prosjektet og økonomiske konsekvenser

  II.1.5)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  71410000   Byplanleggingstjenester
  Tilleggsvokabular
  71400000   Byplanleggings- og landskapsarkitekttjenester
  II.2)

  Kontraktens/kontraktenes samlede verdi

  II.2.1)

  Kontraktens/kontraktenes samlede verdi

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Forhandling uten prekvalifisering
  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av
  1. Forståelse av de ulike aspektene ved oppdraget . Vekting 40
  2. Kompetanse og erfaring . Vekting 40
  3. Pris . Vekting 20
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.1)

  Saksnummer hos oppdragsgiver

  118425

  Del V: Kontraktstildeling

  Kontraktsnummer: 1 Delkontraktnummer: - Tittel: Mulighetsstudier, gjenåpning av Trosterudbekken
  V.1)

  Dato for kontraktstildeling:

  14.08.2014
  V.2)

  Opplysninger om tilbud

  V.3)

  Navn og adresse til leverandør som er innstilt til å få kontrakten

  Cowi AS
  Grenseveien 88
  OSLO
  NO
  Nettsted:

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.2)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  11.08.2014

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system