Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Tjenesteytelse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)
986105174
Postboks 800, Postmottak
2617  LILLEHAMMER
NO
Kontaktperson: Kjetil Brå Oksavik
Telefon: +47 67862876
E-post: koksavik@mil.no
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: http://www.forsvaret.no
Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/1127
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/118539
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighet
I.3)

Hovedaktivitet

 • Forsvar
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Frame Agreement for Assistance related to Tactical Data Link

II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Tjenesteytelse
  Kategori7:  EDB og beslektede tjenester
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:

  Kjeller

  NUTS-kode
  Akershus
  Fylke:  Akershus
  Kommune:  Skedsmo
  II.1.3)

  Kunngjøringen gjelder inngåelse av

  Gjelder anskaffelsen en rammeavtale
  II.1.4)

  Opplysninger om rammeavtale

  Rammeavtale med kun en leverandør
  Rammeavtalens varighet
  Varighet i måned(er): 24
  Hvis relevant, begrunnelse for bruk av rammeavtale som overstiger fire år: 
  Anslått samlet verdi av avropene i løpet av hele rammeavtalens varighet
  Anslå totalverdi eksklusiv MVA
  mellom 1600000  og 12800000  NOK
  Frekvens og verdi på avropene:

  Anntatt 2 - 4 ggr pr år og 200000 - 800000 NOK pr gang.

  II.1.5)

  Kort beskrivelse

  Konsulenttjenester innen Taktisk Data Link

  II.1.6)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  72220000   Systemtjenester og tekniske konsulenttjenester
  Tilleggsvokabular
  72000000   Datatjenester: rådgivning, programvareutvikling, internett og systemstøtte
  72200000   Programmering av software og rådgivning
  72222000   Informasjonssystemer eller teknologistrategisk gjennomsyn- og planleggingstjenester
  72222300   IT-tjenester
  II.1.7)

  Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

  Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
  II.1.8)

  Delkontrakter

  Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Nei
  II.1.9)

  Opplysninger om alternative tilbud

  Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning:  Nei
  II.2)

  Leveransens mengde eller omfang

  II.2.1)

  Totalleveransens mengde eller omfang:

  Kosulenttjenester innen TDL, test og rådgivning.

  Anslå totalverdi eksklusiv MVA
  mellom 1600000  og 12800000  NOK
  II.2.2)

  Opplysninger om opsjoner

  Opsjoner: Nei
  II.2.3)

  Opplysninger om forlengelse

  Kontrakten kan forlenges: Ja
  Oppgi antall mulige forlengelser:  2
  Hvis kontrakten(e) kan forlenges: forventet tidsramme forpåfølgende kontraktene: 
  antall måneder: 24
  II.3)

  Kontraktens varighet

  Planlagt startdato  05. 09. 2014  Planlagt ferdigstillelsesdato  05. 09. 2016

  Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

  III.1)

  Betingelser i kontrakten

  III.1.4)

  Andre særlige vilkår

  Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Ja
  beskriv disse særlige vilkårene: 

  Leverandøren skal inngå sikkerhetsavtale

  Konsulentene skal sikkerhetsklareres i hht NATO Secret/Hemmelig

  Leverandøren skal avgi HMS erklæring

  Leverandøren skal dokumentere finansiell styrke

  III.2)

  Kvalifikasjonskrav

  III.2.1)

  Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Registrert i et selskapsregister i et NATO land

  dokumentert fri for heftelser MVA og skatt

  III.2.2)

  Økonomisk og finansiell kapasitet

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  HMS erklæring

  Kreditt rating fra 3 part

  Godkjent sikkerhetsavtale

  Godkjent sikkerhetsklarering for Konsulentene

  Eventuelle minste standardnivåer:

  Betalt MVA og skatt

  Sikkerhetsklarert i hht Hemmelig

  Sikkerhetsavtale

  Registrert i NATO land

  III.2.3)

  Tekniske og faglige kvalifikasjoner

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  God kjennskap til TDL

  CV for konsulentene

  Eventuelle minste standardnivåer:

  Kjennskap til TDL som i KD.

  III.3)

  Særskilte betingelser i forbindelse med tjenestekontrakter

  III.3.1)

  Opplysninger om en bestemt profesjon

  Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Nei
  III.3.2)

  Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen

  Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Ja

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Åpen anbudskonkurranse
  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.1)

  Saksnummer hos oppdragsgiver

  FSP FLO/IKT/2014/K/007

  IV.3.2)

  Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

  Nei
  IV.3.3)

  Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

  Frist for å be om tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument: 28.07.2014 - 15:30
  Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
  IV.3.4)

  Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

  11.08.2014 - 12:00
  IV.3.6)

  Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

  Engelsk
  Annet: 

  Norsk

  IV.3.7)

  Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.

  Inntil: 30.10.2014
  IV.3.8)

  Tilbudsåpning

  Dato: 12.08.2014 - 14:00
  Sted: 
  FLO/IKT kapasiteter Kontraktsavdeling
  Rødskifervegen 20
  1352  Kolsås
  NO
  Kontaktperson: Kjetil Braa Oksavik

  Kontraktsavdelingen

  Vil det være åpen tilbudsåpning: Nei

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.1)

  Opplysninger om gjentakende innkjøp

  Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
  VI.2)

  Opplysninger om EU-midler

  Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
  VI.5)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  17.6.2014

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system