Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og II

Bygge- og anleggsarbeid

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Fauske kommune v/Innkjøpsservice Advokatfirma AS
993 415 286
Nyveien 19
8200  Fauske
NO
Kontaktperson: Rolf Willy Berg
E-post: rolf.berg@innkjopsservice.no
Nettsteder:
Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2698
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/114394
Elektronisk innlevering av tilbud eller forespørsel om deltakelse: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Notice/245280
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.3)

Hovedaktivitet

  • Helse
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Fauske kommune - rehabilitering Sagatun

II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Bygge- og anleggsarbeid
Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:

Fauske

NUTS-kode
NORGE
Kommune:  Fauske
II.1.3)

Kunngjøringen gjelder inngåelse av

Kontrakt
II.1.5)

Kort beskrivelse

Fauske Kommune ønsker tilbud på rehabilitering av Sagatun Helse og sosialsenter slik at sentret kan benyttes til det formål senteret er bygd for. Det er ingen beboere på Sagatun i dag og senteret har vært stengt i ca 2 år på grunn av mugg mv., se vedleggene for nærmere beskrivelser. Kommunestyret har vedtatt at Sagatun skal renoveres og tilbakeføres som tidligere. Se mer konkurransedokumentene.

II.1.6)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
45000000   Bygge- og anleggsvirksomhet
II.1.8)

Delkontrakter

Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Nei
II.1.9)

Opplysninger om alternative tilbud

Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning:  Ja
II.2)

Leveransens mengde eller omfang

II.2.1)

Totalleveransens mengde eller omfang:

Se mer konkurransebestemmelsene

II.2.2)

Opplysninger om opsjoner

Opsjoner: Ja
Beskriv disse opsjonene:

Det ønskes opsjon på nytt ventilasjonsanlegg som skal være tilpasset bygget utfra de krav som stilles for ventilasjon. Oppdragsgiver står fritt til evt å benytte seg av opsjonen og prisen vil ikke telle med i evalueringen av tilbudet. Se mer konkurransedokumentene.

II.2.3)

Opplysninger om forlengelse

Kontrakten kan forlenges: Nei

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

III.1)

Betingelser i kontrakten

III.1.1)

Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves:

Se mer konkurransedokumentene

III.1.2)

De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser

Se mer konkurransedokumentene

III.1.3)

Krav til foretaksform for eventuell leverandørgruppering kontrakten tildeles:

Se mer konkurransedokumentene

III.1.4)

Andre særlige vilkår

Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
III.2)

Kvalifikasjonskrav

III.2.1)

Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

Tilbyder skal ha et lovlig etablert foretak, og være registrert i et foretaksregister eller lignende. Som dokumentasjon på dette skal det vedlegges firmaattest.

III.2.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

Norske tilbydere skal fremlegge skatteattest for skatt og merverdiavgift. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen. Eventuelle utenlandske tilbydere skal fremlegge tilsvarende attester fra myndigheter i sitt hjemland. Slike attester fra utenlandske tilbydere skal være oversatt til norsk.

Viser attesten for skatt og merverdiavgift at det er utestående beløp, vil tilbyder bli avvist fra konkurransen.

8.5.1. Krav

Leverandøren skal ha tekniske og faglige kvalifikasjoner til å gjennomføre kontrakten. Leverandøren skal kunne vise til erfaring fra prosjekter av tilsvarende art, kompleksitet og omfang.

Leverandøren skal ha nødvendige tillatelser til å gjennomføre oppdraget.

8.5.2. Dokumentasjon

Leverandøren skal fremlegge en oversikt over de viktigste leveransene de siste 5 år inkludert verdi, tidspunkt og mottaker. Leverandøren skal også oppgi minimum 2 referanser med navn og telefonnummer som oppdragsgiver kan kontakte.

Det antas at oppdraget krever tiltaksklasse II og leverandøren skal dokumentere at han har eller vil oppnå nødvendige godkjenninger.

Eventuelle minste standardnivåer:
III.2.3)

Tekniske og faglige kvalifikasjoner

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

Tilbyder skal vedlegge utfylt HMS-egenerklæring.

Krav

Leverandøren skal ha tekniske og faglige kvalifikasjoner til å gjennomføre kontrakten. Leverandøren skal kunne vise til erfaring fra prosjekter av tilsvarende art, kompleksitet og omfang.

Leverandøren skal ha nødvendige tillatelser til å gjennomføre oppdraget.

Dokumentasjon

Leverandøren skal fremlegge en oversikt over de viktigste leveransene de siste 5 år inkludert verdi, tidspunkt og mottaker. Leverandøren skal også oppgi minimum 2 referanser med navn og telefonnummer som oppdragsgiver kan kontakte.

Det antas at oppdraget krever tiltaksklasse II og leverandøren skal dokumentere at han har eller vil oppnå nødvendige godkjenninger.

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Type prosedyre

IV.1.1)

Type prosedyre

Konkurranse med forhandling – åpen invitasjon til å levere tilbud
IV.2)

Tildelingskriterier

IV.2.1)

Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
IV.2.2)

Opplysninger om elektronisk auksjon

Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
IV.3)

Administrative opplysninger

IV.3.1)

Saksnummer hos oppdragsgiver

05/14

IV.3.2)

Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

Nei
IV.3.3)

Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
IV.3.4)

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

03.04.2014 - 12:00
IV.3.6)

Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

Annet: 

Norsk

Del VI: Supplerende opplysninger

VI.1)

Opplysninger om gjentakende innkjøp

Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
VI.3)

Tilleggsinformasjon:

Det blir gjennomfør befaring den 26.03. 2014, oppmøtested Sagatun i Sulitjelma kl 09.00.

VI.5)

Dato for publisering av denne kunngjøring:

18.03.2014

Du forlater nå Doffin

for et annet system