Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Bygge- og anleggsarbeid

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Melhus kirkelige fellesråd
876 998 912
Rådhusvegen 2
7224  Melhus
NO
Kontaktperson: Kurt Rylandsholm
Telefon: +47 72858620
E-post: kurt.rylandsholm@melhus.kommune.no
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: http://www.kirken.melhus.no
Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/3565
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/112844
Elektronisk innlevering av tilbud eller forespørsel om deltakelse: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Notice/242721
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.3)

Hovedaktivitet

 • Alminnelig offentlig tjenesteyting
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Nytt orgel Melhus kirke

II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Bygge- og anleggsarbeid
  Utførelsesentreprise
  Samarbeidskontrakt
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:

  Melhus kirke

  NUTS-kode
  Sør-Trøndelag
  II.1.3)

  Kunngjøringen gjelder inngåelse av

  Kontrakt
  II.1.5)

  Kort beskrivelse

  Kirken er en viktig aktør i bygdas og fylkets musikkliv og kirken fungerer som et samlingspunkt for ulike aktiviteter. Med det nye orgelet vil kirken ta plass i et mangfoldig kirkemusikalsk landskap. Vi ønsker et orgel som på best mulig måte kan dekke behovet for orgelmusikk til gudstjenester, kirkelige handlinger og konserter. Et nytt orgel til Melhus kirke skal dekke minst fire områder – noe som vil legge føringer for orglets tonale karakter:

  • liturgisk akkompagnement og salmesang.

  • et vidt konsert-repertoar.

  • improvisasjon i ulike stiler.

  • instrumental og vokal akkompagnement.

  II.1.6)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  37311300   Orgler
  Tilleggsvokabular
  37000000   Musikkinstrumenter, sportsvarer, spill, leker, kunsthåndtverk- og kunstnerartikler, tilbehør.
  37300000   Musikkinstrumenter og tilhørende deler
  37310000   Musikkinstrumenter
  37311000   Tangentinstrumenter
  II.1.7)

  Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

  Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
  II.1.8)

  Delkontrakter

  Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Nei
  II.2)

  Leveransens mengde eller omfang

  II.2.1)

  Totalleveransens mengde eller omfang:

  Totalleveransen skal være for en komplett gjennomføring, montering og intonering av orgelet med kvaliteter som beskrevet i kravspesifikasjonen, vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget, og inntil produktet er testet og godkjent av Melhus kirkelige fellesråd.

  II.2.2)

  Opplysninger om opsjoner

  Opsjoner: Nei
  II.2.3)

  Opplysninger om forlengelse

  Kontrakten kan forlenges: Nei

  Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

  III.1)

  Betingelser i kontrakten

  III.1.4)

  Andre særlige vilkår

  Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
  III.2)

  Kvalifikasjonskrav

  III.2.1)

  Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Se konkurransegrunnlaget.

  III.2.2)

  Økonomisk og finansiell kapasitet

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Se konkurransegrunnlaget.

  Eventuelle minste standardnivåer:
  III.2.3)

  Tekniske og faglige kvalifikasjoner

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Se konkurransegrunnlaget.

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Konkurranse med forhandling
  Er tilbyderne i forhandlet prosedyre allerede blitt utvalgt:  Nei
  IV.1.2)

  Begrensning av antall leverandører som vil bli invitert til å delta

  Planlagt minimum  3  og  maks antall  5
  List opp kriteriene som vil bli benyttet for å begrense antall tilbydere: 

  Se konkurransegrunnlaget punkt 3.

  IV.1.3)

  Reduksjon av antall tilbud under konkurranse med forhandlinger eller ved konkurransepreget dialog

  Vil det bli benyttet en faseoppdelt prosedyre for å gradvis redusere antall løsninger som skal drøftes eller tilbud det skal forhandles om:  Ja
  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av  Kriteriene listet under
  1. Kvalitet i utførelse (eks. materialvalg, håndverk, kunstnerisk) . Vekting 35
  2. Pris . Vekting 20
  3. Ferdigstillingstidspunkt . Vekting 15
  4. Fasademessig tilnærming . Vekting 15
  5. Serviceavtale og oppfølging i bygge- og garantitiden . Vekting 15
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.1)

  Saksnummer hos oppdragsgiver

  Nytt orgel Melhus kirke

  IV.3.2)

  Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

  Nei
  IV.3.3)

  Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

  Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
  IV.3.4)

  Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

  03.03.2014 - 12:00
  IV.3.5)

  Dato for utsendelse til utvalgte kandidater av invitasjon til å levere inn tilbud eller å delta

  10.03.2014
  IV.3.6)

  Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

  Annet: 

  Norsk

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.1)

  Opplysninger om gjentakende innkjøp

  Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
  VI.2)

  Opplysninger om EU-midler

  Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
  VI.5)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  14.2.2014

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system