Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I

Tjenesteytelse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Bærum kommune
935478715
Arnold Haukelands plass 10
1304  Sandvika
NO
Kontaktperson: Lise Høilund
Telefon: +47 67504050
E-post: lise.hoilund@baerum.kommune.no
Nettsteder:
Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2151
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/132579
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Annet: Kommunal administrasjon
I.3)

Hovedaktivitet

  • Alminnelig offentlig tjenesteyting
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Ja
Bærum kommune
Asker kommune
Nedre Eiker kommune
Øvre Eiker kommune
Ringerike kommune
Kongsberg kommune
Sande kommune
Svelvik kommune
Jevnaker kommune
Røyken kommune
Hurum kommune
Lier kommune
Drammen kommune
Modum kommune
Krødsherad kommune

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Tjenestekonsesjonskontrakt for en særlig rett til å levere praktisk bistand organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

II.1.4)

Kort beskrivelse

Bærum kommune v/Pleie og omsorg inviterer, på vegne av kommuner i Vestregionen, leverandører til å inngi tilbud på tjenestekonsesjon for tjenesten praktisk bistand organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Det skal inngås tjenestekonsesjonskontrakt med seks (-6-) leverandører (forutsatt at det er et tilstrekkelig antall egnede leverandører og tilbud). Tildelingen vil skje på bakgrunn av oppdragsgivers vurdering av hvilken leverandør som kan dekke kommunens formål og brukernes behov best.

Se tilbudsinnbydelsen med vedlegg for nærmere informasjon.

II.1.5)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
85000000   Helse- og sosial tjenesteyting
Tilleggsvokabular
98000000   Andre kommunale, sosiale og personlige tjenester
85141000   Tjenester som utføres av helse-/pleiepersonell
II.2)

Leveransens mengde eller omfang

II.2.1)

Totalleveransens mengde eller omfang:

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Type prosedyre

IV.1.1)

Type prosedyre

Uten forhandling og uten prekvalifisering
IV.3)

Administrative opplysninger

IV.3.1)

Saksnummer hos oppdragsgiver

15/120189

IV.3.3)

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

14.08.2015 - 10:00
IV.3.4)

Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

Annet: 

Norsk

Del VI: Supplerende opplysninger

VI.2)

Dato for publisering av denne kunngjøring:

3.6.2015

Du forlater nå Doffin

for et annet system