Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring av plan - og designkonkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del IV

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Oslo kommune Bymiljøetaten
996922766
Karvesvingen 3
0579  OSLO
NO
Kontaktperson: Runar Nedregård
Telefon: +47 02180
E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: http://www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/
Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/3049
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/136689
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter for konkurransepreget dialog og dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.3)

Hovedaktivitet

  • Alminnelig offentlig tjenesteyting
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Beskrivelse av plan - og designkonkurransen

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på plankonkurransen gitt av oppdragsgiver:

128-BYM-2015 Plan- og designkonkurranse - Designforslag av Trygve Lies plass

Fylke
Fylke:  Oslo
II.1.2)

Kort beskrivelse:

Det skal gjennomføres en plan og designkonkurranse på Trygve Lies plass i Groruddalen i Oslo. Deltakerne skal utforme designforslag som skal fokusere på blant annet grønn mobilitet og knutepunktsutvikling. Juryen skal velge ut 4 finalister som går videre i fase 2 av konkurransen. Disse 4 finalistene skal jobbe videre med forslagene, før juryen rangerer forslagene. Bymiljøetaten har til hensikt å inngå en prosjekteringsavtale med den kvalifiserte vinneren av konkurransen.

For å kunne delta i konkurransen må det enten være en arkitekt eller en landskapsarkitekt i teamet.

For nærmere informasjon se konkurransedokumentene.

II.1.3)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
71220000   Arkitektoniske designtjenester
Tilleggsvokabular
71230000   Organisering av arkitektdesignkonkurranse
79415200   Konsulentvirksomhet i forbindelse med design
79930000   Spesialiserte design tjenester
71400000   Byplanleggings- og landskapsarkitekttjenester
71420000   Landskapsarkitekturtjenester
90712000   Miljøplanlegging
90712100   Utviklingsplanlegging av bymiljø
71410000   Byplanleggingstjenester

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

III.1)

Kriterier for utvelgelse av deltagere

III.2)

Opplysninger om en bestemt profesjon

Deltagelse er forbeholdt en bestemt profesjon: Nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Type prosedyre

Åpen
IV.3)

Evalueringskriterier:

Juryen har følgende kriterier:

- En overordnet forståelse av utfordringen (inkludert alle 3 hovedoppgaver)

- En sammenhengende løsning som integrerer de tre hovedoppgavene på en sømløs måte.

- En innovativ, bærekraftig og gjennomførbar løsning.

IV.4)

Administrative opplysninger

IV.4.1)

Saksnummer hos oppdragsgiver

128-BYM-2015 sak 20377
IV.4.3)

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

17.12.2015 - 15:00
IV.4.5)

Språk som skal anvendes

Engelsk
Annet: 

Engelsk

IV.5)

Premieutdeling og jury

IV.5.1)

Premiering:

Det vil bli utdelt en eller flere premier:  Ja
antall og verdi av premier som skal deles ut: 

4 premier av NOK 300 000,-

IV.5.2)

Nærmere opplysninger om betaling til alle deltagere:

Etter at juryen har valgt ut fire finalister i fase 1, vil disse fire motta NOK 300.000 hver for å videreutvikle forslagene sine i fase 2 av konkurransen. Det blir ingen betaling til deltakerne i fase 1 av konkurransen.

IV.5.3)

Etterfølgende kontrakter

En eventuell tjenestekontrakt, som tildeles på grunnlag av konkurransen, vil gå til vinneren eller en av vinnerne av konkurransen:  Ja
IV.5.4)

Juryens beslutning:

Juryens beslutning er bindene for oppdragsgiver:  Ja
IV.5.5)

Navn på jurymedlemmene:

1. Tina Saaby
2. Gunhild Bøgseth
3. Peter Groth
4. Ulla Hahn
5. Stein Høglund
6. Alexander Ståhle
7. Sahra Jaber
8. Aslaug Tveit
9. Ragnhild Momrak

Del VI: Supplerende opplysninger

VI.1)

Opplysninger om EU-midler

Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
VI.2)

Tilleggsinformasjon:

Det er befaring 22.10.2015 kl. 12.00 - 15.00. Adresse er Trygve Lies plass 1, oppmøte ved hovedinngangen til Furuset senter.

VI.4)

Dato for publisering av denne kunngjøring:

8.10.2015

Du forlater nå Doffin

for et annet system