Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøringen er avlyst

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Tjenesteytelse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Finnmark fylkeskommune
964994218
Fylkeshuset
9815  Vadsø
NO
Kontaktpunkt: Samferdselsavdelingen
Kontaktperson: Ann-Kristin Johnsen
Telefon: +47 78963000
E-post: ann-kristin.johnsen@ffk.no
Faks: +47 78963001
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: http://www.ffk.no
Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2655
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/127680
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.3)

Hovedaktivitet

 • Annet: Transporttjenester
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

FLEXX-transport i Finnmark 1.1.2016 - 31.12.2020(-22)

II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Tjenesteytelse
  Kategori2:  Landtransport, herunder sikkerhetstransport og kurértjenester, unntatt jernbanetransport som hører inn under kategori 18, og posttransport
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:

  Finnmark

  NUTS-kode
  Finnmark
  Fylke:  Finnmark
  II.1.3)

  Kunngjøringen gjelder inngåelse av

  Gjelder anskaffelsen en rammeavtale
  II.1.4)

  Opplysninger om rammeavtale

  Rammeavtale med kun en leverandør
  Rammeavtalens varighet
  Antall år: 5
  Hvis relevant, begrunnelse for bruk av rammeavtale som overstiger fire år: 
  Anslått samlet verdi av avropene i løpet av hele rammeavtalens varighet
  II.1.5)

  Kort beskrivelse

  Bestillingstransport og rutetransport (FLEXX) i Finnmark

  II.1.6)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  60100000   Veitransporttjenester
  II.1.7)

  Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

  Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
  II.1.8)

  Delkontrakter

  Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Ja
  tilbud skal inngis på (velg kun ett alternativ)  en eller flere delkontrakter
  II.1.9)

  Opplysninger om alternative tilbud

  Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning:  Nei
  II.2)

  Leveransens mengde eller omfang

  II.2.1)

  Totalleveransens mengde eller omfang:

  ..

  II.2.2)

  Opplysninger om opsjoner

  Opsjoner: Nei
  II.2.3)

  Opplysninger om forlengelse

  Kontrakten kan forlenges: Ja
  Oppgi antall mulige forlengelser: 
  mellom  1  og  2
  Hvis kontrakten(e) kan forlenges: forventet tidsramme forpåfølgende kontraktene: 
  antall måneder: 12
  II.3)

  Kontraktens varighet

  Planlagt startdato  01. 01. 2016  Planlagt ferdigstillelsesdato  31. 12. 2020

  Opplysninger om delkontrakter

  Delkontraktnummer: 1  Tittel: Sørvær - Breivikbotn - Hasvik
  1)

  Kort beskrivelse:

  Rute nr. 801

  2)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  60100000   Veitransporttjenester
  3)

  Delkontraktens mengde eller omfang:

  4)

  Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

  5)

  Ytterligere informasjon om delkontraken:

  Se konkurransegrunnlaget

  Delkontraktnummer: 2  Tittel: Kirkenes - Pasvik
  1)

  Kort beskrivelse:

  Rute nr. 802

  2)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  60100000   Veitransporttjenester
  3)

  Delkontraktens mengde eller omfang:

  4)

  Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

  5)

  Ytterligere informasjon om delkontraken:

  Se konkurransegrunnlaget

  Delkontraktnummer: 3  Tittel: Flexx-linjer i Tana
  1)

  Kort beskrivelse:

  Rute nr. 803, 804, 805, 806

  2)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  60100000   Veitransporttjenester
  3)

  Delkontraktens mengde eller omfang:

  4)

  Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

  5)

  Ytterligere informasjon om delkontraken:

  Se konkurransegrunnlaget

  Delkontraktnummer: 4  Tittel: Berlevåg - Gednje - Tana Bru - Varangerbotn og Flexx Berlevåg
  1)

  Kort beskrivelse:

  Rute nr. 807, 827

  2)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  60100000   Veitransporttjenester
  3)

  Delkontraktens mengde eller omfang:

  4)

  Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

  5)

  Ytterligere informasjon om delkontraken:

  Se konkurransegrunnlaget

  Delkontraktnummer: 5  Tittel: Båtsfjord - Gednje
  1)

  Kort beskrivelse:

  Rute nr. 808

  2)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  60100000   Veitransporttjenester
  3)

  Delkontraktens mengde eller omfang:

  4)

  Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

  5)

  Ytterligere informasjon om delkontraken:

  Se konkurransegrunnlaget

  Delkontraktnummer: 6  Tittel: Mehamn - Gamvik, Mehamn - Skjånes
  1)

  Kort beskrivelse:

  Rute nr. 809, 810

  2)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  60100000   Veitransporttjenester
  3)

  Delkontraktens mengde eller omfang:

  4)

  Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

  5)

  Ytterligere informasjon om delkontraken:

  Se konkurransegrunnlaget

  Delkontraktnummer: 7  Tittel: Kjøllefjord - Dyfjord, Flexx Fly Nordkyn
  1)

  Kort beskrivelse:

  Rute nr. 811, 823

  2)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  60100000   Veitransporttjenester
  3)

  Delkontraktens mengde eller omfang:

  4)

  Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

  5)

  Ytterligere informasjon om delkontraken:

  Se konkurransegrunnlaget

  Delkontraktnummer: 8  Tittel: Flexx By Vardø
  1)

  Kort beskrivelse:

  Rute nr. 812

  2)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  60100000   Veitransporttjenester
  3)

  Delkontraktens mengde eller omfang:

  4)

  Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

  5)

  Ytterligere informasjon om delkontraken:

  Se konkurransegrunnlaget

  Delkontraktnummer: 9  Tittel: Kautokeino – Karasjok
  1)

  Kort beskrivelse:

  Rute nr. 813

  2)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  60100000   Veitransporttjenester
  3)

  Delkontraktens mengde eller omfang:

  4)

  Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

  5)

  Ytterligere informasjon om delkontraken:

  Se konkurransegrunnlaget

  Delkontraktnummer: 10  Tittel: Lakselv - Børselv - Veidnesklubben
  1)

  Kort beskrivelse:

  Rute nr. 814

  2)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  60100000   Veitransporttjenester
  3)

  Delkontraktens mengde eller omfang:

  4)

  Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

  5)

  Ytterligere informasjon om delkontraken:

  Se konkurransegrunnlaget

  Delkontraktnummer: 11  Tittel: Honningsvåg - Skarsvåg - Gjesvær, Flexx By Honningsvåg
  1)

  Kort beskrivelse:

  Rute nr. 815, 826

  2)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  60100000   Veitransporttjenester
  3)

  Delkontraktens mengde eller omfang:

  4)

  Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

  5)

  Ytterligere informasjon om delkontraken:

  Se konkurransegrunnlaget

  Delkontraktnummer: 12  Tittel: Hønseby - Kjerringholmen
  1)

  Kort beskrivelse:

  Rute nr. 817

  2)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  60100000   Veitransporttjenester
  3)

  Delkontraktens mengde eller omfang:

  4)

  Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

  5)

  Ytterligere informasjon om delkontraken:

  Se konkurransegrunnlaget

  Delkontraktnummer: 13  Tittel: Korsfjord - Lille Lerresfjord
  1)

  Kort beskrivelse:

  Rute nr. 818

  2)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  60100000   Veitransporttjenester
  3)

  Delkontraktens mengde eller omfang:

  4)

  Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

  5)

  Ytterligere informasjon om delkontraken:

  Se konkurransegrunnlaget

  Delkontraktnummer: 14  Tittel: Flexx By Vadsø
  1)

  Kort beskrivelse:

  Rute nr. 819

  2)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  60100000   Veitransporttjenester
  3)

  Delkontraktens mengde eller omfang:

  4)

  Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

  5)

  Ytterligere informasjon om delkontraken:

  Se konkurransegrunnlaget

  Delkontraktnummer: 15  Tittel: Flexx Fly Alta
  1)

  Kort beskrivelse:

  Rute nr. 821

  2)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  60100000   Veitransporttjenester
  3)

  Delkontraktens mengde eller omfang:

  4)

  Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

  5)

  Ytterligere informasjon om delkontraken:

  Se konkurransegrunnlaget

  Delkontraktnummer: 16  Tittel: Flexx By Hammerfest, Klubbukt - Kvalsund
  1)

  Kort beskrivelse:

  Rute nr. 822, 828

  2)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  60100000   Veitransporttjenester
  3)

  Delkontraktens mengde eller omfang:

  4)

  Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

  5)

  Ytterligere informasjon om delkontraken:

  Se konkurransegrunnlaget

  Delkontraktnummer: 17  Tittel: Brannsletta – Bugøynes
  1)

  Kort beskrivelse:

  Rute nr. 825

  2)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  60100000   Veitransporttjenester
  3)

  Delkontraktens mengde eller omfang:

  4)

  Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

  5)

  Ytterligere informasjon om delkontraken:

  Se konkurransegrunnlaget

  Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

  III.1)

  Betingelser i kontrakten

  III.1.1)

  Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves:

  Se konkurransegrunnlaget

  III.1.2)

  De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser

  Se konkurransegrunnlaget

  III.1.3)

  Krav til foretaksform for eventuell leverandørgruppering kontrakten tildeles:

  Se konkurransegrunnlaget

  III.1.4)

  Andre særlige vilkår

  Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
  III.2)

  Kvalifikasjonskrav

  III.2.1)

  Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Se konkurransegrunnlaget

  III.2.2)

  Økonomisk og finansiell kapasitet

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Se konkurransegrunnlaget

  Eventuelle minste standardnivåer:
  III.2.3)

  Tekniske og faglige kvalifikasjoner

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Se konkurransegrunnlaget

  III.3)

  Særskilte betingelser i forbindelse med tjenestekontrakter

  III.3.1)

  Opplysninger om en bestemt profesjon

  Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Nei
  III.3.2)

  Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen

  Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Nei

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Åpen anbudskonkurranse
  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Laveste pris
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.1)

  Saksnummer hos oppdragsgiver

  201300268

  IV.3.2)

  Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

  Nei
  IV.3.3)

  Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

  Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
  IV.3.4)

  Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

  15.06.2015 - 12:00
  IV.3.6)

  Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

  Annet: 

  Norsk

  IV.3.7)

  Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.

  Varighet i måned(er): 004 (fra dato og klokkeslett fastsatt for mottak av tilbud)
  IV.3.8)

  Tilbudsåpning

  Dato: 15.06.2015 - 12:00
  Sted: 
  Finnmark fylkeskommune
  964994218
  Henry Karlsens pl. 1
  9800  Vadsø
  Kontaktperson: Ann-Kristin Johnsen
  Vil det være åpen tilbudsåpning: Nei

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.1)

  Opplysninger om gjentakende innkjøp

  Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
  VI.2)

  Opplysninger om EU-midler

  Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
  VI.4)

  Prosedyre for klagebehandling

  VI.4.1)

  Kontaktpunkt til instans som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

  Finnmark fylkeskommune
  964994218
  Henry Karlsens pl. 1
  9800  Vadsø
  E-post: ann-kristin.johnsen@ffk.no
  Nettsted:
   

  Tvisteløsningsorgan

  VI.4.2)

  Innsendelse av klager

  Informasjon vedrørende tidsfrist(er) for innsendelse av klage:

  Senest 14 dager etter kunngjøring om anbudsvinner

  VI.4.3)

  Kontaktpunkt for å innhente informasjon om klagebehandling og prosess for innsendelse av klager

  VI.5)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  8.4.2015

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system