Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Veiledende kunngjøring

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Vareleveranse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

SYKEHUSINNKJØP HF
Tollbugata 7
9800  VADSØ
NO
Kontaktperson: Anne Sandanger Time
E-post: tian@sykehusinnkjop.no
Nettsteder:
Nettsted kjøperprofil: http://permalink.mercell.com/62905565.aspx
Ytterligere informasjon kan fås her:
Mercell Holding AS
Karihaugveien 89
1086  OSLO
NO
I.2)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.3)

Hovedaktivitet

  • Helse

Del II.B: Kontraktens gjenstand (Vareleveranse eller tjenesteytelse)

II.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Nasjonal anskaffelse av Elektro, VVS og annet forbruksmateriell
II.2)

Kontraktstype og leverings- eller utførelsessted

Vareleveranse
NUTS-kode
Agder og Rogaland
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hedmark og Oppland
Hordaland
Møre og Romsdal
Nordland
Nord-Norge
Nord-Trøndelag
NORGE
Oppland
Oslo
Oslo og Akershus
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Sør-Østlandet
Telemark
Troms
Trøndelag
Vest-Agder
Vestfold
Vestlandet
Østfold
II.3)

Opplysninger om rammeavtale

Gjelder anskaffelsen en rammeavtale: Ja:
II.4)

Kort beskrivelse av anskaffelsens art og omfang:

Formålet med rammeavtalen er å dekke de regionale helseforetakenes behov for Elektrisk, VVS og annet forbruksmateriell. Rammeavtalen skal sikre at de regionale helseforetakene til enhver tid har konkurransedyktige priser og betingelser på de produkter denne anskaffelsen omfatter.
Anslå totalverdi eksklusiv MVA
mellom 15000000.00  og 20000000.00  NOK
Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Ja
II.5)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
31000000   Elektrisk maskineri, apparater, utstyr og forbruksvarer; Belysning
Tilleggsvokabular
31214000   Koblingsutstyr
31214100   Brytere
31224100   Stikkontakter og kontakter
31300000   Isolert ledning og kabel
31520000   Lamper og lysarmaturer
31680000   Elektriske apparater og tilbehør
31681400   Elektriske komponenter
31681410   Elektriske materialer
31710000   Elektronisk utstyr
39715100   Elektriske varmtvannsberedere eller -beholdere og varmekolber
39715300   Sanitært utstyr
44411000   Sanitetsvarer
44410000   Baderoms- og kjøkkenartikler
39715000   Vannvarmere og bygningsoppvarming; sanitært utstyr
II.6)

Hvis kjent, planlagt startdato for konkurransegjennomføring

10.8.2017
II.7)

Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Nei
II.8)

Tilleggsinformasjon:

Opplysninger om delkontrakter

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:  Delkontraktnummer: 1  Tittel: Elektrisk materiell
1)

Kort beskrivelse:

.
2)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
31000000   Elektrisk maskineri, apparater, utstyr og forbruksvarer; Belysning
Tilleggsvokabular
31214000   Koblingsutstyr
31214100   Brytere
31224100   Stikkontakter og kontakter
31300000   Isolert ledning og kabel
31520000   Lamper og lysarmaturer
31680000   Elektriske apparater og tilbehør
31681400   Elektriske komponenter
31681410   Elektriske materialer
31710000   Elektronisk utstyr
3)

Delkontraktens mengde eller omfang:

Anslå totalverdi eksklusiv MVA
mellom 10000000.00  og 15000000.00  NOK
4)

Angivelse av annen dato for start av tildelingsprosedyrene og/eller varighet av kontrakten

Hvis kjent, planlagt startdato for konkurransegjennomføring: 10.8.2017
Planlagt dato for
oppstart av bygge- og anleggsarbeid: 1.10.2017
ferdigstillelse av bygge- og anleggsarbeid: 1.10.2019
5)

Ytterligere informasjon om delkontraken:

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:  Delkontraktnummer: 2  Tittel: VVS materiell
1)

Kort beskrivelse:

.
2)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
39715000   Vannvarmere og bygningsoppvarming; sanitært utstyr
Tilleggsvokabular
39715100   Elektriske varmtvannsberedere eller -beholdere og varmekolber
39715300   Sanitært utstyr
44411000   Sanitetsvarer
44410000   Baderoms- og kjøkkenartikler
3)

Delkontraktens mengde eller omfang:

Anslå totalverdi eksklusiv MVA
mellom 5000000.00  og 10000000.00  NOK
4)

Angivelse av annen dato for start av tildelingsprosedyrene og/eller varighet av kontrakten

Hvis kjent, planlagt startdato for konkurransegjennomføring: 10.8.2017
Planlagt dato for
oppstart av bygge- og anleggsarbeid: 1.10.2017
ferdigstillelse av bygge- og anleggsarbeid: 1.10.2019
5)

Ytterligere informasjon om delkontraken:

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

Del VI: Supplerende opplysninger

VI.1)

Opplysninger om EU-midler

Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
VI.3)

Opplysninger om generell lovgivning

Relevante statlige nettsteder, hvor det kan fås opplysninger
VI.4)

Dato for publisering av denne kunngjøring:

23.11.2016

Du forlater nå Doffin

for et annet system