Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om kontraktstildeling

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Bygge- og anleggsarbeid

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Støren kirkelige fellesråd
976 998 863
Rådhuset
7290  Støren
NO
Kontaktperson: Knut Arne Aasen
Telefon: +47 48207467
E-post: elioed@mgk.no
Faks: +47 72403001
Nettsteder:
Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/58196
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/132398
I.2)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.3)

Hovedaktivitet

 • Alminnelig offentlig tjenesteyting
 • Fritid, kultur og religion
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen:

Nytt orgel Støren kirke

II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Bygge- og anleggsarbeid
  Totalentreprise
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:

  Støren kirke

  NUTS-kode
  Sør-Trøndelag
  Fylke:  Sør-Trøndelag
  Kommune:  Midtre Gauldal
  II.1.4)

  Kort beskrivelse

  Støren kirkelige fellesråd inviterer til konkurranse med forhandling med prekvalifisering i forbindelse med bygging av nytt orgel i Støren kirke. De 3-5 best kvalifiserte leverandørene på grunnlag av kvalifikasjonskravene i punkt 3.4 blir invitert til å inngi tilbud. Fellesrådet velger så en leverandør vurdert ut fra tildelingskriteriene, jf. kap. 4.

  Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 7. april 2006 nr. 402. Del II

  § 5-1. Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren ”Konkurranse med forhandling”.

  Et nytt orgel skal fylle dagens behov for et moderne orgel og samtidig bygges etter velprøvde håndverksmessige tradisjoner. Tradisjonell orgelbygging fra den klassiske epoken ønskes i kombinasjon med etablerte tekniske løsninger. Vi ønsker én av følgende løsninger, her beskrevet i prioritert rekkefølge:

  1 a) Restaurering av eksisterende orgel, samt tilføring av akustiske stemmer

  1 b) Restaurering av eksisterende orgel, tilføring digitale stemmer (hybridorgel)

  2. Komplett nybygg, mekanisk orgel med sløyfelade.

  Orgelet må ha en klang som favoriserer liturgisk orgelspill og improvisasjon til liturgi samt ledsagelse av solister. I samsvar med kirkens prektige eksteriør og interiør fra 1816 er det nærliggende å ønske seg et orgel med en grunntonerik og romantisk klang.

  II.1.5)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  37311300   Orgler
  II.1.6)

  Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

  Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
  II.2)

  Kontraktens/kontraktenes samlede verdi

  II.2.1)

  Kontraktens/kontraktenes samlede verdi

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Konkurranse med forhandling
  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av
  1. Økonomi og kvalitet . Vekting 1
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.1)

  Saksnummer hos oppdragsgiver

  414/09

  IV.3.2)

  Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

  Kunngjøring på kjøperprofil
  Kunngjøringsnummer i TED: 2015/S 102-186462  of 04.07.2016
  Kunngjøring om konkurranse
  Kunngjøringsnummer i TED: 2015/S 102-186462  of 26.05.2015
  IV.3.2.1)

  Doffin kunngjøring(er) som gjelder samme kontrakt

  Kunngjøring av konkurranse
  Kunngjøringsnummer på Doffin: 2015-125450  of 2015-05-26

  Del V: Kontraktstildeling

  Kontraktsnummer: 1 Delkontraktnummer: 1 - Tittel:

  Orgel

  V.1)

  Dato for kontraktstildeling:

  15.09.2015
  V.2)

  Opplysninger om tilbud

  Antall mottatte tilbud: 5
  Antall tilbud mottatt elektronisk: 1
  V.3)

  Navn og adresse til leverandør som er innstilt til å få kontrakten

  Sandor Peter Orgelbau
  699 Harghita
  Sansimion
  RO
  Telefon: +40 266334709
  E-post: sandorgona@gmail.com
  Nettsted:
  V.4)

  Opplysninger om kontraktsverdien (eller laveste/høyeste tilbud evaluert)

  Kontraktsverdi:
  Verdi: 1875000 NOK
  Inklusiv MVA (i prosent). MVA (%) (%) 25
  Laveste og høyeste tilbud:
  Laveste tilbud 1500000  og  høyeste tilbud 5625000 NOK
  Inklusiv MVA (i prosent). MVA (%) (%) 25
  V.5)

  Opplysninger om underleverandør

  Er det sannsynlig at deler av kontrakten vil bli gitt til underleverandør: Nei

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.1)

  Opplysninger om EU-midler

  Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
  VI.3)

  Prosedyre for klagebehandling

  VI.3.1)

  Kontaktpunkt til instans som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

   

  Tvisteløsningsorgan

  VI.3.2)

  Innsendelse av klager

  Informasjon vedrørende tidsfrist(er) for innsendelse av klage:

  Klagefrist 28.08.15

  VI.3.3)

  Kontaktpunkt for å innhente informasjon om klagebehandling og prosess for innsendelse av klager

  VI.4)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  6.7.2016

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system