Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Tjenesteytelse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

SYKEHUSINNKJØP HF
916 879 067
Tollbugata 7
9800  VADSØ
NO
Kontaktperson: Runar Rushfeldt Hanssen
E-post: ambulansefly@hinas.no
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: www.luftambulansetjenesten.no
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: http://www.mercell.com/permalink/62499166.aspx
Elektronisk innlevering av tilbud eller forespørsel om deltakelse: http://www.mercell.com/permalink/62499166.aspx
Ytterligere informasjon kan fås her:
Mercell Holding AS
Karihaugveien 89
1086  OSLO
NO
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:
Mercell Holding AS
Karihaugveien 89
1086  OSLO
NO
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til:
Mercell Holding AS
Karihaugveien 89
1086  OSLO
NO
I.2)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.3)

Hovedaktivitet

 • Helse
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Ja
Luftambulansetjenesten ANS
986512810
Postboks 235
9001  Bodø
NO

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Ambulanseflytjenester 2019
II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Tjenesteytelse
  Kategori3:  Lufttransport av personer og gods, unntatt posttransport
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:
  Norge
  NUTS-kode
  NORGE
  Sted: hele Norge
  II.1.5)

  Kort beskrivelse

  Anskaffelsen omfatter en komplett operasjon ved aktuelle luftambulansebaser for fly, inkludert anskaffelse og drift av ambulansefly, bemanning, vedlikehold, beredskap, utstyr, trening etc. Se konkurransegrunnlag for utdypende informasjon. 

  Oppdragsgiver benytter Mercell Sourcing Service. For å melde din interesse, samt få tilgang til eventuelle dokumenter, skal du klikke på lenken nedenfor eller kopiere og lime inn lenken i din nettleser. [[http://permalink.mercell.com/62499166.aspx]]. Følg deretter instruksjoner på nettsiden.

  II.1.6)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  85143000   Ambulansetjenester
  Tilleggsvokabular
  34711100   Fly
  34711110   Fly med faste vinger
  34711300   Luftfartøyer med pilot
  34711400   Spesialfly
  50211100   Vedlikehold av luftfartøyer
  60400000   Lufttransport
  60424100   Utleie av fly med besetning
  60443000   Luftredningstjenester
  80650000   Trening og simulering i luftfartøy, missil og romfartøy
  85140000   Diverse helsetjenester
  85142000   Tjenester i tilknytning til akuttmedisin/ambulansepersonell
  33100000   Medisinsk utstyr
  33170000   Anestesi og gjenoppliving
  33171000   Instrumenter til anestesi og gjenoppliving
  33171200   Instrumenter til gjenoppliving
  33195000   Pasientovervåkningssystem
  33123210   Hjerteovervåkningsutstyr
  33112200   Ultralydapparat
  33152000   Kuvøser
  II.1.7)

  Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

  Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
  II.1.8)

  Delkontrakter

  Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Nei
  II.1.9)

  Opplysninger om alternative tilbud

  Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning:  Nei
  II.2)

  Leveransens mengde eller omfang

  II.2.1)

  Totalleveransens mengde eller omfang:

  Anslå totalverdi eksklusiv MVA
  mellom 4000000000.0000  og 5000000000.0000  NOK
  II.2.2)

  Opplysninger om opsjoner

  Opsjoner: Nei
  II.2.3)

  Opplysninger om forlengelse

  Kontrakten kan forlenges: Ja
  Oppgi antall mulige forlengelser:  2
  Hvis kontrakten(e) kan forlenges: forventet tidsramme forpåfølgende kontraktene: 
  antall måneder: 60
  II.3)

  Kontraktens varighet

  Planlagt startdato  1. 7. 2019  Planlagt ferdigstillelsesdato  30. 6. 2025

  Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

  III.1)

  Betingelser i kontrakten

  III.1.4)

  Andre særlige vilkår

  Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Konkurranse med forhandling
  Er tilbyderne i forhandlet prosedyre allerede blitt utvalgt:  Nei
  IV.1.2)

  Begrensning av antall leverandører som vil bli invitert til å delta

  Planlagt minimum  3  og  maks antall 
  List opp kriteriene som vil bli benyttet for å begrense antall tilbydere:  Se prekvalifiseringsgrunnlag i dokument konkurransegrunnlag.
  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.2)

  Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

  Veiledende kunngjøring
  Kunngjøringsnummer i TED: 2016/S 009-012454
  IV.3.3)

  Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

  Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
  IV.3.4)

  Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

  19.12.2016 - 12:00
  IV.3.6)

  Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

  Annet: Norsk

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.1)

  Opplysninger om gjentakende innkjøp

  Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
  VI.2)

  Opplysninger om EU-midler

  Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
  VI.5)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  16.11.2016

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system