Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Vareleveranse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Helseforetakenes Innkjøpsservice AS avd LIS
985213496
Postboks 40, 9811 Vadsø
9811  VADSØ
NO
Kontaktpunkt: Anne Helen Ognøy
Kontaktperson: Anne Helen Ognøy
Telefon: +47 41510101
E-post: anne.ognøy@hinas.no
Nettsteder:
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: http://permalink.mercell.com/58481268.aspx
Elektronisk innlevering av tilbud eller forespørsel om deltakelse: http://permalink.mercell.com/58481268.aspx
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Annet: LIS (Legemiddelinnkjøpssamarbeid) på vegne av de Regionale Helseforetakene.
I.3)

Hovedaktivitet

 • Helse
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Ja
Helse Sør Øst RHF
991324968
NO
Helse Vest RHF
983658725
NO
Helse Midt Norge RHF
983658776
NO
Helse Nord RHF
883658752
NO

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

LIS 1607-2b Onkologi PD1 hemmere
II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Vareleveranse
  Kjøp
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:
  Leveranser til legemiddelgrossister i Oslo området.
  NUTS-kode
  Oslo og Akershus
  Sted: hele Norge
  II.1.3)

  Kunngjøringen gjelder inngåelse av

  Gjelder anskaffelsen en rammeavtale
  II.1.4)

  Opplysninger om rammeavtale

  Parallell rammeavtale
  Rammeavtalens varighet
  Varighet i måned(er): 13
  Hvis relevant, begrunnelse for bruk av rammeavtale som overstiger fire år: 
  Anslått samlet verdi av avropene i løpet av hele rammeavtalens varighet
  II.1.5)

  Kort beskrivelse

  Anskaffelse av enkelte helseforetaksfinansierte onkologi preparater – PD1 hemmere.

  Oppdragsgiver benytter Mercell Sourcing Service. For å melde din interesse, samt få tilgang til eventuelle dokumenter, skal du klikke på lenken nedenfor eller kopiere og lime inn lenken i din nettleser. [[http://permalink.mercell.com/58481268.aspx]]. Følg deretter instruksjoner på nettsiden.

  II.1.6)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  33600000   Farmasøytiske produkter
  Tilleggsvokabular
  33690000   Diverse legemidler
  85149000   Apotekvirksomhet
  II.1.7)

  Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

  Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
  II.1.8)

  Delkontrakter

  Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Nei
  II.1.9)

  Opplysninger om alternative tilbud

  Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning:  Nei
  II.2)

  Leveransens mengde eller omfang

  II.2.1)

  Totalleveransens mengde eller omfang:

  Anslå totalverdi eksklusiv MVA: 120000000.00  NOK
  II.2.2)

  Opplysninger om opsjoner

  II.2.3)

  Opplysninger om forlengelse

  Kontrakten kan forlenges: Nei
  II.3)

  Kontraktens varighet

  Planlagt startdato  1. 11. 2016  Planlagt ferdigstillelsesdato  30. 11. 2017

  Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

  III.1)

  Betingelser i kontrakten

  III.1.4)

  Andre særlige vilkår

  Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
  III.2)

  Kvalifikasjonskrav

  III.2.1)

  Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Krav til å fremlegge egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 2 om HMS (Nasjonale krav). Skatteattest for skatt og merverdiavgift. For norske tilbydere felles skjema for skatt og merverdiavgift RF-1316 bestilles på Altinn.

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Åpen anbudskonkurranse
  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.2)

  Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

  Nei
  IV.3.3)

  Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

  Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
  IV.3.4)

  Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

  12.8.2016 - 12:00
  IV.3.6)

  Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

  Dansk, Engelsk, Svensk
  Annet: Norsk
  IV.3.7)

  Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.

  Inntil: 2.1.2017
  IV.3.8)

  Tilbudsåpning

  Dato: 12.8.2016 - 12:30
  Sted: 
  LIS kontorer i Stortingsgaten 22, 6.etg
  Vil det være åpen tilbudsåpning: Nei

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.1)

  Opplysninger om gjentakende innkjøp

  Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
  VI.2)

  Opplysninger om EU-midler

  Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
  VI.5)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  2.5.2016

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system