Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøringen er avlyst

Veiledende kunngjøring

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Bygge- og anleggsarbeid

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Prinzipal musikktjenester
880 64 97 52
Skrenten 27
3258  Larvik
NO
Kontaktperson: Halvard Arnulf Brattvoll
Telefon: +47 90139052
E-post: halbratt@online.no
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Annet: Lardal kirkelig fellesråd
I.3)

Hovedaktivitet

  • Fritid, kultur og religion

Del II.A: Kontraktens gjenstand (Bygge- og anleggsarbeid)

II.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Nytt orgel Hem kirke

II.2)

Kontraktstype og utførelsessted

NUTS-kode
Sør-Østlandet
Fylke:  Vestfold
Kommune:  Lardal
II.3)

Opplysninger om rammeavtale

Gjelder anskaffelsen en rammeavtale: Nei:
II.4)

Kort beskrivelse av bygge- og anleggsarbeidets art og omfang:

Bygging av nytt orgel

Anslå totalverdi eksklusiv MVA: 14000000  NOK
Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Nei
II.5)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
37000000   Musikkinstrumenter, sportsvarer, spill, leker, kunsthåndtverk- og kunstnerartikler, tilbehør.
II.6)

Planlagt startdato for konkurransegjennomføring og kontraktens varighet

Hvis kjent, planlagt startdato for konkurransegjennomføring: 28.11.2016
II.7)

Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
II.8)

Tilleggsinformasjon:

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

Del VI: Supplerende opplysninger

VI.1)

Opplysninger om EU-midler

Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
VI.4)

Dato for publisering av denne kunngjøring:

25.10.2016

Du forlater nå Doffin

for et annet system