Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøringen er avlyst

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Vareleveranse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Kristiansand kommune
963296746
Rådhusgata 18, 4611 Kristiansand
4604  KRISTIANSAND S
NO
Kontaktperson: Are Sætervadet
Telefon: +47 38243560
E-post: are.saetervadet@kristiansand.kommune.no
Nettsteder:
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: http://permalink.mercell.com/61143409.aspx
Elektronisk innlevering av tilbud eller forespørsel om deltakelse: http://permalink.mercell.com/61143409.aspx
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:
Mercell Norge AS
Karihaugveien 89
1086  OSLO
NO
E-post: support@mercell.com
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.3)

Hovedaktivitet

 • Alminnelig offentlig tjenesteyting
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Ja
Birkenes kommune
NO
Songdalen kommune
Søgne kommune
Vennesla kommune
Lillesand kommune

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

KnS-i Anskaffelse av IT-utstyr og servere
II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Vareleveranse
  Kjøp
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:
  De kommuner som deltar i konkurransen
  NUTS-kode
  Aust-Agder
  Vest-Agder
  II.1.3)

  Kunngjøringen gjelder inngåelse av

  Gjelder anskaffelsen en rammeavtale
  II.1.4)

  Opplysninger om rammeavtale

  Rammeavtale med kun en leverandør
  Rammeavtalens varighet
  Antall år: 4
  Hvis relevant, begrunnelse for bruk av rammeavtale som overstiger fire år: 
  Anslått samlet verdi av avropene i løpet av hele rammeavtalens varighet
  II.1.5)

  Kort beskrivelse

  IT-utstyr med tilbehør og servere.

  Oppdragsgiver benytter Mercell Sourcing Service. For å melde din interesse, samt få tilgang til eventuelle dokumenter, skal du klikke på lenken nedenfor eller kopiere og lime inn lenken i din nettleser. [[http://permalink.mercell.com/61143409.aspx]]. Følg deretter instruksjoner på nettsiden.

  II.1.6)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  30213000   Personlige Datamaskiner (PC)
  Tilleggsvokabular
  48821000   Nettverksservere
  30200000   Datautstyr og -materiell
  30237200   Tilbehør til datamaskiner
  30237300   Datamaskinmateriell
  30237400   Datanoteringstilbehør
  30213100   Bærbare datamaskiner
  30231320   Berøringsskjermer (touch screen)
  30231300   Dataskjermer
  48820000   Servere
  II.1.7)

  Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

  Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
  II.1.8)

  Delkontrakter

  Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Ja
  tilbud skal inngis på (velg kun ett alternativ)  en eller flere delkontrakter
  II.1.9)

  Opplysninger om alternative tilbud

  Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning:  Nei
  II.2)

  Leveransens mengde eller omfang

  II.2.1)

  Totalleveransens mengde eller omfang:

  90 000 000,00
  II.2.2)

  Opplysninger om opsjoner

  Opsjoner: Ja
  Beskriv disse opsjonene: Avtalen skal gjelde for 2 år, med opsjon for oppdragsgiver til forlengelse 1+1 år på samme vilkår.
  II.2.3)

  Opplysninger om forlengelse

  Kontrakten kan forlenges: Ja

  Opplysninger om delkontrakter

  Delkontraktnummer:   Tittel: Servere
  1)

  Kort beskrivelse:

  Kjøp av servere
  2)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  30200000   Datautstyr og -materiell
  3)

  Delkontraktens mengde eller omfang:

  Anslå totalverdi eksklusiv MVA: 5000000.00  NOK
  4)

  Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

  Planlagt startdato 1. 1. 2017  Planlagt ferdigstillelsesdato 31. 12. 2018
  5)

  Ytterligere informasjon om delkontraken:

  Se ovenfor vedr. opsjoner
  Delkontraktnummer:   Tittel: IT-utstyr
  1)

  Kort beskrivelse:

  Kjøp av IT-utstyr og tilbehør
  2)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  30200000   Datautstyr og -materiell
  3)

  Delkontraktens mengde eller omfang:

  Anslå totalverdi eksklusiv MVA: 85000000.00  NOK
  4)

  Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

  Planlagt startdato 1. 1. 2017  Planlagt ferdigstillelsesdato 31. 12. 2018
  5)

  Ytterligere informasjon om delkontraken:

  Se ovenfor vedr. opsjoner

  Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

  III.1)

  Betingelser i kontrakten

  III.1.4)

  Andre særlige vilkår

  Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
  III.2)

  Kvalifikasjonskrav

  III.2.1)

  Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Skatteattest for skatt - Krav: Tilbyder må ha levert sine oppgaver og betalt skatt og arbeidsgiveravgift. Dokumenteres ved: Skatteattest. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra fristen for innlevering av tilbud. Eventuelle restanser eller andre misligheter må begrunnes. Dersom Tilbyder planlegger å benytte underleverandører må skatteattest også leveres for disse.

  III.2.3)

  Tekniske og faglige kvalifikasjoner

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Returordning for emballasje: Tilbyder skal være medlem i en returordning, eller oppfylle forpliktelsen gjennom egen returordning med egen ordning for sluttbehandling, hvor emballasjen blir tatt hånd om på en miljømessig forsvarlig måte (Grønt punkt Norge AS eller tilsvarende returording). Leverandøren har en selvstendig plikt til å opprettholde medlemskapet i hele avtaleperioden.

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Åpen anbudskonkurranse
  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.1)

  Saksnummer hos oppdragsgiver

  201611359
  IV.3.2)

  Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

  Nei
  IV.3.3)

  Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

  Frist for å be om tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument: 1.11.2016 - 12:00
  Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
  IV.3.4)

  Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

  1.11.2016 - 12:00
  IV.3.6)

  Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

  Annet: Norsk
  IV.3.7)

  Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.

  Inntil: 1.2.2017
  IV.3.8)

  Tilbudsåpning

  Sted: 
  Kristiansand
  Vil det være åpen tilbudsåpning: Nei

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.1)

  Opplysninger om gjentakende innkjøp

  Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
  VI.2)

  Opplysninger om EU-midler

  Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
  VI.5)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  19.9.2016

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system