Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Veiledende kunngjøring

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Tjenesteytelse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS)
985 213 496
Hermetikken
9811  VADSØ
NO
Kontaktperson: Aina Fredeng
Telefon: +47 78950700
E-post: post@hinas.no
Faks: +47 78950701
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: http://www.hinas.no
Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/3413
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.3)

Hovedaktivitet

  • Helse

Del II.B: Kontraktens gjenstand (Vareleveranse eller tjenesteytelse)

II.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Annonseformidlingstjenester

II.2)

Kontraktstype og leverings- eller utførelsessted

Kategori27:  Andre tjenester
NUTS-kode
NORGE
Sted: hele Norge
II.3)

Opplysninger om rammeavtale

Gjelder anskaffelsen en rammeavtale: Ja:
II.4)

Kort beskrivelse av anskaffelsens art og omfang:

Oppdragsgivers forespørsel gjelder tilbud på levering av annonseformidlingstjenester. Anskaffelsen omfatter produksjon, formidling og medierådgivning knyttet til stillingsannonser i aviser, tidsskrifter, nett og sosiale medier.

Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Nei
II.5)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
79610000   Arbeidsformidlingtjenester
Tilleggsvokabular
79600000   Rekrutteringstjenester
79611000   Jobbsøkingstjenester
79342000   Markedsføringstjenester
II.6)

Hvis kjent, planlagt startdato for konkurransegjennomføring

01.11.2016
II.7)

Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Nei
II.8)

Tilleggsinformasjon:

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

Del VI: Supplerende opplysninger

VI.1)

Opplysninger om EU-midler

Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
VI.2)

Tilleggsinformasjon:

Det vil bli gjennomført individuelle dialogmøter med påmeldte interessenter i Oslo sentrum 28. september. Formålet med dialogmøtene er å komme i dialog med markedet og få innspill til konkurransen/anskaffelsen.

Påmelding til dialogmøte skjer til aina.fredeng@hinas.no. Frist for påmelding er 21. september kl. 12:00.

VI.4)

Dato for publisering av denne kunngjøring:

12.9.2016

Du forlater nå Doffin

for et annet system