Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Forsyningssektoren

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 403 del I og II

Tjenesteytelse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Sandefjord Lufthavn AS
928956997
Torpveien 130
3241  Sandefjord
NO
Kontaktperson: Stig Lindahl
Telefon: +47 33427000
E-post: stig@torp.no
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: http://www.torp.no/footer/about-torp/
Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/67835
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/141682
Ytterligere informasjon kan fås her:
Rygge Sivile Lufthavn AS
980924130
Terminalveien 100
1580  Rygge
NO
Kontaktperson: Trond Hannestad
Telefon: +47 69230000
E-post: trond.hannestad@ryg.no
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Hovedaktivitet

 • Lufthavnsrelaterte aktiviteter
I.3)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Ja
Rygge Sivile Lufthavn AS
980924130
Terminalveien 100
1580  Rygge
NO

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Prequalification for Aerodrome control service and Communications, navigation & surveillance service

II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Tjenesteytelse
  Kategori20:  Støtte- og hjelpetjenester i forbindelse med transport
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:

  Sandefjord og Rygge

  NUTS-kode
  Sør-Østlandet
  Fylke:  Vestfold
  Fylke:  Østfold
  Kommune:  Sandefjord
  Kommune:  Rygge
  II.1.3)

  Kunngjøringen gjelder inngåelse av

  II.1.5)

  Kort beskrivelse

  The two private and independent Norwegian airports Sandefjord Airport Torp (ENTO) operated by Sandefjord Lufthavn AS (SLH), and Moss Airport Rygge (ENRY) operated by Rygge Sivile Lufthavn AS (RSL), invite you to participate in the prequalification for the supply of air navigation services. The following services will be a part of the tendering process:

   - Aerodrome control service (TWR)

   - Communications, navigation and surveillance service (CNS)

  II.1.6)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  63732000   Flygeledertjenester
  Tilleggsvokabular
  63730000   Støttetjenester i forbindelse med lufttransport
  II.1.7)

  Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

  Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Nei
  II.1.8)

  Opplysninger om delkontrakter

  Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Ja
  tilbud skal inngis på (velg kun ett alternativ)  en eller flere delkontrakter
  II.1.9)

  Opplysninger om alternative tilbud

  Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning:  Nei
  II.2)

  Leveransens mengde eller omfang

  II.2.1)

  Totalleveransens mengde eller omfang:

  NA

  II.2.2)

  Opplysninger om opsjoner

  Opsjoner: Ja
  Beskriv disse opsjonene:

  Om partene blir enige om det kan avtalen forlenges ytterligere 3 år.

  II.2.3)

  Opplysninger om forlengelse

  Kontrakten kan forlenges: Nei
  II.3)

  Kontraktens varighet

  Planlagt startdato  01. 01. 2017  Planlagt ferdigstillelsesdato  31. 12. 2021

  Opplysninger om delkontrakter

  Delkontraktnummer: 1  Tittel: NA
  1)

  Kort beskrivelse:

  Det vil i tilbudsinvitasjonen inviteres til å gi tilbud på

  1) TWR og CNS,

  2) TWR eller

  3) CNS.

  2)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  63732000   Flygeledertjenester
  Tilleggsvokabular
  63730000   Støttetjenester i forbindelse med lufttransport
  3)

  Delkontraktens mengde eller omfang:

  4)

  Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

  5)

  Ytterligere informasjon om delkontraken:

  Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

  III.1)

  Betingelser i kontrakten

  III.1.4)

  Andre særlige vilkår

  Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
  III.2)

  Kvalifikasjonskrav

  III.2.1)

  Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  All interested parties must document that they have valid certification as necessary to perform the services they are planning to tender for. This includes copy of relevant EU certificates. The following services will be a part of the tendering process:

   - Aerodrome control service (TWR)

   - Communications, navigation and surveillance service (CNS)

  If an interested party does not have necessary and valid CNS certification for Norway, it shall enclose a plan for how it will obtain such certification and approval.

  III.2.2)

  Økonomisk og finansiell kapasitet

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Most recent published annual report

  III.3)

  Særskilte betingelser i forbindelse med tjenestekontrakter

  III.3.1)

  Opplysninger om en bestemt profesjon

  Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Ja
  referanse til gjeldende lov, forskrifter eller bestemmelse:

  All interested parties must document that they have valid certification as necessary to perform the services they are planning to tender for.

  If an interested party does not have necessary and valid CNS certification for Norway, it shall enclose a plan for how it will obtain such certification and approval.

  III.3.2)

  Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen

  Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Nei

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Konkurranse med forhandling
  Er tilbyderne i forhandlet prosedyre allerede blitt utvalgt:  Nei
  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.1)

  Saksnummer hos oppdragsgiver

  2016 03 09 TRF_RYG

  IV.3.2)

  Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

  Nei
  IV.3.3)

  Vilkår for adgang til spesifikasjoner og ytterligere dokumenter

  Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
  IV.3.4)

  Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

  06.04.2016 - 16:00
  IV.3.5)

  Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

  Dansk, Engelsk, Svensk
  Annet: 

  Norsk

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.1)

  Opplysninger om gjentakende innkjøp

  Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Ja
  anslå tidspunkt for ytterligere fremtidige kunngjøringer:

  Mulige fremtidige kunngjøringer for kjøp av disse tjenestene vil komme I forbindelse med at inngåtte kontrakter nærmer seg utløpstidspunkt.

  VI.2)

  Opplysninger om EU-midler

  Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
  VI.5)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  14.3.2016

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system