Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Veiledende kunngjøring

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Vareleveranse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Nasjonal IKT HF
913 454 405
Møllendalsveien 68A
5009  Bergen
NO
Kontaktpunkt: Sykehusinnkjøp HF
Kontaktperson: Kjetil Sønvisen
Telefon: +47 41410930
E-post: sokj@sykehusinnkjop.no
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: https://nasjonalikt.no
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.3)

Hovedaktivitet

  • Helse

Del II.B: Kontraktens gjenstand (Vareleveranse eller tjenesteytelse)

II.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Robust mobilt helsenett

II.2)

Kontraktstype og leverings- eller utførelsessted

Vareleveranse
NUTS-kode
NORGE
Sted: hele Norge
II.3)

Opplysninger om rammeavtale

Gjelder anskaffelsen en rammeavtale: Ja:
II.4)

Kort beskrivelse av anskaffelsens art og omfang:

Dagens løsning for mobil tilgang til helsenettet fra ambulanser (bil, båt, luft) og andre ambulerende helsetjenester er mindre robust enn ønskelig. Med bakgrunn i dette har Nasjonal IKT, på vegne av helseforetakene, startet et prosjekt for å vurdere et mer robust mobilt helsenett. Det vil også være viktig å kunne differensiere løsningene etter ulike behov og geografiske utfordringer.

For å kunne levere en mer robust løsning vil det være behov for flere (min 2) mobilnett og helst støtte for flere kommunikasjonsbærere. Det vil både være behov for infrastrukturløsninger med autentiserings-/autorisasjonsmekanismer, kommunikasjonsutstyr i fartøyene som kan utnytte løsningene og abonnement for datatrafikk/tale, samt drift og forvaltning av løsningene.

I tillegg til utstyr for montering i fartøy vil det også finnes bærbart utstyr. Dette utstyret er tiltenkt ulik bruk, eksempelvis for ambulansepersonale som forlater fartøy eller hjemmesykepleier hjemme hos pasient.

Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Ja
II.5)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
32500000   Telekommunikasjonsutstyr og tilbehør
Tilleggsvokabular
32510000   Trådløst telekommunikasjonssystem
64200000   Telekommunikasjonstjenester
64210000   Telefon- og dataoverføringstjenester
32581000   Datakommunikasjonsutstyr
II.6)

Hvis kjent, planlagt startdato for konkurransegjennomføring

02.10.2017
II.7)

Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
II.8)

Tilleggsinformasjon:

Det vil bli gjennomført dialogmøter med potensielle tilbydere på Gardermoen, i uke 2, 2017. For nærmere informasjon og påmelding, kontakt Kjetil Sønvisen, Sykehusinnkjøp HF, på epost: sokj@sykehusinnkjop.no

Frist for påmelding til dialogmøtene er 15. desember kl 12:00.

Opplysninger om delkontrakter

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:  Delkontraktnummer: 1  Tittel: Bærerteknologi
1)

Kort beskrivelse:

Nettbærere/leverandører av mobilt nettverk

2)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
32500000   Telekommunikasjonsutstyr og tilbehør
Tilleggsvokabular
32510000   Trådløst telekommunikasjonssystem
64200000   Telekommunikasjonstjenester
64210000   Telefon- og dataoverføringstjenester
32581000   Datakommunikasjonsutstyr
3)

Delkontraktens mengde eller omfang:

4)

Angivelse av annen dato for start av tildelingsprosedyrene og/eller varighet av kontrakten

5)

Ytterligere informasjon om delkontraken:

Det kan bli aktuelt å tildele kontrakt til en eller flere leverandører som leverer løsningen som en pakke med begge delkontraktene.

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:  Delkontraktnummer: 2  Tittel: Kommunikasjonsutstyr
1)

Kort beskrivelse:

Kommunikasjonsutstyr for robust mobilt helsenett

2)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
32500000   Telekommunikasjonsutstyr og tilbehør
Tilleggsvokabular
32510000   Trådløst telekommunikasjonssystem
64200000   Telekommunikasjonstjenester
64210000   Telefon- og dataoverføringstjenester
32581000   Datakommunikasjonsutstyr
3)

Delkontraktens mengde eller omfang:

4)

Angivelse av annen dato for start av tildelingsprosedyrene og/eller varighet av kontrakten

5)

Ytterligere informasjon om delkontraken:

Det kan bli aktuelt å tildele kontrakt til en eller flere leverandører som leverer løsningen som en pakke med begge delkontraktene.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

Del VI: Supplerende opplysninger

VI.1)

Opplysninger om EU-midler

Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
VI.4)

Dato for publisering av denne kunngjøring:

29.11.2016

Du forlater nå Doffin

for et annet system