Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om kontraktstildeling

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Tjenesteytelse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

STIFTELSEN BYMUSEET I BERGEN
988212024
Postboks 4052 Sandviken
5835  BERGEN
NO
Kontaktperson: Maja Zahl
Telefon: +47 93444980
E-post: maja.zahl@bymuseet.no
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: www.bymuseet.no
I.2)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.3)

Hovedaktivitet

 • Fritid, kultur og religion
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen:

RESTAURERING AV ORGEL I ST. JØRGEN KIRKE, TRINN 2
II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Tjenesteytelse
  Kategori1:  Vedlikehold og reparasjon
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:
  Bergen
  NUTS-kode
  Hordaland
  II.1.4)

  Kort beskrivelse

  Lepramuseet St. Jørgens Hospital er et kulturminne av nasjonal betydning og er forvaltet og driftet av Stiftelsen Bymuseet i Bergen. Kirkebygget benyttes som museum i tillegg til noe kirkelig virksomhet. Anskaffelsen skjer i tett samarbeid mellom Stiftelsen Bymuseet i Bergen og dets forsikringsselskap da dette er en del av et forsikringsoppgjør.

  Orgelet i kirken ble levert av E. F. Walcker & Cie. i 1937 med gjenbruk av pipeverk fra kirkens tidligere orgel, som var bygget i 1870 av Claus Jensen. Dette instrumentet ble fjernet sammen med galleriet det sto på, og Walcker-orgelet ble deretter stilt opp i et rom i tårnet med lydåpninger frem mot skipet og spillepult på galleriet under. Det fikk 11 stemmer og 2 transmisjoner, elektrisk traktur og både taske- og kjeglelader. Etter krigen gikk kirken ut av regelmessig bruk. Orgelet ble derfor bevart i opprinnelig tilstand og var i normal funksjonsmessig stand, inntil det i 2013 ble fuktskadet i forbindelse med slukking etter en brann.

  Restaureringen vil omfatte en komplett istandsetting etter strengt museale retningslinjer. Dette innebærer at originale deler av orgelet i størst mulig grad skal bevares, enten ved at de så langt mulig gjenbrukes og repareres pietetsfullt, og bare i helt nødvendig omfang erstattes med mest mulig nøyaktige kopier, eller at de eksisterende delene renses og bevares på plass, samtidig som at nyere, funksjonelle deler blir plassert rundt de originale (gjelder elektriske komponenter). En kombinasjon av ulike løsninger vil også kunne vurderes. Uavhengig av valgt løsning skal hensynet til bevaring av originale deler og teknisk dokumentasjonsverdi ivaretas. Klangbildet skal bevares uforandret. Det forutsettes at orgelet etter restaureringen skal fungere godt og problemfritt under aktuelle klimatiske forhold.

  Tilbydere bes beskrive løsningsforslag i dokumentet Løsningsbeskrivelse. Mer enn en løsning kan beskrives. Eventuelle prisimplikasjoner for ulike forslag må i så fall fremgå klart av innlevert tilbudsskjema (flere enn ett skjema kan leveres). Løsningene diskuteres i forhandlingene, slik at bare én løsning vurderes til slutt. Valgt løsningsbeskrivelse skal godkjennes av Fylkeskonservatoren i Hordaland.

  Alle arbeider skal dokumenteres for ettertiden. Det skal tas bilder og dokumenteres arbeidsmetoder/løsninger fortløpende.

  II.1.5)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  37311300   Orgler
  II.1.6)

  Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

  Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Nei

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Konkurranse med forhandling
  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av
  1. Løsningsbeskrivelse . Vekting 50
  2. Pris og garanti . Vekting 50
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  Det er benyttet elektronisk auksjon:  Nei
  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.2)

  Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

  Kunngjøring om konkurranse
  Kunngjøringsnummer i TED: 2016/S 054-091086  of 15.3.2016
  IV.3.2.1)

  Doffin kunngjøring(er) som gjelder samme kontrakt

  Kunngjøring av konkurranse
  Kunngjøringsnummer på Doffin: 2016-108315  of 2016-03-14

  Del V: Kontraktstildeling

  Kontraktsnummer:  Delkontraktnummer: - Tittel: RESTAURERING AV ORGEL I ST. JØRGEN KIRKE, TRINN 2
  V.1)

  Dato for kontraktstildeling:

  17.6.2016
  V.2)

  Opplysninger om tilbud

  Antall tilbud mottatt elektronisk: 3
  V.3)

  Navn og adresse til leverandør som er innstilt til å få kontrakten

  Karl Schuke Berliner Orgelbauwerkstatt GMBH
  Alt-Schoenow 7b
  14165   Berlin
  DE
  Telefon: +47 32894370
  E-post: svein.thoegersen@bu.telia.no
  Faks: +47 32894377
  V.4)

  Opplysninger om kontraktsverdien (eller laveste/høyeste tilbud evaluert)

  Laveste og høyeste tilbud:
  V.5)

  Opplysninger om underleverandør

  Er det sannsynlig at deler av kontrakten vil bli gitt til underleverandør: Nei

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.1)

  Opplysninger om EU-midler

  Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
  VI.4)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  5.7.2016

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system