Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om kontraktstildeling

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og II

Tjenesteytelse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

AtB AS
994686011
Kongensgt 34
7012  Trondheim
NO
Kontaktperson: Lise Svendsen
Telefon: +47 02820
E-post: anbud@atb.no
Nettsteder:
Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2733
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/140361
I.2)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.3)

Hovedaktivitet

  • Alminnelig offentlig tjenesteyting
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen:

Anskaffelse av fergetjenester på sambandet Brekstad - Valset og sambandet Flakk –Rørvik fra og med 1. januar 2019. (Fergeanbudet 2019)

II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Tjenesteytelse
Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:

Trondheim

NUTS-kode
Sør-Trøndelag
Kommune:  Agdenes
Kommune:  Ørland
Kommune:  Trondheim
Kommune:  Rissa
II.1.4)

Kort beskrivelse

AtB AS skal anskaffe fergetjenester på sambandene Brekstad – Valset og Flakk-Rørvik. (Fergeanbud 2019).

Sambandene skal driftes fra og med 01.01.2019 til og med 31.12.2028. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med inntil 1 år; til og med 31.12.2029

Anskaffelsen er kunngjort på forhånd i november 2015.

Det inviteres i denne konkurransen til å gi anbud på to pakker.

Pakke 1 Sambandet Brekstad – Valset

Pakke 2 Sambandet Flakk – Rørvik

Tilbyderne kan

A. gi tilbud på kun en av pakkene

B. gi selvstendige og adskilte tilbud på hver av pakkene

C. gi et samlet tilbud for begge pakkene. Dette forutsetter at tilbyderen også har gitt selvstendige og adskilte tilbud på hver av pakkene (jf B). Et slikt samlet tilbud regnes ikke som et parallelt tilbud og vil bli vurdert.

II.1.5)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
60610000   Fergetransport
Tilleggsvokabular
60600000   Sjøtransport
II.2)

Kontraktens/kontraktenes samlede verdi

II.2.1)

Kontraktens/kontraktenes samlede verdi

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Type prosedyre

IV.1.1)

Type prosedyre

Konkurranse med forhandling – åpen invitasjon til å levere tilbud
IV.2)

Tildelingskriterier

IV.2.1)

Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av
1. Pris . Vekting 70
2. Kvalitet . Vekting 30
IV.2.2)

Opplysninger om elektronisk auksjon

IV.3)

Administrative opplysninger

IV.3.1)

Saksnummer hos oppdragsgiver

15-9

IV.3.2)

Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

Nei
IV.3.2.1)

Doffin kunngjøring(er) som gjelder samme kontrakt

Kunngjøring av konkurranse
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2016-572749  of 2016-02-05
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2015-132113  of 2015-11-12

Del V: Kontraktstildeling

Kontraktsnummer: 1 Delkontraktnummer: 1 - Tittel:

Brekstad -Valset (Pakke 1)

V.1)

Dato for kontraktstildeling:

13.06.2016
V.2)

Opplysninger om tilbud

Antall mottatte tilbud: 4
V.3)

Navn og adresse til leverandør som er innstilt til å få kontrakten

Fjord1 AS
Postboks 354
6902  Florø
NO
Nettsted:
V.4)

Opplysninger om kontraktsverdien (eller laveste/høyeste tilbud evaluert)

Kontraktsverdi:
Verdi: 600000000 NOK
Eksklusiv MVA
Laveste og høyeste tilbud:
V.5)

Opplysninger om underleverandør

Er det sannsynlig at deler av kontrakten vil bli gitt til underleverandør: Nei
Kontraktsnummer: 2 Delkontraktnummer: 2 - Tittel:

Flakk - Rørvik (Pakke 2)

V.1)

Dato for kontraktstildeling:

13.06.2016
V.2)

Opplysninger om tilbud

Antall mottatte tilbud: 4
V.3)

Navn og adresse til leverandør som er innstilt til å få kontrakten

FosenNamsos Sjø
Postboks 6225 Sluppen
7486  Trondheim
NO
Nettsted:
V.4)

Opplysninger om kontraktsverdien (eller laveste/høyeste tilbud evaluert)

Kontraktsverdi:
Verdi: 1300000000 NOK
Eksklusiv MVA
Laveste og høyeste tilbud:
V.5)

Opplysninger om underleverandør

Er det sannsynlig at deler av kontrakten vil bli gitt til underleverandør: Nei

Del VI: Supplerende opplysninger

VI.4)

Dato for publisering av denne kunngjøring:

19.08.2016

Du forlater nå Doffin

for et annet system