Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Vareleveranse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

SYKEHUSINNKJØP HF
985 216 496
Tollbugata 7
9800  VADSØ
NO
Kontaktperson: Kjetil Sønvisen
Telefon: +47 78950700
E-post: sokj@sykehusinnkjop.no
Nettsteder:
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: http://www.mercell.com/permalink/62429755.aspx
Elektronisk innlevering av tilbud eller forespørsel om deltakelse: http://www.mercell.com/permalink/62429755.aspx
Ytterligere informasjon kan fås her:
Mercell Holding AS
Karihaugveien 89
1086  OSLO
NO
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:
Mercell Holding AS
Karihaugveien 89
1086  OSLO
NO
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til:
Mercell Holding AS
Karihaugveien 89
1086  OSLO
NO
I.2)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.3)

Hovedaktivitet

 • Helse
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Ja
Helse Sør-Øst RHF
991 324 968
Parkgata 36
2303  Hamar
NO
Helse Vest RHF
983 658 725
Nådlandskroken 11 (Forus)
4066  Stavanger
NO
Helse Midt-Norge RHF
983 658 776
Strandveien 1
7501  Stjørdal
NO
Helse Nord RHF
883 658 752
Sjøgata 10
8038  Bodø
NO

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Bekledning for ambulansepersonell
II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Vareleveranse
  Kjøp
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:
  Norge
  NUTS-kode
  NORGE
  Sted: hele Norge
  II.1.3)

  Kunngjøringen gjelder inngåelse av

  Gjelder anskaffelsen en rammeavtale
  II.1.4)

  Opplysninger om rammeavtale

  Rammeavtale med kun en leverandør
  Rammeavtalens varighet
  Antall år: 4
  Hvis relevant, begrunnelse for bruk av rammeavtale som overstiger fire år: 
  Anslått samlet verdi av avropene i løpet av hele rammeavtalens varighet
  II.1.5)

  Kort beskrivelse

  Formålet med anskaffelsen er å sikre at ambulansepersonellet har en funksjonell bekledning som sikrer personellets behov for arbeidstøy i de klimaforhold og type arbeid ambulansepersonell møter i hverdagen. Bekledningen skal holde personellet tørre og varme. Den skal skape identitet og være et personlig vernetøy for den enkelte arbeidstaker. Alle plaggene skal fungere i ambulansetjenestens daglige operative tjeneste gjennom hele året.

  Det skal inngås fem avtaler. Tilbud kan gis for en, flere eller alle deltilbudene, se vedlegg – ”Kravspesifikasjon bekledning”. Det vil

  bli tildelt èn avtale pr. deltilbud. 

  Konkurransen er delt inn i følgende delkonkurranser:

  1. Konsept jakke

  2. Konsept bukse

  3. Øvrig bekledning

  4. Sko

  5. Diverse utstyr

  Oppdragsgiver benytter Mercell Sourcing Service. For å melde din interesse, samt få tilgang til eventuelle dokumenter, skal du klikke på lenken nedenfor eller kopiere og lime inn lenken i din nettleser. [[http://www.mercell.com/permalink/62429755.aspx]]. Følg deretter instruksjoner på nettsiden.

  II.1.6)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  18100000   Yrkesklær, spesielle arbeidsklær og tilbehør
  Tilleggsvokabular
  18000000   Klær, fottøy, bagasjeartikler og tilbehør
  18110000   Arbeidsklær
  18140000   Arbeidsklær tilbehør
  18200000   Uteklær
  18220000   Værbestandige klær
  18222000   Virksomhetsbekledning
  18300000   Klesgjenstander
  18400000   Spesialklær og tilbehør
  18800000   Fottøy
  18900000   Bagasjeartikler, seletøy, sekker og vesker
  19200000   Tekstilstoffer og tilhørende artikler
  33199000   Klær til medisinsk personell
  II.1.7)

  Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

  Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
  II.1.8)

  Delkontrakter

  Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Ja
  tilbud skal inngis på (velg kun ett alternativ)  en eller flere delkontrakter
  II.1.9)

  Opplysninger om alternative tilbud

  Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning:  Nei
  II.2)

  Leveransens mengde eller omfang

  II.2.1)

  Totalleveransens mengde eller omfang:

  60000000
  Anslå totalverdi eksklusiv MVA: 60000000.00  NOK
  II.2.2)

  Opplysninger om opsjoner

  Opsjoner: Nei
  II.2.3)

  Opplysninger om forlengelse

  Kontrakten kan forlenges: Nei

  Opplysninger om delkontrakter

  Delkontraktnummer: 1  Tittel: 1. Konsept jakke
  1)

  Kort beskrivelse:

  Se kravspesifikasjon, arkfane "Konsept jakke"
  2)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  18100000   Yrkesklær, spesielle arbeidsklær og tilbehør
  Tilleggsvokabular
  18110000   Arbeidsklær
  18200000   Uteklær
  18300000   Klesgjenstander
  18140000   Arbeidsklær tilbehør
  18400000   Spesialklær og tilbehør
  19200000   Tekstilstoffer og tilhørende artikler
  18220000   Værbestandige klær
  18222000   Virksomhetsbekledning
  3)

  Delkontraktens mengde eller omfang:

  Se prisutfyllingsskjema.
  4)

  Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

  5)

  Ytterligere informasjon om delkontraken:

  Delkontraktnummer: 2  Tittel: 2. Konsept bukse
  1)

  Kort beskrivelse:

  Se kravspesifikasjon, arkfane "Konsept bukse"
  2)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  18100000   Yrkesklær, spesielle arbeidsklær og tilbehør
  Tilleggsvokabular
  18110000   Arbeidsklær
  18200000   Uteklær
  18300000   Klesgjenstander
  18140000   Arbeidsklær tilbehør
  18400000   Spesialklær og tilbehør
  19200000   Tekstilstoffer og tilhørende artikler
  18220000   Værbestandige klær
  18222000   Virksomhetsbekledning
  3)

  Delkontraktens mengde eller omfang:

  Se prisskjema.
  4)

  Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

  5)

  Ytterligere informasjon om delkontraken:

  Delkontraktnummer: 3  Tittel: 3. Øvrig bekledning
  1)

  Kort beskrivelse:

  Se kravspesifikasjon, arkfane "Øvrig bekledning"
  2)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  18100000   Yrkesklær, spesielle arbeidsklær og tilbehør
  Tilleggsvokabular
  18110000   Arbeidsklær
  18200000   Uteklær
  18300000   Klesgjenstander
  18140000   Arbeidsklær tilbehør
  18400000   Spesialklær og tilbehør
  19200000   Tekstilstoffer og tilhørende artikler
  18220000   Værbestandige klær
  18222000   Virksomhetsbekledning
  3)

  Delkontraktens mengde eller omfang:

  Se prisskjema
  4)

  Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

  5)

  Ytterligere informasjon om delkontraken:

  Delkontraktnummer: 4  Tittel: 4. Sko
  1)

  Kort beskrivelse:

  Se kravspesifikasjon, arkfane "Sko"
  2)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  18800000   Fottøy
  3)

  Delkontraktens mengde eller omfang:

  Se prisskjema
  4)

  Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

  5)

  Ytterligere informasjon om delkontraken:

  Delkontraktnummer: 5  Tittel: 5. Diverse utstyr
  1)

  Kort beskrivelse:

  Se kravspesifikasjon, arkfane "Diverse utstyr"
  2)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  18100000   Yrkesklær, spesielle arbeidsklær og tilbehør
  Tilleggsvokabular
  18110000   Arbeidsklær
  18300000   Klesgjenstander
  18400000   Spesialklær og tilbehør
  18140000   Arbeidsklær tilbehør
  18900000   Bagasjeartikler, seletøy, sekker og vesker
  19200000   Tekstilstoffer og tilhørende artikler
  18220000   Værbestandige klær
  18222000   Virksomhetsbekledning
  3)

  Delkontraktens mengde eller omfang:

  Se prisskjema
  4)

  Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

  5)

  Ytterligere informasjon om delkontraken:

  Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

  III.1)

  Betingelser i kontrakten

  III.1.4)

  Andre særlige vilkår

  Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
  III.2)

  Kvalifikasjonskrav

  III.2.1)

  Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  K01 Skatt og mva. Krav: Tilbyder skal fremlegge attest for skatt og merverdiavgift som ikke viser vesentlige restanser. Attestene skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra fristen for innlevering av tilbudet. Evt. restanser må forklares og begrunnes. Utenlandsk tilbyder må fremlegge tilsvarende bekreftelse på at offentlige skatter og avgifter er betalt i landet hvor tilbyder har forretningssted. Dokumentasjonskrav: Attest for skatt og merverdiavgift.

  K02 Lovlig etablert foretak Krav: Det er et krav at tilbyder er et lovlig etablert foretak. Dokumentasjonskrav - Lovlig etablert foretak: Attest fra foretaksregisteret. Attest for registrering i det faglige register jf. lovgivningen i det land tilbyder er etablert. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra innleveringsdato for tilbudet.

  K03 Etisk forsvarlig virksomhet Det er et krav at tilbyder har etisk forsvarlig virksomhet. Dokumentasjonskrav - Etisk forsvarlig virksomhet Dersom tilbyder siste 5 år er rettskraftig dømt for korrupsjon, bedrageri eller hvitvasking av penger – eller kjent skyldig i straffbare forhold som angår den yrkesmessige vandel - må tilbyder i eget dokument redegjøre for dom og saksforhold.

  III.2.2)

  Økonomisk og finansiell kapasitet

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  K04: Tilbyders økonomiske og finansielle stilling Krav: Det er et krav at tilbyder har en økonomisk og finansiell soliditet som gir oppdragsgiver trygghet for at leverandøren vil kunne gjennomføre kontraktsforpliktelsene. Det er et krav at tilbyder har positiv egenkapital. En tilbyder kan støtte seg på den finansielle og økonomiske styrken til andre foretak for å oppfylle dette kvalifikasjonskravet. Dette gjelder uavhengig av den juridiske tilknytningen mellom tilbyder og foretaket/foretakene. Dersom tilbyder ønsker å støtte seg på andre foretaks økonomiske og finansielle soliditet, skal det fremlegges dokumentasjon fra både tilbyder og øvrige foretak i henhold til punkt – Dokumentasjonskrav Regnskap. Videre skal forpliktelseserklæringen som ligger ved konkurransedokumentene fylles ut og legges ved tilbudet. Dokumentasjonskrav - Økonomisk og finansielle stilling: Avlagt regnskap for to siste regnskapsår med revisjonsberetning.

  Eventuelle minste standardnivåer:
  III.2.3)

  Tekniske og faglige kvalifikasjoner

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  K05 Tilbyders erfaring Krav: Det er et krav at tilbyder har tilstrekkelig erfaring. Oppdragsgiver vil her vurdere tilbyders erfaring med levering av den ytelse konkurransen omfatter i forhold til: Volum/verdi på tidligere leveranser. Størrelsen på mottaker av tidligere leveranser, herunder i hvilken grad mottakere er av sammenlignbar størrelse og kompleksitet som de regionale helseforetak. Ved deltilbud: Tilbyders erfaring vil bli vurdert opp mot volum/verdi på den del av anskaffelsen som tilbyder har lagt inn tilbud på, samt størrelsen på den/de RHF som tilbudet gjelder. En tilbyder kan støtte seg på erfaringen til andre foretak for å oppfylle dette kvalifikasjonskravet. Dette gjelder uavhengig av den juridiske tilknytningen mellom tilbyder og foretaket/foretakene. Dokumentasjonskrav: Svarsskjema erfaring, utfylt av Tilbyder. Dersom tilbyder ønsker å støtte seg på andre foretaks erfaring må det fremlegges dokumentasjon fra både tilbyder og øvrige foretak og forpliktelseserklæring.

  K06 Etisk handel. Det er et krav at tilbyder skal ha etablert et kvalitetssikringssystem for etisk handel, som skal sikre at tilbyder er egnet til å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene for etisk handel, se vedlegg Etiske krav til leverandøren. Dette innebærer at tilbyder har metoder for kvalitetssikring, som beskriver hvordan selskapet arbeider for å etterleve krav til etisk handel i virksomheten og i leverandørkjeden. For å oppfylle dette krav, må tilbyder oppfylle følgende fire delkrav (delkravene her vises ikke i Doffin - tilbyder må være pålogget Mercell for å se delkravene):

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Åpen anbudskonkurranse
  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.1)

  Saksnummer hos oppdragsgiver

  1070028
  IV.3.2)

  Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

  Nei
  IV.3.3)

  Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

  Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
  IV.3.4)

  Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

  16.12.2016 - 12:00
  IV.3.6)

  Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

  Annet: Norsk
  IV.3.8)

  Tilbudsåpning

  Dato: 16.12.2016 - 12:00
  Sted: 
  Vadsø
  Vil det være åpen tilbudsåpning: Nei

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.1)

  Opplysninger om gjentakende innkjøp

  Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
  VI.2)

  Opplysninger om EU-midler

  Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
  VI.3)

  Tilleggsinformasjon:

  Dersom det innen tilbudsfristen kommer tilbud som krever framstilling av kundeunike produkter, vil det settes en frist på 10 uker for ferdigstillelse av disse. Da vil tilsvarende utsettelse gis for evalueringen av konkurransen.
  VI.5)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  9.11.2016

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system