Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om kontraktstildeling

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Vareleveranse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Storfjorden kyrkjelege fellesråd
997535820
Kyrkjetorget
6240  Ørskog
NO
Kontaktperson: Arnstein Sæthre
Telefon: +47 70275465
E-post: radgjevar.skodje@storfjorden.kyrkja.no
Nettsteder:
Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/3040
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/120807
I.2)

Type oppdragsgiver

Andre statlige eller nasjonale virksomheter
I.3)

Hovedaktivitet

 • Fritid, kultur og religion
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen:

Nytt orgel i Geiranger kyrkje

II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Vareleveranse
  Kjøp
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:

  Geiranger kyrkje

  NUTS-kode
  Møre og Romsdal
  Fylke:  Møre og Romsdal
  Kommune:  Stranda
  II.1.4)

  Kort beskrivelse

  Det skal bygges et nytt orgel til Geiranger kirke, oppdraget omfatter prosjektering, bygging, installasjon/ tilpassing, prøving/testing og stemming av nytt orgel. Prosjektet omfatter både løsning og pris gjennomført som en totalentreprise.

  Det skal bygges et helt nytt pipeorgel, med nytt orgelhus og fasade, på galleriet der hvor det nåvæende orgelet står. Kirkebygget er en åttekantet tømmerkirke fra 1842, tegnet av arkitekt Hans Klipe. Plassforholdene for et orgel har klare begrensninger, det nye orgelet er planlagt å ha inntil 10 stemmer. Orgelet skal ha to manualer og pedal, og det skal bygges etter klassiske og velprøvede håndverksprinsipper med sløyfelader samt mekanisk traktur og registratur. Det ønskes et bredt grunntonefundament og en fyldig bassklang tilpasset rommets akustikk. Orgelets oppgave vil først og fremst være å ledsage menighetssang ved gudstjenester og kirkelige hanlinger, men også akkompagnement av kor og solister samt solospill ved gudstjenester og konserter. På tross av et lavt stemmetall er det ønskelig med flest mulig anvendelige styrkenyanser i instrumentet. Orgelhuset skal være i massivt tre og det legges vekt på en god arkitektonisk utforming tilpasset kirkerommet. Generellt etterspørres det høy kvalitet på klang og håndverk, noe som vil bli vurdert ut fra tekniske beskrivelser og ut fra aktuelle referanseinstrumenter.

  II.1.5)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  37311300   Orgler
  II.1.6)

  Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

  Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
  II.2)

  Kontraktens/kontraktenes samlede verdi

  II.2.1)

  Kontraktens/kontraktenes samlede verdi

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Konkurranse med forhandling
  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av
  1. Pris . Vekting 30
  2. Oppgaveforståelse . Vekting 40
  3. Referanser . Vekting 20
  4. Leveringsbetingelser . Vekting 10
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.1)

  Saksnummer hos oppdragsgiver

  Nytt orgel i Geiranger kyrkje

  IV.3.2)

  Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

  Kunngjøring om konkurranse
  Kunngjøringsnummer i TED: 2014/S 161-289587  of 21.08.2014
  IV.3.2.1)

  Doffin kunngjøring(er) som gjelder samme kontrakt

  Kunngjøring av konkurranse
  Kunngjøringsnummer på Doffin: 2014-105763  of 2014-08-21

  Del V: Kontraktstildeling

  Kontraktsnummer: 1 Delkontraktnummer: 1 - Tittel:

  Orgel i Geiranger kyrkje

  V.1)

  Dato for kontraktstildeling:

  01.01.2016
  V.2)

  Opplysninger om tilbud

  Antall mottatte tilbud: 9
  V.3)

  Navn og adresse til leverandør som er innstilt til å få kontrakten

  Ryde og Berg orgelbyggeri
  837020662
  Krosneslund 29A
  1621  Gressvik
  NO
  Nettsted:
  V.4)

  Opplysninger om kontraktsverdien (eller laveste/høyeste tilbud evaluert)

  Kontraktsverdi:
  Verdi: 2000000 NOK
  Eksklusiv MVA
  Laveste og høyeste tilbud:
  Laveste tilbud 900000  og  høyeste tilbud 2300000 NOK
  Eksklusiv MVA
  V.5)

  Opplysninger om underleverandør

  Er det sannsynlig at deler av kontrakten vil bli gitt til underleverandør: Nei

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.1)

  Opplysninger om EU-midler

  Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
  VI.4)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  3.6.2016

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system